Từ vựng tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit (20 Unit SGK)
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Từ vựng tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit (20 Unit SGK)

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 4 THEO TỪNG UNIT (20 UNIT SGK)

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Từ vựng tiếng Anh lớp 4 giới thiệu cho các em muôn vàn từ vựng cơ bản, quan trọng và cần thiết để hiểu lẫn tiếp thu kiến thức trong quá trình học. Hơn nữa, từ vựng chủ đề tiếng Anh lớp 4 bao gồm các từ liên quan đến gia đình, thể thao, môi trường, thời tiết, các loại động vật, địa điểm, và các từ miêu tả,...Đây đều là những từ mà bé sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. 

  10 Unit từ vựng tiếng Anh lớp 4 học kỳ I (Unit 1 - Unit 10)

  Trong chương trình học từ vựng tiếng Anh lớp 3, các em đã được làm quen với các nhóm từ thuộc chủ đề như màu sắc, gia đình, tính từ mô tả,...Khi sang học kỳ I tiếng Anh lớp 4, các em sẽ tiếp tục nâng cao vốn từ của mình thông qua các đề tài hỏi đáp về quốc tịch, thời gian, sở thích,...

  Unit 1: Nice to see you again

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Morning/ˈmɔː.nɪŋ/Nounbuổi sáng
  Afternoon/ˌɑː.f.təˈnuːn/Nounbuổi chiều
  Evening/ˈiːv.nɪŋ/Nounbuổi tối
  Night/naɪt/Nounban đêm
  Goodbye/ɡʊdˈbaɪ/IdiomTạm biệt!
  Later/ˈleɪ.tər/Adjsau
  Again/əˈɡen/Prepnữa, lần nữa
  Tomorrow/təˈmɒr.əʊ/Nounngày mai
  Meet/miːt/Verbgặp gỡ

  Ví dụ: 

  1. Good morning! [Chào buổi sáng] 
  2. He has Maths in the afternoon. [Anh ấy có môn Toán vào buổi chiều]
  3. Good evening! [Chào buổi tối]
  4. We have dinner at 7 o’clock in the evening. [Chúng tôi ăn tối vào lúc 7 giờ tối]
  5. See you later! [Gặp lại bạn sau]
  6. Nice to see you again! [Rất vui được gặp lại bạn]
  7. See you tomorrow! [Gặp bạn vào ngày mai nhé]

  Unit 2: I’m from Japan 

  “Tôi đến từ …” là một chủ đề học từ vựng tiếng Anh lớp 4 quen thuộc, giúp các em biết cách giới thiệu đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên. 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiDịch nghĩa
  From/frɒm/AdvTừ
  Country/ˈkʌn.tri/NounĐất nước
  Vietnamese/ˌviː.et.nəˈmiːz/NounNgười Việt Nam
  Vietnam/ˌviː.etˈnɑːm/NounNước Việt Nam
  England/ˈɪŋ.ɡlənd/NounNước Anh
  English/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/NounNgười Anh
  America/əˈmer.ɪ.kə/NounNước Mỹ
  American/əˈmer.ɪ.kən/NounNgười Mỹ
  Japan/dʒəˈpæn/NounNước Nhật
  Japanese/dʒəˈpæn.iːz/NounNgười Nhật
  Capital/ˈkæp.ɪ.təl/NounThủ đô
  Nationality/ˌnæʃ.əˈnæl.ɪ.ti/NounQuốc tịch
  Flag/flæɡ/NounLá cờ

  Ví dụ về cách sử dụng từ vựng tiếng Anh lớp 4:

  1. They are from countries. [Họ đến từ các quốc gia khác nhau]
  2. She travels to Japan. [Cô ấy du lịch Nhật Bản] 
  3. She was born in Vietnam. [Cô ấy sinh ra tại Việt Nam] 

  Unit 3: What day is it today? 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 3 về chủ đề các ngày trong tuần là chủ đề khá quen thuộc, các em sẽ dễ dàng ghi nhớ khi luyện tập hỏi “What day is it today?” mỗi ngày. 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiDịch nghĩa
  Today/təˈdeɪ/NounHôm nay
  Monday/ˈmʌn.deɪ/NounThứ hai
  Tuesday/ˈtʃuːz.deɪ/NounThứ ba
  Wednesday/ˈwɛnz.deɪ/NounThứ tư
  Thursday/ˈθɜːz.deɪ/NounThứ năm
  Friday/ˈfraɪ.deɪ/NounThứ sáu
  Saturday/ˈsæt.ə.deɪ/NounThứ bảy
  Sunday/ˈsʌn.deɪ/NounChủ nhật
  Weekday/ˈwiːk.deɪ/NounNgày trong tuần
  Weekend/ˈwiːk.end/NounCuối tuần
  Week/wiːk/NounTuần
  Date/deɪt/NounNgày (trong tháng)
  Yesterday/ˈjɛs.tə.deɪ/NounHôm qua

  Một số ví dụ về từ vựng tiếng Anh lớp 4 về chủ đề thứ ngày trong tuần:

  1. I hang out with my friends on Sunday. [Mình đi chơi với những người bạn của mình vào Chủ Nhật]
  2. My birthday is on Friday. [Sinh nhật của em vào ngày thứ Sáu]
  3. Today is Thursday. [Hôm nay là thứ Năm]

  Unit 4: When’s your birthday? 

  “Khi nào là sinh nhật của em?”, và tháng Một, tháng Hai hay các tháng cuối năm như tháng Mười một. Từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 4 sẽ giúp các em dễ dàng trả lời câu hỏi này nhé. 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiDịch nghĩa
  Birthday/ˈbɜːθ.deɪ/NounNgày sinh nhật
  January/ˈdʒæn.jʊ.er.i/NounTháng 1
  February/ˈfeb.ru.er.i/NounTháng 2
  March/mɑːrtʃ/NounTháng 3
  April/ˈeɪ.prəl/NounTháng 4
  May/meɪ/NounTháng 5
  June/dʒuːn/NounTháng 6
  July/dʒʊˈlaɪ/NounTháng 7
  August/ɔːˈɡʌst/NounTháng 8
  September/sɛpˈtɛm.bər/NounTháng 9
  October/ɒkˈtoʊ.bər/NounTháng 10
  November/noʊˈvɛm.bər/NounTháng 11
  December/dɪˈsɛm.bər/NounTháng 12
  Month/mʌnθ/NounTháng

  Ví dụ về cách sử dụng từ vựng tiếng Anh lớp 4 về ngày tháng năm:

  1. When’s your birthday? - The first of November. [Sinh nhật của em là ngày nào? - Ngày 1 tháng Mười một] 
  2. My birthday is the ninth of September. [Sinh nhật của em là vào ngày 9 tháng Chín] 

  Unit 5: Can you swim?

  “Can” là một modal verb (động từ khiếm khuyết) thể hiện khả năng của một ai đó có thể thực hiện một hành động nào đó. Trong từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 5 các em sẽ làm quen các hoạt động vui chơi thể thao hoặc hoạt động mà các em vui thích thực hiện trong một ngày. 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Can/kæn/Modal verbCó thể (Có khả năng làm gì đó)
  Swim/swɪm/VerbBơi
  Go swimming/ɡəʊ ˈswɪm.ɪŋ/VerbĐi bơi
  Ride/raɪd/VerbLái xe
  Cook/kʊk/VerbNấu ăn
  Sing/sɪŋ/VerbHát
  Skate/skeɪt/VerbTrượt băng
  Dance/dɑːns/VerbNhảy
  Guitar/ɡɪˈtɑːr/NounĐàn Ghi ta
  Piano/piˈæn.oʊ/NounĐàn Piano
  Draw/drɔː/VerbVẽ
  Chess/tʃɛs/NounCờ vua
  Skip/skɪp/VerbNhảy dây

  Một số ví dụ về ngữ cảnh sử dụng từ vựng lớp 4 vào trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày cho bé:

  1. I can play badminton. [Em có thể chơi cầu lông]
  2. She can play piano. [Cô ấy có thể chơi piano]
  3. He can dance very well. [Anh ấy có thể rất tốt]

  Unit 6: Where is your school? 

  Trường học của em nằm ở đâu? Trường của em có gần siêu thị, hay bưu điện không? Để biết cách mô tả vị trí trường học của mình, bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề địa điểm sau đây sẽ rất hữu ích cho các em. 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Street/striːt/NounĐường phố
  Road/roʊd/NounCon đường
  City/ˈsɪti/VerbThành phố
  Village/ˈvɪl.ɪdʒ/VerbLàng
  District/ˈdɪs.trɪkt/VerbQuận
  Study/ˈstʌd.i/VerbHọc
  Learn/lɜːn/VerbHọc
  Between/bɪˈtwiːn/Prep, AdvỞ giữa
  On/ɒn/PrepTrên
  In/ɪn/PrepTrong
  In front of/ɪn ˈfrʌnt ʌv/PhrasePhía trước
  Behind/bɪˈhaɪnd/Prep, AdvPhía sau
  Next to/nekst tuː/PrepBên cạnh

  Ví dụ:

  1. My school is in Hoang Dieu street. [Trường của em nằm trên đường Hoàng Diệu]
  2. Tom’s school is between the hospital and post office. [Trường của Tom nằm giữa bệnh viện và bưu điện] 

  Unit 7: What do you like doing? 

  Em thường thích làm gì nhất khi có thời gian rảnh rỗi? Chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 7 giới thiệu đến các em những hoạt động mà đa phần mọi người sẽ yêu thích thực hiện như đọc sách, nghe nhạc,…

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Hobby/ˈhɒbi/NounSở thích
  Collecting stamp/kəˈlektɪŋ stæmp/NounSưu tầm tem
  Riding a bike/ˈraɪdɪŋ ə baɪk/NounĐạp xe
  Taking photographs/ˈteɪkɪŋ ˈfoʊ.tə.grɑːfs/NounChụp hình
  Flying a kite/ˈflaɪ.ɪŋ ə kaɪt/NounThả diều
  Watching TV/ˈwɒtʃɪŋ ˈtiːˈviː/NounXem TV
  Swimming/ˈswɪmɪŋ/NounBơi
  Cooking/ˈkʊkɪŋ/NounNấu ăn
  Comic book/ˈkɒm.ɪk bʊk/NounTruyện tranh
  Reading book/ˈriːdɪŋ bʊk/NounĐọc sách
  Listening to music/ˈlɪsənɪŋ tuː ˈmjuː.zɪk/NounNghe nhạc
  Plant/plɑːnt/VerbTưới cây
  Playing chess/ˈpleɪɪŋ tʃɛs/NounChơi cờ vua

  Sau đây là các ví dụ trong giao tiếp tiếng Anh thực tế:

  1. What do you like doing? - I like reading. [Bạn thích làm gì? - Tôi thích đọc sách]
  2. What does she like doing? - She likes listening to music. [Cô ấy thích làm gì? - Cô ấy thích nghe nhạc]
  3. His hobby is collecting stamps. [Sở thích của anh ấy là sưu tầm tem]

  Unit 8: What subjects do you have today? 

  Hôm nay các em học môn gì? Đâu là môn học mà các em yêu thích/ không thích nhất? Tên gọi của chúng trong tiếng Anh là gì? Các em hãy cùng Apollo English tìm hiểu thông qua từ vựng tiếng Anh chủ đề môn học trong lớp 4 unit 8 ngay sau đây nhé

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Subject/ˈsʌbdʒɪkt/NounMôn học 
  IT (Information Technology)/ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˌtek.nɒl.ə.dʒi/NounMôn Tin học
  Maths/mæθs/NounMôn toán
  Music/ˈmjuː.zɪk/NounMôn Âm nhạc
  Art/ɑːt/NounMôn Mĩ thuật
  Science/ˈsaɪəns/NounMôn Khoa học
  Physical Education/ˌfɪz.ɪk.əl ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/NounMôn Thể dục
  History/ˈhɪs.tər.i/NounMôn Lịch sử
  English/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/NounMôn Tiếng Anh
  Every day/ˈev.ri deɪ/NounMỗi ngày
  Once/wʌns/Adv1 lần
  Twice/twaɪs/Adv2 lần
  Vietnamese/ˌviː.ət.nəˈmiːz/NounMôn Tiếng Việt

  Ví dụ: 

  1. What is your favorite subject? - My favorite subject is English. [Môn học yêu thích của em là gì? - Môn em thích nhất là môn tiếng Anh]
  2. We have Maths and Music today. [Chúng em có môn Toán và Âm nhạc hôm nay]
  3. She studies Vietnamese everyday. [Cô ấy học môn tiếng Việt mỗi ngày] 

  Ngoài ra, các em có thể tham khảo bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề môn học cực kỳ chi tiết đã được Apollo English chia sẻ nhé. 

  Unit 9: What are they doing? 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Dictation/dɪkˈteɪ.ʃən/NounBài chính tả
  Exercise/ˈek.sə.saɪz/NounBài tập
  Listen/ˈlɪs.ən/VerbNghe
  Make/meɪk/VerbLàm
  Mask/mɑːsk/NounCái mặt nạ
  Paint/peɪnt/VerbTô màu
  Paper/ˈpeɪ.pər/NounGiấy
  Plane/pleɪn/NounMáy bay
  Puppet/ˈpʌp.ɪt/NounCon rối
  Text/tekst/NounBài đọc
  Video/ˈvɪd.i.oʊ/NounBăng/phim video
  Watch/wɑːtʃ/VerbXem, theo dõi
  Write/raɪt/VerbViết

  Ví dụ: 

  1. What are they doing? - They are making paper planes. [Họ đang làm gì? - Họ đang làm máy bay giấy]
  2. She is writing a letter. [Cô ấy đang viết một lá thư]

  Unit 10: Where were you yesterday?

  Em đã ở đâu/ làm gì vào ngày hôm qua? Em có biết cách diễn tả những gì mình đã làm không? Dưới đây là danh sách các từ vựng quan trọng hỗ trợ các em dễ dàng trả lời câu hỏi “Where were you yesterday?”. 

  Danh sách từ vựng tiếng Anh lớp 4 unti 10: 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Beach/biːtʃ/NounBãi biển
  On the beach/ɒn ðiː biːtʃ/PhraseTrên bãi biển
  Dishes/ˈdɪʃɪz/NounBát đĩa
  Flower/ˈflaʊər/NounHoa
  Home/hoʊm/NounNhà, chỗ ở
  At home/æt hoʊm/PhraseỞ nhà
  Homework/ˈhoʊm.wɜːrk/NounBài tập về nhà
  Library/ˈlaɪ.brər.i/NounThư viện
  Radio/ˈreɪ.di.oʊ/NounĐài radio
  Wash/wɒʃ/VerbRửa, giặt
  Water/ˈwɔː.tər/VerbTưới

  Ví dụ: 

  1. I went to the beach with my family 4 days ago. [Em đi biển với gia đình vào 4 ngày trước]
  2. She was in the library yesterday. [Cô ấy ở thư viện vào ngày hôm qua]
  3. My dad watered the plants last week. [Bố của em tưới cây vào tuần trước] 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 4 học kỳ II (Unit 11 - Unit 20)

  Unit 11: What time is it? 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  (Have) Breakfast/ˈbrɛkfəst/VerbBữa sáng
  (Have) Lunch/lʌntʃ/VerbBữa trưa
  (Have) Dinner/ˈdɪnər/VerbBữa tối
  Get up/ɡɛt ʌp/VerbThức dậy
  Go to bed/ɡoʊ tuː bɛd/VerbĐi ngủ
  Go to school/ɡoʊ tuː skul/VerbĐi học
  Late/leɪt/AdjTrễ
  O'clock/əˈklɒk/Noun(chỉ) Giờ
  Start/stɑːrt/VerbBắt đầu
  Finish/ˈfɪnɪʃ/VerbKết thúc
  Time/taɪm/NounThời gian
  from...to.../frɒm tuː/.../tuː/.../PhraseTừ...đến...
  Before/bɪˈfɔːr/PrepTrước
  After/ˈæftər/PrepSau

  Ví dụ: 

  1. He gets up at 7 a.m. [Anh ấy thức dậy vào lúc 7 giờ sáng]
  2. We have lunch at 11:30 a.m. [Chúng tôi ăn trưa vào lúc 11 giờ 30]
  3. It’s 8 o’clock. [Bây giờ là 8 giờ] 

  Unit 12: What does your father do? 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Doctor/ˈdɒktər/NounBác sĩ
  Farmer/ˈfɑːrmər/NounNông dân
  Driver/ˈdraɪvər/NounTài xế
  Worker/ˈwɜːrkər/NounCông nhân
  Musician/mjuːˈzɪʃən/NounNhạc sĩ
  Writer/ˈraɪtər/NounNhà văn
  Pilot/ˈpaɪlət/NounPhi công
  Hospital/ˈhɒspɪtl̩/NounBệnh viện
  Field/fiːld/NounCánh đồng
  Engineer/ˌɛndʒɪˈnɪər/NounKỹ sư
  Company/ˈkʌmpəni/NounCông ty
  Office/ˈɒfɪs/NounVăn phòng
  Housewife/ˈhaʊswaɪf/NounNội trợ
  Nurse/nɜːrs/NounY tá

  Ví dụ: 

  1. My brother is a singer. [Anh trai em là một ca sĩ]
  2. Her mother is a nurse. [Mẹ của cô ấy là một y tá]
  3. His girlfriend is a writer. [Bạn gái của anh ấy là một nhà văn] 

  Unit 13: What would you like some milk? 

  Trong unit 13, các em sẽ làm quen với từ vựng tiếng Anh chủ đề thực phẩm. Trong qua đó, các em sẽ dễ dàng gọi tên món ăn mà mình yêu thích. 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Beef/biːf/NounThịt bò
  Bread/bred/NounBánh mì
  Chicken/ˈtʃɪkɪn/NounThịt gà
  Fish/fɪʃ/Noun
  Meat/miːt/NounThịt
  Pork/pɔːk/NounThịt heo
  Milk/mɪlk/NounSữa
  Cheese/tʃiːz/NounPhô mai
  Butter/ˈbʌtər/Noun
  Orange juice/ˈɒrɪndʒ dʒuːs/NounNước ép cam
  Rice/raɪs/NounCơm
  Noodles/ˈnuːdlz/NounMỳ
  Coffee/ˈkɒfi/NounCà phê
  Tea/tiː/NounTrà

  Một số ví dụ về cách sử dụng từ vựng tiếng Anh lớp 4 chủ đề thực phẩm vào trong giao tiếp hằng ngày: 

  1. My favorite drink is coffee. [Thức uống yêu thích của em là cà phê]
  2. I don’t like drinking orange juice. [Em không thích uống nước cam]
  3. His favorite food is pork. [Thức ăn yêu thích của anh ấy là thịt heo] 

  Unit 14: What does he look like? 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Strong/strɒŋ/AdjMạnh mẽ
  Small/smɔːl/AdjNhỏ
  Thick/θɪk/AdjMập
  Thin/θɪn/AdjỐm
  Young/jʌŋ/AdjTrẻ
  Old/əʊld/AdjGià
  Slim/slɪm/AdjMảnh mai
  Short/ʃɔːt/AdjThấp
  Tall/tɔːl/AdjCao
  Friendly/ˈfrɛndli/AdjThân thiện
  Pretty/ˈprɪti/AdjXinh
  Careful/ˈkeəfʊl/AdjChu đáo
  Beautiful/ˈbjuːtɪfʊl/AdjĐẹp
  Fit/fɪt/AdjVừa vặn

  Một số mẫu câu giao tiếp chủ đề mô tả vẻ bề ngoài của ai đó hoặc một vật nào đó:

  1. My brother is tall and strong. [Anh trai của em trông cao và mạnh mẽ]
  2. The book is thick. [Cuốn sách thì dày]
  3. This flower is beautiful. [Bông hoa đó thì đẹp] 

  Unit 15: When’s Children’s day?

  Đây là một chủ đề học từ vựng rất hay khi các em sẽ được làm quen với bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề lễ hội. 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Children's Day/ˈtʃɪldrənz deɪ/NounNgày Quốc tế Thiếu nhi
  Christmas/ˈkrɪsməs/NounGiáng sinh
  Tet holiday/tet ˈhɒlɪdeɪ/NounTết
  Festival/ˈfɛstɪvəl/NounLễ hội
  Fireworks display/ˈfaɪəwɜːks dɪsˈpleɪ/PhraseBắn pháo hoa
  Holiday/ˈhɒlɪdeɪ/NounKỳ nghỉ
  Lucky money/ˈlʌki ˈmʌni/NounTiền lì xì
  Decorate/ˈdɛkəreɪt/VerbTrang trí
  Relative/ˈrɛlətɪv/NounNgười thân, họ hàng
  Wish/wɪʃ/VerbChúc, ước
  Enjoy/ɪnˈdʒɔɪ/VerbTận hưởng
  Market/ˈmɑːkɪt/NounChợ
  Wear/wɛər/VerbMặc
  Join/dʒɔɪn/VerbTham gia

  Ví dụ: 

  1. Children'S Day is on the first of June. [Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày 01/06]
  2. I got lucky money from my parents on Tet. [Em nhận được tiền lì xì từ bố mẹ trong những ngày Tết] 

  Unit 16: Let’s go to the bookshop 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  After that/ˈɑːftə ðæt/AdvSau đó
  Bakery/ˈbeɪkəri/NounTiệm bánh
  Bookshop/ˈbʊkʃɒp/NounNhà sách
  Buy/baɪ/VerbMua
  Chocolate/ˈtʃɒklət/NounSô cô la
  Cinema/ˈsɪnəmə/NounRạp chiếu phim
  Film/fɪlm/NounPhim
  Finally/ˈfaɪnəli/AdvCuối cùng
  First/fɜːst/AdvĐầu tiên
  Supermarket/ˈsuːpəˌmɑːrkɪt/NounSiêu thị
  Theatre/ˈθɪətər/NounNhà hát
  Bus-stop/ˈbʌs stɒp/NounTrạm dừng xe buýt
  Church/tʃɜːtʃ/NounNhà thờ
  Pagoda/pəˈɡəʊdə/NounChùa

  Một số mẫu câu tiếng Anh chủ đề “Let’s go to the bookshop.”:

  1. I go to the supermarket to buy some food. [Em đi siêu thị để mua một ít thực phẩm] 
  2. My mother go to the church on the weekend. [Mẹ của em đi nhà thờ vào cuối tuần] 

  Unit 17: How much is the T-shirt 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 17 sẽ giúp các em gọi tên những bộ quần áo mà mình muốn mua cũng như mô tả giá trị (mắc hay rẻ) của chúng bằng ngôn ngữ thứ hai này nhé. 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Jacket/ˈdʒækɪt/NounÁo khoác
  Jeans/dʒiːnz/NounQuần jean
  Jumper/ˈdʒʌmpər/NounÁo len
  Sandal/ˈsændəl/NounGiày xăng đan
  Shoe/ʃuː/NounGiày
  Skirt/skɜːt/NounVáy
  Trousers/ˈtraʊzərz/NounQuần tây
  T-shirt/ˈtiːʃɜːt/NounÁo thun
  Shirt/ʃɜːt/NounÁo sơ mi
  Want to/wɒnt tuː/VerbMuốn
  Go shopping/ɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/VerbĐi mua sắm
  Cheap/tʃiːp/AdjRẻ
  Expensive/ɪkˈspensɪv/AdjMắc
  Dong/dɒŋ/NounĐồng (đơn vị tiền Việt)

  Ví dụ: 

  1. This trousers are expensive. [Cái quần đó thì mắc]
  2. I wear the blue shirt. [Em mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương]

  Unit 18: What’s your phone number? 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Phone number/fəʊn ˈnʌmbər/NounSố điện thoại
  Photograph/ˈfəʊtəɡrɑːf/NounHình ảnh
  Call/kɔːl/VerbGọi
  Speak/spiːk/VerbNói
  Come/kʌm/VerbĐến
  Scenery/ˈsiːnəri/NounCảnh vật
  Mobile phone/ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/NounĐiện thoại di động
  Invite/ɪnˈvaɪt/VerbMời
  Present/ˈprezənt/NounMón quà
  Gift/ɡɪft/NounMón quà
  Go for a walk/ɡəʊ fɔːr ə wɔːk/VerbĐi dạo
  Go for a picnic/ɡəʊ fɔːr ə ˈpɪknɪk/VerbĐi dã ngoại
  Go fishing/ɡəʊ ˈfɪʃɪŋ/VerbĐi câu cá
  Birthday/ˈbɜːθdeɪ/NounSinh nhật

  Ví dụ:

  1. My phone number is 098-765-4321 [Số điện thoại của em là 098-765-4321]
  2. Can you repeat your number? [Em có thể nhắc lại số điện thoại của mình được không]

  Unit 19: What animal do you want to see? 

  Trong Unit 19, các em sẽ được học từ vựng tiếng Anh chủ đề con vật xung quanh ta, từ thú cưng trong nhà, đến các động vật trong trang trại, sở thú và cả trong môi trường hoang dã. 

  Ngoài ra, để biết thêm nhiều điều thú vị về thế giới   động vật xung quanh chúng ta, các em hãy tham khảo bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề con vật đã được Apollo English chia sẻ trong bài viết trước nhé. 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Animal/ˈænɪməl/NounĐộng vật
  Bear/beər/NounGấu
  Crocodile/ˈkrɒk.ə.daɪl/NounCá sấu
  Dangerous/ˈdeɪn.dʒər.əs/AdjNguy hiểm
  Enormous/ɪˈnɔː.məs/AdjTo lớn
  Fast/fɑːst/AdjNhanh
  Monkey/ˈmʌŋ.ki/NounKhỉ
  Rabbit/ˈræb.ɪt/NounThỏ
  Tiger/ˈtaɪ.ɡər/NounHổ
  Lion/ˈlaɪ.ən/NounSư tử
  Giraffe/dʒɪˈrɑːf/NounHươu cao cổ
  Climb/klaɪm/VerbLeo, trèo
  Scary/ˈskeə.ri/AdjSợ
  Wonderful/ˈwʌn.də.fəl/AdjTuyệt vời

  Mẫu câu tiếng Anh lớp 4 chủ đề động vật:

  1. I want to see whale. [Em muốn thấy cá voi]
  2. I like monkeys because they are cute. [Em thích khỉ vì các bạn ấy dễ thương] 

  Unit 20: What are you going to do this summer? 

  Sau một năm học chăm chỉ, mùa hè chính là lúc chúng ta tạm gác lại các bài vở lý thuyết và cùng gia đình tận hưởng những chuyến du lịch thật “đã”. Vậy mùa hè này các em đã có dự định sẽ làm gì và đi đâu  với gia đình chưa? 

  Nếu chưa thì từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 20 có thể gợi ý giúp các em một số địa điểm du lịch thú vị đấy. 

  Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa tiếng Việt
  Bay/beɪ/NounVịnh
  Delicious/dɪˈlɪʃəs/AdjNgon
  Hotel/həʊˈtel/NounKhách sạn
  Prepare/prɪˈpeər/VerbChuẩn bị
  Sandcastle/ˈsændˌkɑː.sl̩/NounLâu đài cát
  Sea/siː/NounBiển
  Seafood/ˈsiː.fuːd/NounHải sản
  Stay/steɪ/Verb
  Travel/ˈtræv.əl/VerbDu lịch
  Trip/trɪp/NounChuyến đi
  Summer/ˈsʌmər/NounMùa hè
  Summer holiday/ˈsʌmər ˈhɒlɪ.deɪ/NounKỳ nghỉ hè
  Build/bɪld/VerbXây dựng

  Ví dụ: 

  1. My family will go on a boat cruise. [Gia đình em sẽ đi du thuyền] 
  2. I’m going to the beach in this summer. [Em dự định sẽ đi biển trong mùa hè này] 

  Kết luận 

  Từ vựng là một trong những phần kiến thức quan trọng trong chương trình tiếng Anh lớp 4, chỉ khi nắm vững nó, các em mới có thể hoàn thiện các kỹ năng khác của mình như nghe, nói, đọc, viết. 

  Do đó, thông qua bộ từ vựng này cùng bài viết " Tổng hợp hơn 300+ từ vựng tiếng Anh tiểu học từ cơ bản đến nâng cao", Apollo English hy vọng các em sẽ có một nguồn tài liệu phong phú để học tiếng Anh hiệu quả, làm nền tảng để tiếp tục khám phá nhiều chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 5 trong tương lai.


  Tin mới nhất

  Aug 03,2024
  Các khóa học tiếng Anh ở Apollo English đạt tiêu chuẩn quốc tế với phương pháp giảng dạy mới lạ, đội ngũ giáo viên 100% người nước ngoài, cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế
  Jul 12,2024
  Học Tiếng Anh bản ngữ hay học Tiếng Anh toàn cầu?
  Jul 04,2024
  Tiếng Anh lớp 6 là môn học quan trọng giúp bé phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản, bé nắm vững từ vựng và ngữ pháp quan trọng
  Jul 01,2024
  Làm thế nào để chúng ta có thể giúp con học ngoại ngữ một cách chủ động và đạt được hiệu quả như mong muốn, hãy cùng nhau tìm hiểu trong nội dung podcast ngày hôm nay nhé!
  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.

  Quan Tâm Nhất

  Aug 03,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả
  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi