Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Con Vật Cho Bé
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Con Vật Cho Bé

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ CON VẬT CHO BÉ

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Từ vựng chủ đề con vật thường được nhiều bậc phụ huynh sử dụng trong việc từ vựng tiếng Anh cơ bản cho trẻ. Bởi lẽ, bé không chỉ biết tên gọi bằng tiếng Anh của chúng mà còn được khám phá sự đa dạng, phong phú của thế giới động vật xung quanh mình. 

  Trong bài viết này, Apollo English xin chia sẻ đến bố mẹ và bé bộ từ vựng chủ đề con vật bằng tiếng Anh thông dụng nhất, giúp bé mở rộng vốn từ của mình hiệu quả. 

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề con vật cho bé

  “Khi bé tìm hiểu về động vật, hiểu được sự khác biệt và tương đồng của chúng (chẳng hạn như thức ăn, chỗ ở, nước và không gian), lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của bé có thể phát triển và sâu sắc hơn” - Nurturing Children's Love for Animals 

  Từ vựng chủ đề con vật trên cạn giới thiệu tên gọi của các loài động vật sinh sống trên mặt đất trong hầu như toàn bộ thời gian của mình. Bố mẹ và bé hãy tìm hiểu các từ vựng tiếng Anh cho trẻ lớp 1 chủ đề con vật trên cạn phổ biến nhất dưới đây nhé!

  Từ vựng chủ đề thú cưng

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề về thú cưng

  Từ vựng 

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt 

  Dog

  /dɒɡ/

  Chó

  Cat

  /kæt/

  Mèo

  Puppy

  /ˈpʌpi/

  Chó con

  Kitten

  /ˈkɪt.ən/

  Mèo con 

  Hamster

  /ˈhæm.stər/

  Chuột Hamster

  Parrot

  /ˈpær.ət/

  Vẹt

  Rabbit

  /ˈræb.ɪt/

  Thỏ 

  Bird

  /bə:d/

  Chim

  Chinchilla

  /tʃin’tʃilə/

  sóc sinsin

  Goldfish

  /’ɡoʊld,fɪʃ/

  Cá vàng

  Xem thêm: 100 mẫu câu tiếng anh giao tiếp cho bé học hàng ngày hiệu quả

  Từ vựng chủ đề động vật hoang dã 

  Động vật hoang dã trong tiếng Anh

  Từ vựng chủ đề con vật

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt 

  Lion

  /ˈlaɪən/

  Sư tử

  Tiger

  /ˈtaɪɡər/

  Hổ

  Elephant

  /ˈɛlɪfənt/

  Voi

  Giraffe

  /dʒəˈræf/

  Hươu cao cổ

  Zebra

  /ˈziːbrə/

  Ngựa vằn

  Rhinoceros

  /raɪˈnɑsərəs/

  Tê giác

  Hippopotamus

  /ˌhɪpəˈpɒtəməs/

  Hà mã

  Chimpanzee

  /ˌtʃɪmpænˈziː/

  Tinh tinh

  Cheetah

  /ˈtʃiːtə/

  Báo đốm

  Leopard

  /ˈlɛpərd/

  Báo hoa mai

  Jaguar

  /ˈdʒæɡwɑr/

  Báo đen

  Bison

  /ˈbaɪsən/

  Bò sừng

  Wolf

  /wʊlf/

  Sói

  Fox

  /fɑːks/

  Cáo

  Bear

  /bɛər/

  Gấu

  Kangaroo

  /kæŋɡəˈruː/

  Chuột túi 

  Squirrel

  /ˈskwɜːrəl/

  Sóc

  Panda

  /ˈpændə/

  Gấu trúc

  Horse

  /hɔːrs/

  Ngựa

  Skunk

  /skʌŋk/

  Chồn hôi

  Otter

  /ˈɒtər/

  Rái cá

  Racoon

  /ræˈkuːn/

  Gấu mèo

  Hare

  /hɛər/

  Thỏ rừng

  Hedgehog

  /ˈhɛdʒhɒɡ/

  Nhím

  Camel

  /ˈkæməl/

  Lạc đà

  Dear

  /dɪər/

  Nai

  Platypus

  /ˈplætɪpʊs/

  Thú mỏ vịt

  Koala

  /ˈkoʊələ/

  Gấu túi

  Sloth

  /sləʊθ/

  Con lười

  Reindeer

  /ˈreɪndɪr/

  Tuần lộc

  Từ vựng chủ đề côn trùng cho bé

  Con vật trong tiếng Anh chủ đề con trùng

  Từ vựng chủ đề con vật

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt 

  Flea

  /fliː/

  Bọ chét

  Dragonfly

  /ˈdræɡənflaɪ/

  Chuồn chuồn

  Millipede

  /ˈmɪlɪpiːd/

  Con rết

  Moth

  /mɔːθ/

  Bướm đêm

  Bee

  /biː/

  Con ong

  Cicada

  /sɪˈkeɪdə/

  Ve sầu

  Larva

  /ˈlɑːrvə/

  Ấu trùng

  Mosquito

  /məˈskiːtoʊ/

  Muỗi

  Ant

  /ænt/

  Kiến

  Parasites

  /ˈpærəsaɪts/

  Ký sinh trùng

  Grasshopper

  /ˈɡræshɒpər/

  Châu chấu

  Cockroach

  /ˈkɒkrəʊtʃ/

  Con gián 

  Ladybird

  /ˈleɪdibɜːrd/

  Bọ rùa

  Locust

  /ˈloʊkəst/

  Cào cào 

  Cricket

  /ˈkrɪkɪt/

  Con dế

  Butterfly

  /ˈbʌtərflaɪ/

  Bươm bướm

  Beetle

  /ˈbiːtl̩/

  Bọ cánh cứng

  Fly

  /flaɪ/

  Ruồi

  Spider

  /ˈspaɪdər/

  Nhện

  Firefly

  /ˈfaɪərflaɪ/

  Đom đóm

  Wasp

  /wɑːsp/

  Ong bắp cày

  Từ vựng chủ đề vật nuôi trong trang trại

  Các con vật trong tiếng Anh chủ đề vật nuôi

  Từ vựng chủ đề con vật

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt 

  Pig

  /pɪɡ/

  Lợn

  Piglet

  /ˈpɪɡlɪt/

  Lợn con

  Chicken

  /ˈtʃɪkɪn/

  Rooster

  /ˈruːstər/

  Gà trống

  Hen

  /hɛn/

  Gà mái

  Duck

  /dʌk/

  Vịt

  Goose

  /ɡuːs/

  Ngỗng

  Cow

  /kaʊ/

  Bò cái

  Bull

  /bʊl/

  Bò đực

  Calf

  /kæf/

  Con bê

  Sheep

  /ʃiːp/

  Cừu

  Lamb 

  læm

  Cừu con

  Donkey

  ˈdɒŋki

  Con lừa

  Mule

  mjuːl

  Con la

  Goat

  ɡoʊt

  Turkey

  ˈtɜːrki

  Gà tây

  Từ vựng chủ đề con vật dưới nước 

  Các con vật dưới nước bằng tiếng Anh

  Từ vựng chủ đề con vật

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt 

  Shark

  /ʃɑːrk/

  Cá mập

  Dolphin

  /ˈdɒlfɪn/

  Cá heo

  Whale

  /weɪl/

  Cá voi

  Octopus

  /ˈɒktəpəs/

  Bạch tuộc

  Jellyfish

  /ˈdʒɛliˌfɪʃ/

  Sứa

  Crab

  /kræb/

  Cua

  Lobster

  /ˈlɒbstər/

  Tôm hùm

  Squid

  /skwɪd/

  Mực

  Coral

  /ˈkɔːrəl/

  San hô

  Clownfish

  /ˈklaʊnˌfɪʃ/

  Cá hề

  Eel

  /iːl

  Lươn

  Stingray

  /ˈstɪŋˌreɪ/

  Cá nhám 

  Seahorse

  /ˈsiːhɔːrs/

  Cá ngựa

  Sea urchin

  /siː ˈɜːrtʃɪn/

  Nhím biển

  Clams

  /klæmz/

  Starfish

  /ˈstɑːrfɪʃ/

  Sao biển 

  Scallop

  /ˈskɒləp/

  Sò điệp

  Orca

  /ˈɔːrkə/

  Cá mập sát thủ 

  Salmon

  /ˈsæmən/

  Cá hồi 

  Từ vựng chủ đề loài chim 

  Các con vật tron tiếng Anh chủ đề về loài chim

  Từ vựng chủ đề con vật

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt 

  Swallow

  /ˈswɑːloʊ/

  Chim én/ nhạn

  Raven

  /ˈreɪvən/

  Quạ

  Penguin

  /ˈpɛŋɡwɪn/

  Chim cánh cụt

  Swan

  /swɑːnˈpɛŋɡwɪn/

  Con thiên nga

  Woodpecker

  /ˈwʊdˌpɛkər/

  Chim gõ kiến

  Robin

  /ˈrɑːbɪn/

  Chim cổ đỏ

  Black bird

  /ˈblækˌbɜrd/

  Chim sáo 

  Pigeon

  /ˈpɪdʒɪn/

  Bồ câu

  Seagull

  /ˈsiːɡʌl/

  Mòng biển

  Flamingo

  /fləˈmɪŋɡoʊ/

  Chim hồng hạc

  Owl

  /aʊl/

  Cú mèo 

  Hawk

  /hɔːk/

  Diều hâu

  Peacock

  /ˈpiːkɒk/

  Con công

  Ostrich

  /ˈɒstrɪtʃ/

  Đà điểu

  Stork

  /stɔːrk/

  Con cò

  Eagle

  /ˈiːɡəl/

  Đại bàng

  Sparrow

  /ˈspæroʊ/

  Chim sẻ

  Canary

  /kəˈnɛri/

  Chim hoàng yến

  Hummingbird

  /ˈhʌmɪŋbɜrd/

  Chim nhại

  Kingfisher

  /ˈkɪŋˌfɪʃər/

  Chim bói cá

  Từ vựng chủ đề động vật lưỡng cư

  Từ vựng tiếng Anh về chủ đề lưỡng cư

  Từ vựng chủ đề con vật

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt 

  Crocodile

  /ˈkrɒkədaɪl/

  Cá sấu

  Toad

  /toʊd/

  Cóc

  Alligator

  /ˈælɪɡeɪtər/

  Cá sấu Mỹ

  Lizard

  /ˈlɪzərd/

  Thằn lằn

  Frog

  /frɒɡ/

  Con ếch

  Chameleon

  /kəˈmiːliən/

  Tắc kè hoa

  Salamander

  /ˈsæləmændər/

  Kỳ giông

  Turtle 

  /tɜːtl/

  Con rùa

  Snail

  /sneil/

  Ốc sên

  Xem thêm: Cách học từ vựng tiếng Anh dành cho trẻ em hiệu quả

  Cụm từ tiếng Anh chủ đề con vật cho bé

  Cụm từ tiếng Anh chủ đề động vật cho bé

  Một số cụm từ tiếng Anh về con vật thông dụng nhất mà bố mẹ và bé có thể tham khảo:

  Cụm từ tiếng Anh 

  Nghĩa tiếng Việt 

  Pig out

  Ăn nhiều

  Horse around

  Đùa giỡn (vui chơi)

  Beaver away

  Chăm chỉ (học tập/ làm việc) 

  Duck out

  Trốn việc/ lẻn ra ngoài

  Chicken out

  Rút lui 

  Fish out

  Lấy cái gì đó ra khỏi một cái gì đó

  Fish for

  Thu thập thông tin (gián tiếp)

  Wolf down

  Ăn nhanh

  Ví dụ: 

  • The kids are horsing around in the backyard, playing tag and laughing loudly.

  Tạm dịch: Bọn trẻ đang vui chơi quanh sân sau, chơi đuổi bắt và cười ầm ĩ. 

  • I was so hungry that I wolfed down my dinner in just a few minutes.

  Tạm dịch: Tôi đói đến mức đã ăn tối một cách ngấu nghiến chỉ trong vài phút. 

  Thành ngữ về động vật trong tiếng Anh

  Ngoài các cụm từ, trong tiếng Anh còn có các thành ngữ, từ vựng về các con vật. Apollo English gợi ý một số thành ngữ hay được sử dụng trong giao tiếp và văn viết nhất

  Thành ngữ tiếng Anh chủ đề con vật  

  Nghĩa tiếng Việt 

  Kill two birds with one stone

  Một mũi tên trúng hai con nhạn 

  Let the cat out of the bag

  Tiết lộ bí mật

  Hold your horses

  Kiểm soát cảm xúc/ hành động

  Get your ducks in a row

  Sắp xếp mọi thứ cẩn thận

  A fish out of water

  Ai đó không thoải mái trong một tình huống (môi trường) mới

  Bull in a China shop

  vụng về, thiếu cẩn thận

  The lion’s share

  phần quan trọng

  Busy as a bee

  Rất bận rộn 

  Monkey see, monkey do 

  Bắt chước hành vi của ai đó

  Alone bird/ wolf

  Người hay ở nhà

  An odd bird/ fish

  Người quái dị

  Bud someone

  Quấy rầy ai đó

  A cat nap

  Ngủ ngày

  A eager beaver

  Người chăm chỉ, nhiệt tình (trong công việc)

  A home bird

  Người thích ở nhà

  Badger someone

  Mè nheo

  Make a pig of oneself

  Ăn uống thô tục

  Ví dụ: 

  • By going to the supermarket on my way home from work, I can kill two birds with one stone - pick up groceries and save time.

  Tạm dịch: Bằng cách ghé vào siêu thị trên đường đi làm về, tôi có thể ném một mũi tên trúng hai con nhạn - vừa mua được đồ dùng vừa tiết kiệm thời gian. 

  • Sorry, I can't go out tonight. I'm as busy as a bee trying to meet a deadline for work.

  Tạm dịch: Xin lỗi bạn, tôi không thể ra ngoài tối nay được. Tôi đang rất bận để cố gắng hoàn thành deadline trước thời hạn. 

  • Sarah is always the first to arrive at the office and the last to leave. She's such an eager beaver

  Tạm dịch: Sarah luôn là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất trong công ty. Cô ấy quả thật là một người chăm chỉ. 

  Tính từ  tiếng Anh cho bé mô tả về động vật

  Bé hãy khám phá ngay qua bảng tổng hợp từ vựng tiếng Anh về con vật thông dụng nhất dưới đây của Apollo English nhé. 

  Từ vựng chủ đề con vật

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt 

  Domesticated

  dəˈmɛstɪkeɪtɪd

  Được thuần hóa

  Omnivorous

  ɒmˈnɪvərəs

  Ăn tạp

  Loyal

  ˈlɔɪəl

  Trung thành

  Intelligent

  ɪnˈtɛlɪdʒənt

  Thông minh

  Docile

  ˈdɒsaɪl

  Dễ sai bảo

  Carnivorous

  ˌkɑrˈnɪvərəs

  Ăn thịt

  Herbivorous

  hɜrˈbɪvərəs

  Ăn cỏ

  Wild

  waɪld

  Hoang dã

  Agile

  ˈædʒaɪl

  Nhanh nhẹn

  Tiny

  ˈtaɪni

  Tí hon

  Dangerous

  ˈdeɪndʒərəs

  Nguy hiểm

  Fluff

  flʌf

  Mềm như bông

  Slimy

  ˈslaɪmi

  Trơn nhớt

  Scaly

  ˈskeɪli

  Có vảy

  Unique

  juˈniːk

  Nổi bật

  Cold-blooded

  ˌkoʊldˈblʌdɪd

  Máu lạnh

  Poisonous

  ˈpɔɪzənəs

  Có độc

  Ferocious

  fəˈroʊʃəs

  Dữ tợn

  Aggressive

  əˈɡrɛsɪv

  Hung dữ

  Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề động vật 

  Mẫu câu giao tiếp đơn giản, thân thuộc với cuộc sống hàng ngày của bé, giúp bé rèn luyện khả năng phát âm và nhớ các từ vựng chủ đề động vật lâu hơn:

  Mẫu câu giao tiếp chủ đề động vật

  Nghĩa tiếng Việt

  Do you keep a pet?

  Bạn có nuôi thú cưng không?

  Do you like to see animals in the zoo?

  Bạn có thích xem động vật trong sở thú không?

  How many cats do you have

  Bạn có bao nhiêu con mèo?

  What does it eat?

  Chúng ăn cái gì?

  What can it do? 

  Chúng có thể làm gì?

  How does it look?

  Nó trông như thế nào?

  This cat is so cute and small

  Con mèo này thật đáng yêu và nhỏ bé

  It is a white cat

  Đó là một con mèo trắng

  I like cats and dogs

  Tôi thích mèo và chó

  I have two dogs

  Tôi có hai con chó

  Tại Apollo English, bé sẽ được học từ vựng chủ đề động vật không chỉ thông qua những bài học trên lớp mà còn là những buổi dã ngoại bổ ích. Khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, bé vừa có thể ôn lại những từ vựng con vật mà mình được học, vừa có được những phút giây vui chơi thoải mái, vui vẻ cùng bạn bè, thầy cô.

  Bé Trịnh Minh Quân (học viên tại Apollo Phan Đình Phùng chia sẻ): “Con cứ tưởng học tiếng Anh là từ vựng và ngữ pháp thôi, nào ngờ con được làm rất nhiều dự án và đi dã ngoại. Đồ ăn trưa được các thầy cô chuẩn bị cũng rất ngon nữa”

  Kết luận 

  Trên đây là một số từ vựng chủ đề con vật thông dụng nhất mà Apollo English muốn giới thiệu đến bố mẹ và các bé . Qua việc học và sử dụng những từ này, bé sẽ nâng cao khả năng giao tiếp và hiểu biết về các loại con vật. 

  Hãy thực hành sử dụng từ vựng chủ đề con vật trong các bài viết, cuộc trò chuyện hoặc hoạt động hàng ngày của bạn để làm giàu vốn từ vựng và trở thành người sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn.


  Tin mới nhất

  Aug 03,2024
  Các khóa học tiếng Anh ở Apollo English đạt tiêu chuẩn quốc tế với phương pháp giảng dạy mới lạ, đội ngũ giáo viên 100% người nước ngoài, cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế
  Jul 12,2024
  Học Tiếng Anh bản ngữ hay học Tiếng Anh toàn cầu?
  Jul 04,2024
  Tiếng Anh lớp 6 là môn học quan trọng giúp bé phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản, bé nắm vững từ vựng và ngữ pháp quan trọng
  Jul 01,2024
  Làm thế nào để chúng ta có thể giúp con học ngoại ngữ một cách chủ động và đạt được hiệu quả như mong muốn, hãy cùng nhau tìm hiểu trong nội dung podcast ngày hôm nay nhé!
  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.

  Quan Tâm Nhất

  Aug 03,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả
  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi