Trọn bộ hơn 100 từ vựng tiếng Anh về quần áo
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Trọn bộ hơn 100 từ vựng tiếng Anh về quần áo

TRỌN BỘ 100 TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ QUẦN ÁO

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Trong bài viết này, Apollo English xin giới thiệu đến các em hơn 100 từ vựng về quần áo bằng tiếng Anh - một đề tài quen thuộc trong đời sống. Đặc biệt, đây sẽ là tài liệu học tiếng Anh bổ ích để các em có thể trau dồi vốn từ vựng, tự tin mô tả bộ trang phục mà mình đang mặc bằng ngôn ngữ mới. 

  Từ vựng tiếng Anh về quần áo (clothes)

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề phong cách thời trang thường dùng 

  Đầu tiên, các em hãy làm quen với nhóm từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo (nói chung) ngay sau đây nhé: 

  Từ vựng về quần áo bằng tiếng Anh chủ đề tổng hợp

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề phong cách thời trang thường dùng 

  Từ vựng 

  Phiên âm 

  Nghĩa tiếng Việt 

  Women’s clothes

  /ˈwɪmɪnz kləʊðz/

  Quần áo nữ giới 

  Men’s clothes 

  /mɛnz kləʊðz/

  Quần áo nam giới

  Baby clothes

  /ˈbeɪbi kləʊðz/

  Quần áo em bé

  Children’s clothes

  /'tʃɪldrənz 'kləʊðz/

  Quần áo trẻ em 

  Summer clothes

  /'sʌmər 'kləʊðz/

  Quần áo mùa hè

  Winter clothes

  /'wɪntər 'kləʊðz/

  Quần áo mùa đông

  Sports clothes

  /spɔːrts 'kləʊðz/

  Quần áo thể thao

  Casual clothes

  /'kæʒuəl 'kləʊðz/

  Quần áo thông dụng 

  Formal clothes

  /'fɔːrməl 'kləʊðz/

  Quần áo trang trọng

  Nice clothes

  /naɪs 'kləʊðz/

  Quần áo đẹp

  Cheap clothes

  /tʃiːp 'kləʊðz/

  Quần áo rẻ tiền

  Expensive clothes

  /ɪk'spɛnsɪv 'kləʊðz/

  Quần áo mắc tiền

  Haute couture

  /oʊt kuː'tʊr/

  Thời trang cao cấp

  Warm clothes

  /wɔːrm 'kləʊðz/

  Quần áo ấm

  Protective clothes

  /prə'tɛktɪv 'kləʊðz/

  Quần áo bảo hộ

  Designer clothes

  /dɪ'zaɪnər 'kləʊðz/

  Quần áo được thiết kế

  Tailor-made clothes

  /'teɪlər-meɪd 'kləʊðz/

  Quần áo may đo

  Handmade clothes

  /'hændmeɪd 'kləʊðz/

  Quần áo thủ công

  Ready-made clothes

  /'rɛdi-meɪd 'kləʊðz/

  Quần áo may sẵn

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo nam 

  Từ vựng tiếng Anh về quần áo nam

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo nam

  Nếu phái nữ thiên về hướng đa dạng, thì quần áo dành cho phái nam khá đơn giản. Các em hãy cùng làm quen một số từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo nam sau đây nhé. 

  Từ vựng 

  Phiên âm 

  Nghĩa tiếng Việt 

  Business suit

  /ˈbɪznɪs suːt/

  Trang phục đi làm

  Tailcoat

  /ˈteɪlkoʊt/

  Áo đuôi tôm

  Tuxedo

  /tʌkˈsiːdoʊ/

  Áo mốc-kinh

  Polo shirt

  /ˈpoʊloʊ ʃɜːrt/

  Áo phông có cổ 

  Trunks

  /trʌŋks/

  Quần ngắn tập thể thao 

  Three-piece suit

  /θriː piːs suːt/

  Set đồ nam bao gồm quần, áo gile và áo vét tông

   

  Tham khảo thêm về bài viết cùng chủ đề:
  Tổng hợp 350+ từ vựng tiếng Anh dành cho trẻ em 

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo trong (Underwear)

  Từ vựng tiếng Anh về chủ đề quần áo lót

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo trong (đồ lót)

  Từ vựng 

  Phiên âm 

  Nghĩa tiếng Việt 

  Underwear 

  /ˈʌndərweər/

  Đồ lót

  Stockings

  /ˈstɒkɪŋz/

  Tất da chân

  Tights

  /taɪts/

  Quần tất 

  Undershirt

  /ˈʌndərʃɜːrt/

  Áo trong

  Underpants

  /ˈʌndərpænts/

  Quần sịp (của nam)

  Briefs

  /briːfs/

  Quần đùi

  Slip 

  /slɪp/

  Váy trong, Cốc-xê

  Bra

  /brɑː/

  Áo lót

  Panties

  /ˈpæntiz/

  Quần lót (của nữ)

  Lingerie

  /ˌlɒnʒəˈreɪ/

  Nội y 

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề giày, dép

  Giày dép là một phụ kiện không thể thiếu để hoàn thiện trang phục và tạo điểm nhấn cho phong cách. Dưới đây là bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề giày, dép

  Từ vựng về quần áo giày dép bằng tiếng Anh

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề giày dép

  Từ vựng 

  Phiên âm 

  Nghĩa tiếng Việt 

  Wellingtons

  /ˈwɛlɪŋtənz/

  Ủng cao su 

  Wellington boot

  /ˈwɛlɪŋtən buːt/

  Bốt không thấm nước

  Wedge

  /wɛdʒ/

  Dép đế xuồng

  Wedge boot

  /wɛdʒ buːt/

  Giày đế xuồng

  Ugg boot

  /ʌɡ buːt/

  Bốt lông cừu 

  Trainers

  /ˈtreɪnərz/

  Giày thể thao

  Timberland boot

  /ˈtɪmbərlænd buːt/

  Bốt da cao cổ có buộc dây

  Thigh high boot

  /θaɪ haɪ buːt/

  Bốt cao quá gối

  Stilettos

  /stɪˈlɛtoʊz/

  Giày gót nhọn

  Sneaker

  /ˈsniːkər/

  Giày thể thao

  Slippers

  /ˈslɪpərz/

  Dép đi trong nhà

  Slip on 

  /ˈslɪpɒn/

  Giày lười thể thao

  Slingback

  /ˈslɪŋbæk/

  Dép có quai qua mắt cá

  Sandals

  /ˈsændəlz/

  Dép xăng-đan

  Peep toe

  /ˈpiːp toʊ/

  Giày hở mũi

  Open toe

  /ˈoʊpən toʊ/

  Giày cao gót hở mũi

  Monk

  /mʌŋk/

  Giày quai thầy tu 

  Loafer

  /ˈloʊfər/

  Giày lười 

  Clog

  /klɒɡ/

  Guốc

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loại mũ

  Từ vựng tiếng Anh về quần áo mũ nón

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loại mũ

  Trong các món phụ kiện đi kèm với các bộ trang phục xinh đẹp, lịch lãm, nón là một phụ kiện độc đáo giúp làm nổi bật phong cách thời trang của chúng ta.  Dưới đây là tên gọi các loại mũ, nón trong tiếng Anh: 

  Từ vựng 

  Phiên âm 

  Nghĩa tiếng Việt 

  Balaclava 

  /bəˈlɑːkləvə/

  Mũ len trùm toàn đầu 

  Bucket hat

  /ˈbʌkɪt hæt/

  Mũ tai bèo 

  Baseball cap

  /ˈbeɪsbɔːl kæp/

  Mũ lưỡi trai 

  Deerstalker

  /ˈdɪərˌstɔːkər/

  Mũ thợ săn 

  Beret

  /bəˈreɪ/

  Mũ nồi 

  Hard hat

  /hɑːrd hæt/

  Mũ bảo hộ 

  Bowler

  /ˈbəʊlər/

  Mũ quả dưa 

  Fedora

  /fɪˈdɔːrə/

  Mũ phớt mềm 

  Cowboy hat

  /ˈkaʊˌbɔɪ hæt/

  Mũ cao bồi 

  Hat

  /hæt/

  Mũ 

  Flat cap

  /ˈflæt kæp/

  Mũ lưỡi trai 

  Helmet

  /ˈhɛlmɪt/

  Mũ bảo hiểm 

  Top hat

  /ˈtɒp hæt/

  Mũ chóp cao 

  Mortar board

  /ˈmɔːrtər bɔːrd/

  Mũ tốt nghiệp 

  Snapback

  /ˈsnæpbæk/

  Mũ lưỡi trai phẳng 

  Beanie

  /ˈbiːni/

  Mũ len 

  Top hat

  /ˈtɒp hæt/

  Mũ chóp cao 

  Fisherman hat

  /ˈfɪʃərmən hæt/

  Mũ vải vành quai ngắn 

  Floppy

  /ˈflɒpi/

  Mũ vành rộng 

  Campaign

  /kæmˈpeɪn/

  Mũ cắm trại 

  Boater

  /ˈbəʊtər/

  Mũ chèo thuyền

  Porkpie 

  /ˈpɔːkˌpaɪ/

  Mũ pork pie 

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề các phụ kiện đi kèm khác

  Các phụ kiện thời trang không chỉ là những chi tiết đi kèm với trang phục, mà còn là cách để thể hiện phong cách và cá nhân hóa mỗi bộ trang phục. Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến các phụ kiện đi kèm với quần áo:

  Từ vựng về quần áo và phụ kiện đi kèm bằng tiếng Anh

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề các phụ kiện đi kèm

  Từ vựng 

  Phiên âm 

  Nghĩa tiếng Việt 

  Belt

  /bɛlt/

  Thắt lưng

  Bracelet

  /ˈbreɪslət/

  Vòng tay

  Earring 

  /ˈɪərɪŋ/

  Khuyên tai

  Glasses

  /ˈɡlɑːsɪz/

  Kính mắt

  Gloves 

  /ɡlʌvz/

  Găng tay

  Handbag

  /ˈhændˌbæɡ/

  Túi xách

  Make-up

  /ˈmeɪkˌʌp/

  Đồ trang điểm

  Necklace

  /ˈnɛklɪs/

  Vòng cổ

  Sunglasses

  /ˈsʌnˌɡlɑːsɪz/

  Kính râm 

  Wallet

  /ˈwɒlɪt/

  Ví cho nam

  Watch 

  /wɒtʃ/

  Đồng hồ 

  Purse

  /pɜːrs/

  Ví cho nữ

  Socks

  /sɒks/

  Tất

  Scarf

  /skɑːrf/

  Khăn choàng

  Ring

  /rɪŋ/

  Nhẫn

  Bow

  /boʊ/

  Nguồn tham khảo: Leo Network: Learning English 

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề phong cách thời trang

  Theo dõi các bảng tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo: Phong cách thời trang ngay sau đây nhé.

  Từ vựng về quần áo phong cách thời trang bằng tiếng Anh

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề phong cách thời trang

  Từ vựng 

  Phiên âm 

  Nghĩa tiếng Việt 

  Arty

  /ˈɑːrti/

  Nghệ sĩ

  Chic

  /ʃiːk/

  Sang trọng 

  Classic

  /ˈklæsɪk/

  Cổ điển 

  Flamboyant

  /flæmˈbɔɪənt/

  Rực rỡ

  Glamorous

  /ˈɡlæmərəs/

  Quyến rũ

  Sexy

  /ˈsɛksi/

  Gợi cảm 

  Sophisticated

  /səˈfɪstɪkeɪtɪd/

  Tinh tế

  Traditional 

  /trəˈdɪʃənl/

  Truyền thống

  Preppy

  /ˈprɛpi/

  Nữ sinh

  Punk

  /pʌŋk/

  Nổi loạn 

  Tomboy

  /ˈtɒmbɔɪ/

  Nam tính (Nữ theo phong cách nam)

  Unisex

  /ˈjuːnɪsɛks/

  Lưỡng tính (Cả hai giới đều mặc được)

  Gamine

  /ɡæˈmiːn/

  Trẻ thơ, tinh nghịch

  Sporty

  /ˈspɔːrti/

  Khỏe khoắn, thể thao

  Trendy

  /ˈtrɛndi/

  Thời thượng

  Casual

  /ˈkæʒjʊəl/

  Tự nhiên, thoải mái

  In fashion

  /ɪn ˈfæʃən/

  Mốt mới

  Style

  /staɪl/

  Phong cách

  Traditional 

  /trəˈdɪʃənl/

  Truyền thống

  Pretty

  /ˈprɪti/

  Đáng yêu 

  Từ vựng các nhãn hàng thời trang

  Từ vựng

  Phiên âm

  Gucci

  /ˈɡuːtʃi/

  Louis Vuitton

  /ˈluːi vwiːˈtɒn/

  Chanel

  /ʃəˈnɛl/

  Prada

  /ˈprɑːdə/

  Versace

  /vəˈsɑːtʃi/

  Dior

  /dɪˈɔːr/

  Balenciaga

  /ˌbælɛnˈsiːæɡə/

  Burberry

  /ˈbɜːbəri/

  Jimmy Choo

  /ˈdʒɪmi tʃuː/

  H&M (Hennes & Mauritz)

  /eɪtʃ ənd ˈmɔːrɪts/

  Zara

  /ˈzɑːrə/

  Forever 21

  /fəˈrɛvər twɛn.ti wʌn/

  Topshop

  /tɒp ʃɒp/

  Uniqlo

  /ˈjuːniːkloʊ/

  Adidas

  /əˈdiːdəs/

  Nike

  /naɪki/

  Calvin Klein

  /ˌkælvɪn ˈklaɪn/

  Alexander McQueen

  /ˌælɪɡˈzændər məˈkwiːn/

  Dolce & Gabbana (D&G)

  /ˈdɒltʃeɪ ənd ɡəˈbɑːnə/

  Cụm từ chủ đề quần áo trong tiếng Anh  

  Cụm từ chủ đề quần áo trong tiếng Anh

  Cụm từ chủ đề quần áo trong tiếng Anh  

  Cụm từ 

  Nghĩa tiếng Việt 

  Ví dụ 

  Fashion icon

  Biểu tượng thời trang

  Coco Chanel is considered a fashion icon for her timeless designs. 

  (Coco Chanel được coi là một biểu tượng thời trang với những thiết kế không bao giờ lỗi thời.)

  Old fashioned

  Lỗi thời 

  That hairstyle looks really old fashioned. You should try something more contemporary. (Kiểu tóc đó trông thật lỗi thời. Bạn nên thử một kiểu gì đó hiện đại hơn.)

  Fashion show

  Buổi trình diễn thời trang 

  I'm excited to attend the fashion show and see the latest collections from top designers. 

  (Tôi rất hào hứng tham gia buổi trình diễn thời trang và nhìn thấy những bộ sưu tập mới nhất từ những nhà thiết kế hàng đầu.)

  To suit someone

  Phù hợp với ai đó

  The red dress suits her complexion and brings out her natural beauty. (Chiếc váy đỏ rất hợp với làn da của cô ấy và làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy.)

  To have a sense of style

  Có gu thẩm mỹ

  She has a great sense of style and always looks effortlessly chic.

  (Cô ấy có gu thời trang thật tuyệt vời và luôn nhìn thật sang trọng)

  The height of fashion

  Đỉnh cao thời trang 

  The designer's latest collection represents the height of fashion with its innovative designs.

  (Bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế thể hiện đỉnh cao trong thời trang với những thiết kế sáng tạo.)

  A slave to fashion

  Tín đồ của thời trang 

  She spends all her money on designer clothes and accessories. She's a slave to fashion.

  (Cô ấy tiêu hết tiền vào quần áo và phụ kiện của những nhà thiết kế. Cô ấy là một tín đồ của thời trang.)

  To take pride in someone’s appearance

  Tự hào với diện mạo 

  He always takes pride in his appearance and ensures he is well-groomed for any occasion.

  (Anh ấy luôn tự hào về diện mạo của mình và đảm bảo vẻ ngoài của mình đều được chăm sóc cẩn thận ở bất cứ đâu)

  Dressed to kill

  Mặc quần áo sang trọng

  She arrived at the party dressed to kill in a stunning evening gown and sparkling jewelry.

  (Cô ấy đến bữa tiệc trong chiếc váy dạ hội sang trọng và những viên trang sức lấp lánh.)

  Fashionable

  Hợp thời trang 

  Those platform shoes are really fashionable right now. 

  (Những đôi giày cao gót đế vuông đang rất thịnh hành hiện nay.)

  Timeless

  Vượt thời trang/ không bao giờ lỗi thời

  A little black dress is a timeless wardrobe staple that can be worn for any occasion. 

  (Chiếc váy đen nhỏ nhắn là một món đồ không bao giờ lỗi thời trong tủ quần áo, có thể mặc cho bất kỳ dịp nào.)

  Đoạn văn mẫu tiếng Anh chủ đề quần áo 

  Đoạn văn mẫu tiếng Anh chủ đề quần áo

  Thời trang lấy cảm hứng từ thiên nhiên

  Fashion Inspiration from Nature

  Fashion is an art that draws inspiration from various sources, and one of the most captivating sources is nature itself. The beauty and diversity found in the natural world often serve as a rich reservoir for fashion designers seeking new ideas. First and foremost, it's evident that nature's beauty has a profound impact on fashion trends. The intricate patterns of leaves, the vibrant colors of flowers, and the symmetry of animal markings all contribute to the allure of natural aesthetics. 

  This close resemblance between nature's designs and clothing structures is a significant reason behind the success of many fashion collections. By mimicking the perfection found in the natural world, designers create pieces that resonate with people's inherent appreciation for beauty.

  Creative thinking plays a pivotal role in the design process. Fashion professionals must possess the ability to recognize unique patterns and colors, which are crucial elements in the industry. The marriage of imaginative thinking and natural inspiration leads to the birth of extraordinary clothing designs. 

  Historical evidence also supports the idea that nature has influenced fashion throughout history, with cultural and traditional clothing reflecting elements from the environment.

  However, it's important to remember that style is not solely about imitation; it's also about appropriateness and comfort. Designers have the freedom to adapt, modify, or even omit certain elements to create original and wearable pieces. 

  Paying attention to minute details in nature, such as the texture of leaves or the delicate hues of a sunset, can add depth and uniqueness to clothing designs. Maintaining a balance of colors is equally crucial, while the choice of materials can significantly affect the overall look and feel of an outfit.

  Fashion trends are ever-evolving, and it's essential for designers to keep up with the latest industry shifts. Observing how fashion evolves over time provides valuable insights into the relationship between clothing and culture. 

  As the world continues to change, nature remains a timeless wellspring of inspiration, ensuring that its influence on fashion will persist for generations to come.

  In conclusion, nature's influence on fashion is undeniable. From the intricate patterns to the vibrant colors, the natural world continues to shape clothing designs in remarkable ways. 

  Designers draw from nature's endless beauty and unique characteristics to create stunning pieces that captivate the imagination and adorn people with a touch of the environment's splendor. 

  This harmonious marriage between nature and fashion serves as a testament to the enduring creativity and versatility of the human spirit.

  Tạm dịch sang tiếng Việt

  Cảm hứng thời trang từ thiên nhiên

  Thời trang là một nghệ thuật lấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau, và một trong những nguồn quyến rũ nhất chính là thiên nhiên. Vẻ đẹp và sự đa dạng được tìm thấy trong thế giới tự nhiên thường đóng vai trò là kho chứa phong phú cho các nhà thiết kế thời trang tìm kiếm những ý tưởng mới. 

  Đầu tiên và quan trọng nhất, rõ ràng là vẻ đẹp của thiên nhiên có tác động sâu sắc đến xu hướng thời trang. Các hoa văn phức tạp của lá, màu sắc rực rỡ của hoa và sự đối xứng của các dấu hiệu động vật, tất cả đều góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho thiên nhiên. 

  Sự tương đồng chặt chẽ giữa thiết kế của tự nhiên và cấu trúc quần áo là một lý do quan trọng đằng sau sự thành công của nhiều bộ sưu tập thời trang. Bằng cách bắt chước sự hoàn hảo được tìm thấy trong thế giới tự nhiên, các nhà thiết kế tạo ra những tác phẩm cộng hưởng với sự đánh giá cao vốn có của mọi người đối với cái đẹp.

  Tư duy sáng tạo đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế. Các chuyên gia thời trang phải có khả năng nhận biết các mẫu và màu sắc độc đáo, đây là những yếu tố quan trọng trong ngành. Sự kết hợp giữa tư duy giàu trí tưởng tượng và nguồn cảm hứng tự nhiên dẫn đến sự ra đời của những thiết kế quần áo phi thường. 

  Bằng chứng lịch sử cũng ủng hộ ý tưởng rằng thiên nhiên đã ảnh hưởng đến thời trang trong suốt lịch sử, với trang phục văn hóa và truyền thống phản ánh các yếu tố từ môi trường.

  Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là phong cách không chỉ là bắt chước; đó cũng là về sự phù hợp và thoải mái. Các nhà thiết kế có quyền tự do điều chỉnh, sửa đổi hoặc thậm chí bỏ qua một số yếu tố nhất định để tạo ra các sản phẩm nguyên bản và có thể đeo được. 

  Chú ý đến những chi tiết nhỏ trong tự nhiên, chẳng hạn như kết cấu của lá hoặc màu sắc tinh tế của hoàng hôn, có thể tạo thêm chiều sâu và nét độc đáo cho các thiết kế quần áo. Duy trì sự cân bằng về màu sắc cũng quan trọng không kém, trong khi việc lựa chọn chất liệu có thể ảnh hưởng đáng kể đến vẻ ngoài và cảm nhận tổng thể của một bộ trang phục.

  Các xu hướng thời trang không ngừng phát triển và điều cần thiết đối với các nhà thiết kế là phải bắt kịp những thay đổi mới nhất của ngành. Quan sát cách thời trang phát triển theo thời gian cung cấp những hiểu biết có giá trị về mối quan hệ giữa quần áo và văn hóa. 

  Khi thế giới tiếp tục thay đổi, thiên nhiên vẫn là nguồn cảm hứng vượt thời gian, đảm bảo rằng ảnh hưởng của nó đối với thời trang sẽ tồn tại cho các thế hệ mai sau.

  Tóm lại, ảnh hưởng của thiên nhiên đối với thời trang là không thể phủ nhận. Từ những hoa văn phức tạp đến màu sắc rực rỡ, thế giới tự nhiên tiếp tục định hình các thiết kế quần áo theo những cách đáng chú ý. 

  Các nhà thiết kế rút ra từ vẻ đẹp vô tận và những đặc điểm độc đáo của thiên nhiên để tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp thu hút trí tưởng tượng và tô điểm cho mọi người bằng một chút vẻ đẹp lộng lẫy của môi trường. 

  Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và thời trang này là minh chứng cho sự sáng tạo bền bỉ và tính linh hoạt của tinh thần con người.

  Kết luận 

  Bài viết trên đây đã tổng hợp các mẫu câu và từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo một cách chi tiết. Để nâng cấp túi từ vựng tiếng Anh của mình, các em có thể tham khảo chuỗi bài viết từ vựng và mẫu câu theo chủ đề gia đình, chủ đề trường họcchủ đề môn học và chủ đề động vật,... mà Apollo English đã chia sẻ nhé. Hy vọng đây sẽ là tài liệu học tiếng Anh hiệu quả mà các em đang tìm kiếm.


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.
  Mar 11,2024
  Sáng tạo không chỉ dành riêng cho những nhà thiết kế, nghệ sĩ, mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.
  Jan 02,2024
  Bài ôn tập Active App chính thức ra mắt
  Nov 30,2023
  4 Cách giúp bé học nói hiệu quả: Trò chuyện với bé, lắng nghe, đọc sách, tập hát. Tìm hiểu khi nào bé nên học ngôn ngữ mới
  Nov 30,2023
  Khi nào nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2? Nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2 nào? Lợi ích khi cho bé học tiếng Anh.

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi