Chương trình tiếng Anh hè 2023 được đặc biệt thiết kế riêng giúp các em có một mùa hè rực rỡ, đồng thời chuẩn bị những hành trang tốt nhất, sẵn sàng nhận thức được những thay đổi tích cực mà các em có thể thực hiện ngay từ hôm nay đối với bản thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng.