Apollo English Trung Tâm Anh Ngữ Apollo | Chương Trình Học Tiếng Anh Với 100% Giáo Viên Nước Ngoài

Cho con bước khởi đầu thuận lợi để trở thành công dân toàn cầu với các khóa học tiếng Anh Apollo Junior (3 đến 16 tuổi)

Truy cập trang Web

Sử dụng tiếng Anh thành thạo và chuyên nghiệp để đạt được mục tiêu sự nghiệp với chương trình học tiếng Anh Apollo 360 (từ 17 tuổi trở lên)

Truy cập trang Web

Đội ngũ giáo viên 100% nước ngoài tại Apollo đạt chứng chỉ CELTA, được thường xuyên đào tạo để nâng cao kĩ năng và phát triển sự nghiệp

Truy cập trang Web

AGLS là gì

Tìm Hiểu