Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 có đáp án - Bé ôn tập hiệu quả
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 có đáp án - Bé ôn tập hiệu quả

BÀI TẬP TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 1 CÓ ĐÁP ÁN - BÉ ÔN TẬP HIỆU QUẢ

Tác giả: Apollo English

Apollo English

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Trẻ em lớp 1 cần học từ vựng hàng ngày để mở rộng vốn từ và nắm vững ngôn ngữ cơ bản, giúp các em có khả năng giao tiếp cơ bản và hiểu các ngữ cảnh thông qua vốn từ mà mình tích lũy được. Trong đó, các bài tập tiếng Anh lớp 1 giúp trẻ em nắm vững các từ cơ bản và phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 thường đi kèm với hình ảnh và hoạt động để hỗ trợ việc học và ghi nhớ từ vựng.

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nghĩa của từ

  Việc sử dụng hình ảnh và các hoạt động thực hành trong bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 giúp trẻ em ghi nhớ từ vựng một cách hiệu quả và thú vị. 

  Hơn nữa, bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 dạng đặt câu, điền từ, ghép từ, nối từ và tranh,...thường tập trung vào các từ vựng cơ bản để bé ôn tập hiệu quả. 

  Trong đó, “The meanings of words” (Tạm dịch: Nghĩa của từ) là dạng bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 được thiết kế nhằm mục đích giúp bé ôn tập ngữ nghĩa của các từ đã học. 

  Bài tập thực hành này gồm các dạng cơ bản như nối tranh với từ vựng tiếng Anh thích hợp, hoặc viết đúng nghĩa tiếng Việt của từ cho sẵn,…

  Bố mẹ có thể áp dụng các bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 dưới đây để giúp bé học ngôn ngữ hiệu quả. 

  Nối tranh và từ thích hợp

  Đối với dạng bài tập từ vựng tiếng Anh cơ bản này, các em học sinh sẽ được cho ba hình ảnh. Nhiệm vụ của bài tập này đặt ra đó là các em hãy chọn hình ảnh phù hợp với từ cho trước.   

  Câu 1: 

   ABC
  cat Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh thích hợp Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối tranh với từ thích hợpBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ với tranh thích hợp

   

  Câu 2: 

   ABC
  bookBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh (câu 2a)Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh (câu 2b)Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh (câu 2c)


  Câu 3: 

   ABC
  pinBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 3aBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 3bBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 3c

   

  Câu 4: 

   ABC
  box  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 4aBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 4bBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 4c

   

  Câu 5: 

   ABC
  run  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 5aBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 5bBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 5c

   

  Câu 6: 

   ABC
  king Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 6aBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 6bBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 6c

   

  Câu 7: 

   ABC
  eggBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 7a
Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 7bBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 7c

   

  Câu 8: 

   ABC
  cakeBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 8aBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 8bBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 8c

   

  Câu 9: 

   ABC
  family Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 9aBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 9bBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 9c

   

  Câu 10: 

   ABC
  three Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 10aBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 10bBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối từ và tranh câu 10c

   

  Đáp án:

  1. B
  2. A
  3. C
  4. A
  5. C
  6. B
  7. A
  8. A
  9. C
  10. C

  Chọn nghĩa đúng của từ

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 dạng “Choose the correct meaning of the word” (Tạm dịch: Chọn nghĩa đúng của từ) giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh hiệu quả.

  Đồng thời, đây cũng là dạng bài tập thực hành giúp bố mẹ kiểm tra và đánh giá kết quả học tiếng Anh của bé trong thời gian qua. 

  Bài tập này sẽ đưa ra một hình ảnh minh họa sinh động, nhiệm vụ của các em học sinh lớp 1 là viết đúng từ vựng và nghĩa tiếng Việt tương ứng. 

  Câu 1: 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Viết nghĩa đúng của từ câu 1
  A. badB. lad

   

  Câu 2: 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Viết nghĩa đúng của từ câu 2
  A. setB. net 

   

  Câu 3: 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Viết nghĩa đúng của từ câu 3
  A. drumB. hum  

   

  Câu 4: 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Viết nghĩa đúng của từ câu 4
  A. boy B. toy  

   

  Câu 5:

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Viết nghĩa đúng của từ câu 5
  A. sad B. happy  

   

  Câu 6: 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Viết nghĩa đúng của từ câu 6
  A. carB. bus  

   

  Câu 7: 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Viết nghĩa đúng của từ câu 7
  A. mom B. dad 

   

  Câu 8: 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Viết nghĩa đúng của từ câu 8
  A. five B. nine  

   

  Câu 9: 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Viết nghĩa đúng của từ câu 9
  A. jump B. dump  

   

  Câu 10: 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Viết nghĩa đúng của từ câu 10
  A. freeB. tree  

   

  Đáp án: 

  1. A
  2. B
  3. A
  4. A
  5. B
  6. A
  7. B
  8. B
  9. A
  10. B

  Sắp xếp từ vựng vào các nhóm phù hợp 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 1 thường được chia theo chủ đề như gia đình, trường học, động vật, thực phẩm, v.v. để giúp trẻ em học một cách có tổ chức và hứng thú. Do đó, bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 dạng “Categorize” (Tạm dịch: Sắp xếp từ vào nhóm chủ đề thích hợp) sẽ giúp các em ôn tập từ vựng theo cụm chủ để. 

  Bài tập cung cấp cho các em một loạt các từ vựng ngẫu nhiên cùng 3 chủ đề chính. Nhiệm vụ của bé là phải sắp xếp các từ vựng tiếng Anh theo một nhóm. Cụ thể, các từ vựng được cho dưới đây tập trung vào nhóm động vật và phương tiện giao thông. 

  Các em học sinh lớp 1 sẽ sắp xếp chúng vào các nhóm (động vật hoặc phương tiện) trên cạn, trên không và dưới nước. 

  Vocabulary WaterLand Air
  wolf - seal - bear   
  whale - tiger - bee   
  owl - bat - shark    
  train - boat - bus   
  plane - car - helicopter   
  hot air balloon - canoe - ferry    

  Đáp án: 

  1. Water: seal; whale; shark; boat; canoe; ferry.
  2. Land: wolf; bear; tiger; train; bus; car.
  3. Air: bee; owl; bat; plane; helicopter; hot air balloon. 

  Bài tập tiếng Anh lớp 1: Hoàn thành câu

  Các bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 dạng “Sentences” liên quan đến các nhiệm vụ điền từ vào chỗ trống để hoàn thành câu và nối câu mô tả tương ứng với tranh. 

  Điền đúng từ vựng để hoàn thành câu

  Các từ vựng tiếng Anh: bed - hand - ducks - table - girl - books - pears - door - name - old 

  1. What is your ___?
  2. Raise your ___?
  3. The cat sits on the ___?
  4. How ___ is she?
  5. I am tired and want to go to ___.
  6. I’m going to go feed the ___.
  7. Mai is a ___.
  8. I read comic ___.
  9. We put ___, apples and bananas in our fruit salad. 
  10. Close the ___, please. 

  Đáp án:

  1. name
  2. hand
  3. table
  4. old
  5. bed
  6. ducks
  7. girl
  8. books
  9. pears
  10. door 

  Nối câu và tranh thích hợp 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 yêu cầu các em học sinh đọc các câu văn cho trước và nối với hình ảnh tương ứng.

  Cột ACột B
  1I love my dad.ABài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối câu và tranh thích hợp câu A
  2Walk down the stairs.BBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối câu và tranh thích hợp câu B
  3Here is a gift for you. CBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối câu và tranh thích hợp câu C
  4The bear is brown.DBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối câu và tranh thích hợp câu D
  5It’s wet when it rains.EBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối câu và tranh thích hợp câu E
  6I like guitar.FBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối câu và tranh thích hợp câu F
  7She listens to music.GBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối câu và tranh thích hợp câu G
  8He is a student.HBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối câu và tranh thích hợp câu H
  9They are red apples.IBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối câu và tranh thích hợp câu I
  10There are three stars. JBài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Nối câu và tranh thích hợp câu J


   

  Đáp án: 

  1D - 2E - 3B - 4F - 5I - 6C - 7J - 8G - 9A - 10H 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 dạng “Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa” không chỉ giúp bé củng cố từ vựng mà còn mở rộng vốn từ của mình dựa trên các từ có cùng nghĩa hoặc trái nghĩa. 

  Nối và viết từ đồng nghĩa

  Bài tập này yêu cầu các em học sinh lớp 1 chọn từ vựng phù hợp với các từ có nghĩa tiếng Việt tương tự. 

  enjoy - tall - father - tidy - mother - bad - sad - end - hard - shy 

  1. ___ dad

  2. ___ mom

  3. ___ like

  4. ___ clean

  5. ___ terrible

  6. ___ high

  7. ___ awkward

  8. ___ difficult

  9. ___ finish

  10. ___ unhappy 
   

  Đáp án: 

  1. father

  2. mother

  3. enjoy

  4. tidy

  5. bad

  6. tall

  7. shy

  8. hard

  9. end

  10. sad 

  Viết từ trái nghĩa - Antonyms

  Dạng bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 “Antonyms” yêu cầu các em học sinh tìm từ trái nghĩa với các từ đã cho. 

  1. ___ tight

  2. ___ white

  3. ___ fast

  4. ___ small

  5. ___ short

  6. ___ up

  7. ___ far

  8. ___ more

  9. ___ push

  10. ___ old 
   

  Đáp án:

  1. loose

  2. black

  3. slow

  4. big

  5. long

  6. down

  7. near

  8. less

  9. pull

  10. new 

  Kết bài 

  Trên đây là những bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 điển hình mà bố mẹ có thể tham khảo để ôn tập cho bé hiệu quả. Apollo English hy vọng đây sẽ là tài liệu học tiếng Anh hữu ích cho các em học sinh lớp 1. 

  Tham khảo: www.k5learning.com/vocabulary-worksheets/first-grade-1


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Nov 14,2023
  Trung tâm tiếng Anh quận 2 Apollo Estella cung cấp cho bé chương trình học tiếng Anh theo phương pháp hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay.
  Oct 05,2023
  Unlocked - Khơi Mở Tiềm Năng - Chương 13
  Sep 28,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 12
  Sep 22,2023
  5 lỗi phát âm tiếng Anh của bé thường xuất phát từ sự khác biệt ngữ âm với tiếng mẹ đẻ, 3 giải pháp sửa lỗi phát âm cũng được chia sẻ trong bài viết
  Sep 19,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 11

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Apr 10,2023
  Bài viết tổng hợp chương trình học tiếng Anh lớp 1 toàn diện, giúp bé học tiếng Anh hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để học các kiến thức nâng cao hơn
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi
  Thổi bay nỗi sợ mang tên "chào hỏi"