Bài Tập Tiếng Anh Lớp 1 Về Ngữ Pháp Và Từ Vựng (Có Đáp Án)
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Bài Tập Tiếng Anh Lớp 1 Về Ngữ Pháp Và Từ Vựng (Có Đáp Án)

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 1 VỀ NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (CÓ ĐÁP ÁN)

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Bài tập tiếng Anh lớp 1 giúp học sinh rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và làm quen với tiếng Anh. Trong bài viết này, Apollo English tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập giúp bé củng cố và hệ thống lại kiến thức ngữ pháp, từ vựng cùng bộ kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Những bài tập này không chỉ giúp các em hoàn thiện năng lực ngôn ngữ của mình, mà còn hỗ trợ bố mẹ trong việc đồng hành cùng con trên hành trình học tập.

  Về tổng quan, học tiếng Anh cho bé lớp 1 tập trung vào các khía cạnh như phát âm các từ vựng (bảng chữ cái, từ vựng chủ đề gia đình, động vật, màu sắc,...) và kỹ năng nói, đọc viết, cấu trúc ngữ pháp.

  Các bài tập tiếng Anh lớp 1 cũng được xây dựng trên nền tảng các dạng bài tập tiếng Anh 5 tuổi theo các chủ đề bài học để các em học sinh có thể ôn luyện hiệu quả những kiến thức được học trên lớp.

  Bài tập tiếng Anh lớp 1 về từ vựng và ngữ pháp

  Trong phần ngữ pháp tiếng Anh lớp 1, các bài tập sẽ bao gồm các dạng như điền từ, sắp xếp và nối câu phù hợp. 

  Bài tập 1: Điền mạo từ a/ an vào chỗ trống

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1

  Điền mạo từ a/ an vào chỗ trống

  1. ________ orange.                                                  11. _______ egg. 
  2. ________ apple.                                                    12. _______ uniform.
  3. ________ umbrella.                                             13. _______ giraffe. 
  4. ________ rabbit.                                                   14. _______ banana.
  5. ________ bus.                                                       15. _______ uncle.
  6. ________ university.                                            16. _______ flower.
  7. ________ desk.                                                     17. _______ ear. 
  8. ________ elephant.                                             18. _______ bear. 
  9. ________ sheep.                                                   19. _______ ring.
  10. ________ lemon.                                                 20. _______ arm. 

  Bài tập 2: Hoàn thành bài giới thiệu bản thân theo mẫu 

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 ảnh 2

  Hoàn thành bài giới thiệu bản thân theo mẫu 

  My name is______________________. 

  My birthday is in __________________.

  I am ___________________  years old. 

  I am a __________________. (boy/girl)

  I am studying in ____________ school.

  I am studying in ________ grade/class. 

  My favorite vegetable is ___________. 

  My favorite color is _______________. 

  My best friend’s name is___________.

  My favorite subject is _____________.

  My hobbies are  _________________.

  I want to become a  ______________. 

  Bài tập 3: Nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng 

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 ảnh 3

  Nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng 

  1. How are you?A. I’m six years old. 
  2. Hello!B. I’m okay
  3. Goodbye!C. A-N-D-Y
  4. What is your name?D. My name is Sindy
  5. How old are you?E. See you!
  6. Spell your name, please.F. Hi!

  Bài tập tiếng Anh lớp 1 - Từ Vựng

  Từ vựng là tất cả những từ mà bé biết và sử dụng. Thông thường, bé ở độ 6 tuổi sở hữu từ 2500 - 5000 từ vựng tiếng Anh (Theo Wiki). Bên cạnh áp dụng các cách giúp bé ghi nhớ từ vựng lâu, bố mẹ có thể cho bé làm bài tập để con củng cố kiến thức. 

  Bài tập tiếng Anh lớp 1 cung cấp các bài tập từ vựng giúp học sinh nắm vững các từ tiếng Anh cơ bản. Apollo English giới thiệu một số dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 để các em có thể ôn tập từ vựng hiệu quả. 

  Bài tập 4: Nhìn vào hình ảnh và chọn đáp án đúng

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 ảnh 4

   Nhìn vào hình ảnh và chọn đáp án đúng

  1. bag/  bike/ ball
  2. kite/ kitchen/ car 
  3. car/ can/ cat
  4. pen/  pencil/ pink 
  5. blue/ red/ brown 
  6. egg/ lion/ ball 
  7. chair/  desk/ board
  8. goat/ tiger/ elephant
  9. train/ truck/ motorcycle
  10. dog/ cat/ mouse

  Bài tập 5: Khoanh tròn từ khác với những từ còn lại

  1.  a) Apple                     b) Banana                     c) Carrot                      d) Desk

  2. a) Cat                          b) Table                         c) Dog                          d) Bird

  3. a) Elephant               b) Chair                         c) Bed                          d) Lamp

  4. a) Book                      b) Pencil                       c) Tree                          d) Eraser

  5. a) Bike                        b) Moon                        c) Star                          d) Sun 

  Bài tập 6: Điền từ thích hợp vào ô trống

  Hoàn thành câu sau bằng cách điền từ thích hợp: 

  up

  hands

  nose

  book

  down

  high

  song

  picture

  ten

  line

  1. Open your .............                                      5. Jump ............

  2. Put your pencil ............                             6. Color the ............

  3. Touch your ............                                     7. Count from one to ............

  4. Clap your ............                                       8. Sing a ............

  9. Stand in ……….                                          10. Sit ……… 

  Bài tập 7: Nhìn hình và hoàn thành từ.

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 ảnh 5

  Nhìn vào hình ảnh và chọn đáp án đúng

  Bài tập tiếng Anh lớp 1 theo kỹ năng

  Bài tập luyện nói tiếng Anh dành cho bé 6 tuổi (Speaking)

  Bài tập 8: Nói theo tranh

  Bài tập luyện nói tiếng Anh lớp 1

  Nhìn vào hình ảnh và tập phát âm đúng

  Bài tập 9. Hoàn thành đoạn hội thoại 

  Bài tập luyện nói tiếng Anh lớp 1 ảnh 2

  Nhìn vào hình ảnh và chọn đáp án đúng

  Câu 1: 

  A: Hello,

  B:________

  Câu 2:

  A: How are you?

  B____________

  Câu 3:

  A: What’s your name?

  B: __________

  Câu 4:

  A: How old are you?

  B:_________

  Câu 5:

  A: Goodbye!

  B: ____________

  Bài tập tiếng Anh cho bé lớp 1 - Luyện Viết (Writing)

  Bài tập 10: Tô chữ theo mẫu. Viết và đọc to

  Viết chính tả là một phần quan trọng trong bài tập tiếng Anh lớp 1, giúp học sinh viết đúng chính tả các từ và câu đơn giản.

  Bài tập tiếng Anh lớp 1 cho bé luyện viết và tô chữ theo mẫu

  Nhìn vào hình ảnh, viết và đọc to chữ theo mẫu

  Bài tập 11: Nhìn vào tranh, đếm và viết lại số lượng tương ứng 

  Đối với bài tập tiếng Anh lớp 1 dạng này, bé sẽ nhìn vào bức tranh có sẵn và đếm số lượng hình ảnh, hoa quả, con vật có trong mỗi ô, sau đó điền từ vựng tiếng Anh vào phần bên dưới. 

  Bài tập luyện viết tiếng Anh lớp 1 cho bé

  Nhìn vào tranh, đếm và viết lại số lượng tương ứng 

  Bài tập tiếng Anh cho bé lớp 1 - Luyện đọc (Reading)

  Bài tập tiếng Anh lớp 1 tập trung vào việc phát triển kỹ năng đọc hiểu, giúp học sinh hiểu và diễn đạt ý nghĩa các câu đơn giản.

  Bài tập 12: Đọc to từng từ dưới đây

  Trong dạng bài này, các em sẽ được yêu cầu đọc và phát âm từng từ tiếng Anh một cách đơn lẻ. Đây là cách giúp các em làm quen với âm thanh và cách phát âm của các từ tiếng Anh cơ bản.

  Nhìn vào hình và đọc to từ vựng sau:
   Bài tập tiếng Anh lớp 1 cho bé tập đọc

  Đọc to từng từ dựa theo hình ảnh

  Bài tập 13: Đọc đoạn văn ngắn

  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: "My name is Emily. I am six years old. I have a red bicycle. I like to ride my bicycle in the park. I also have a pet cat. Her name is Lily. She is white and fluffy. I love playing with my cat.

  Câu hỏi:

  1. Who is six years old? __________________________.

  2. What color of the bicycle?  ______________________. 

  3. Where does she like to ride her bicycle? ___________. 

  4. What does she have?  _________________________.

  5. What color is her pet? _________________________.

  Đáp án bài tập tiếng Anh cho bé lớp 1

  Câu trả lời bài tập 1

  1. an6. an11. an16. a
  2. an7. a12. an17. an
  3. an8. an13. a18. a
  4. a9. a14. a19. a
  5. A10. a15. an20. an

  Câu trả lời bài tập 2

  Tùy vào mỗi cá nhân có thể có các câu trả lời khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý đáp án bạn có thể tham khảo.

  1. My name is Ngan.

  2. My birthday is in May.

  3. I am six years old.

  4. I am a girl.

  5. I am studying in Lac Long Quan school.

  6. I am studying in 6A1.

  7. My favorite vegetable is Carrots.

  8. My favorite color is Green.

  9. My best friend’s name is Hoa.

  10. My favorite subject is Art.

  11. My hobbies are drawing.

  12. I want to become a teacher.

  Câu trả lời bài tập 3 

  1B - 2 F - 3E - 4D - 5A - 6C 

  Câu trả lời bài tập 4 

  1. bag              6. lion 

  2. car               7. board

  3. cat               8. tiger  

  4. pink            9. train

  5. blue           10. mouse 

  Câu trả lời bài tập 5

  1D - 2B - 3A - 4C - 5A 

  Câu trả lời bài tập 6

  1. book               6. picture

  2. up                   7. ten

  3. nose              8. song

  4. hands           9. line 

  5. high             10. down

  Câu trả lời bài tập 7

  1. ear 

  2. horse

  3. doll

  4. village

  5. flag

  6. bedroom

  Câu trả lời bài tập 8

  Phát âm tiếng Anh chuẩn dựa trên phiên âm sau

  Cake: /keɪk/

  Car: /kɑːr/

  Cup: /kʌp/

  Cat: /kæt/

  Câu trả lời bài tập 9

  1. Hi

  2. I’m fine, thank you

  3. My name is Ngan

  4. I’m 6 years old

  5. Bye, see you later!

  Câu trả lời bài tập 11

  1. seven                     5. six

  2. eight                    6. two 

  3. three                    7. five

  4. four                      8. one 

  Câu trả lời bài tập 12

  1. I have a cake - /aɪ hæv ə keɪk/

  2. I have a car - /aɪ hæv ə kɑːr/

  3. I have a cat - /aɪ hæv ə kæt/

  4. I have a cup - /aɪ hæv ə kʌp/

  Câu trả lời bài tập 13

  1. Emily

  2. Red

  3. In the park

  4. A pet cat

  5. White

  Cách học tiếng Anh cho bé lớp 1 hiệu quả

  Cách học tiếng Anh lớp 1 cho bé hiệu quả

  Cách học tiếng Anh lớp 1 hiệu quả cho bé

  Việc có một bộ tài liệu hữu ích ôn luyện kiến thức đã học là điều cần thiết để bé củng cố các kỹ năng ngôn ngữ của mình. Hơn nữa, khi đã có nguồn học bổ ích, bố mẹ cũng nên áp dụng cách học tiếng Anh cho bé lớp 1 khoa học để việc học của con đạt hiệu quả cao. 

  Một trong những phương pháp học tiếng Anh cho con tốt nhất đó là tạo môi trường học tiếng Anh lý tưởng bao gồm cả trường học và nhà ở. Tại trường, bé được hướng dẫn bởi thầy cô giáo người nước ngoài và có cơ hội giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Anh. 

  Chị Nhàn, mẹ bé Bảo Long, có một số chia sẻ sau khi cho bé học với thầy cô người nước ngoài tại Apollo English: “Mình không ngờ bé nhà mình tiến bộ nhanh như vậy, chỉ mới ba tháng học với thầy Joe mà con đã tự tin về nói chuyện bằng tiếng Anh với mẹ và bố.”

  Ở nhà, bố mẹ cần tạo điều kiện cho bé thường xuyên ôn bài và tiếp xúc với các tài liệu tiếng Anh như bài tập, bài hát, phim hoạt hình, truyện tiếng Anh vào các khung giờ cố định. Điều này giúp bé tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên và phát triển kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh một cách toàn diện.

  Trong quá trình bé học tiếng Anh, đừng quên dành cho con những lời khen và động viên. Những lời khích lệ như "Con làm tốt lắm!", "Con gái của mẹ nói tiếng Anh giỏi ghê!", "Cố gắng lên con yêu của bố mẹ!" sẽ giúp bé cảm thấy vui vẻ, có động lực hơn trong quá trình học tập tiếng Anh.

  Bằng việc chuẩn bị những yếu tố này, bố mẹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bé phát triển kỹ năng tiếng Anh một cách tự tin và thành công. Hy vọng tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 1 trên đây sẽ giúp bé học tập tốt.


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.
  Mar 11,2024
  Sáng tạo không chỉ dành riêng cho những nhà thiết kế, nghệ sĩ, mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.
  Jan 02,2024
  Bài ôn tập Active App chính thức ra mắt
  Nov 30,2023
  4 Cách giúp bé học nói hiệu quả: Trò chuyện với bé, lắng nghe, đọc sách, tập hát. Tìm hiểu khi nào bé nên học ngôn ngữ mới
  Nov 30,2023
  Khi nào nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2? Nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2 nào? Lợi ích khi cho bé học tiếng Anh.

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi