Từ vựng chủ đề giao thông tiếng Anh và mẫu câu cực kỳ chi tiết
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Từ vựng chủ đề giao thông tiếng Anh và mẫu câu cực kỳ chi tiết

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG VÀ MẪU CÂU TIẾNG ANH CỰC KỲ CHI TIẾT

Tác giả: Apollo English

Apollo English

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Tiếp nối chuỗi bài viết từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, hôm nay Apollo English tiếp tục giới thiệu đến các em bộ mẫu câu và từ vựng chủ đề giao thông bằng tiếng Anh - một lĩnh vực rất quen thuộc với chúng ta. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các em tên gọi tiếng Anh của các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không, biển báo quan trọng cùng một số mẫu câu hỏi đường đi trong giao tiếp hằng ngày. 

  Cùng với bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình, động vật, thực phẩm, trường lớp,…mẫu câu và từ vựng chủ đề giao thông sẽ tiếp tục là tài liệu học tập hữu ích giúp các em mở rộng vốn từ của mình trong quá trình học ngôn ngữ mới. 

  Từ vựng chủ đề giao thông đường bộ

  Giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển và giao thương giữa các địa điểm. Từ vựng tiếng Anh lớp 1 bao gồm xe cộ là phương tiện chủ yếu trong giao thông đường bộ, bao gồm ôtô, xe máy, xe buýt, và xe tải.

  Từ vựng phương tiện giao thông đường bộ
  Từ vựng chủ đề giao thông đường bộPhiên âm Từ loại Nghĩa tiếng Việt 
  Cart/kɑːt/NounXe ngựa
  Bike/ Bicycle/baɪk/ /ˈbaɪ.sɪ.kəl/NounXe đạp 
  Motorbike/ Motorcycle/ˈməʊ.tə.baɪk/ /ˈməʊ.tə.sɪ.kəl/NounXe máy
  Scooter/ˈskuː.tər/ NounXe tay ga
  Car/kɑːr/NounXe hơi 
  Lorry/ Truck/ˈlɒr.i/ /trʌk/NounXe tải 
  Van /væn/NounXe tải mini
  Cab/ Minicab/kæb/ /ˈmɪn.i.kæb/NounXe cho thuê
  Tram /træm/NounXe điện 
  Moped/ˈmoʊ.pɛd/NounXe máy có bàn đạp 
  Caravan/ˈkær.ə.væn/NounXe lưu động 
  Bus/bʌs/NounXe buýt
  Subway/ˈsʌb.weɪ/NounTàu điện ngầm
  High-speed train/haɪ spiːd treɪn/NounTàu cao tốc
  Coach /koʊtʃ/NounXe khách 
  Taxi/ˈtæk.si/NounXe tắc-xi 
  Railway train/ˈreɪl.weɪ treɪn/NounTàu hỏa 

  Nguồn tham khảo: Teach Starter 

  Từ vựng chủ đề giao thông đường thủy

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện giao thông đường thủy
  Từ vựng chủ đề giao thông đường bộPhiên âm Từ loại Nghĩa tiếng Việt 
  Ferry/ˈfɛri/NounPhà
  Boat/bəʊt/NounThuyền
  Ship /ʃɪp/NounTàu thủy
  Sailboat/ˈseɪlˌbəʊt/NounThuyền buồm
  Cargo ship/ˈkɑːɡəʊ ʃɪp/NounTàu chở hàng trên biển 
  Hovercraft/ˈhʌvə(r)ˌkrɑːft/NounTàu di chuyển nhờ đệm không khí 
  Cruise ship/kruːz ʃɪp/NounTàu du lịch 
  Rowing boat/ˈrəʊɪŋ bəʊt/NounThuyền buồm loại có mái chèo 
  Canoe/kəˈnuː/NounXuồng 

  Từ vựng chủ đề giao thông đường hàng không 

  Từ vựng chủ đề giao thông đường hàng không
  Từ vựng chủ đề giao thông đường bộPhiên âm Từ loại Nghĩa tiếng Việt 
  Plane/ Airplane/pleɪn/ /ˈɛəˌpleɪn/NounMáy bay
  Helicopter/ˈhɛlɪkɒptə(r)/NounMáy bay trực thăng
  Hot-air balloon/ˌhɒt ˈɛər bəˌluːn/NounKhinh khí cầu
  Propeller plane/prəˈpɛlər pleɪn/Noun Máy bay động cơ cánh quạt 
  Glider/ˈɡlaɪdə(r)/NounTàu lượn 

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loại đường trong giao thông 

  Trong bộ từ vựng chủ đề giao thông, ngoài việc làm quen với các phương tiện, bé còn học được cách gọi tên một số loại đường trong khi tham gia giao thông như đường một chiều, đường hai chiều,…

  Đường phố là nơi xe cộ và người đi bộ di chuyển, và cần tuân thủ các quy tắc giao thông để đảm bảo an toàn.

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loại đường trong giao thông
  Từ vựng chủ đề giao thông đường bộPhiên âm Từ loại Nghĩa tiếng Việt 
  Highway/ˈhaɪweɪ/NounĐường cao tốc (Đường chỉ dành cho xe ô tô)
  Level crossing /ˈlevəl ˈkrɒsɪŋ/NounĐoạn đường ray tàu hỏa giao với đường bộ 
  Lane/leɪn/NounLàn đường
  Motorcycle lane/ˈməʊtəˌsaɪkəl leɪn/NounLàn đường dành cho xe máy
  Motorway/ˈməʊtəˌweɪ/NounXa lộ 
  Bend/bɛnd/NounĐường gấp khúc
  Bump/bʌmp/NounĐường bị xóc
  Fork/fɔːk/NounNgã ba
  Car lane/kɑːr leɪn/NounLàn đường dành cho xe hơi 
  Dual carriageway/ˈdjuːəl ˈkærɪdʒweɪ/NounXa lộ hai chiều
  Pedestrian crossing/pɪˈdɛstrɪən ˈkrɒsɪŋ/NounVạch kẻ qua đường dành cho người đi bộ 
  Railway track/ˈreɪlweɪ træk/NounĐường ray xe lửa
  Roadside/ˈrəʊdˌsaɪd/NounLề đường
  T-junction/ˈtiː ˈdʒʌŋkʃən/NounNgã ba đường 
  Toll road/təʊl rəʊd/NounĐường có thu phí
  Turning /ˈtɜːnɪŋ/NounĐiểm có thể rẽ
  Ring road/ˈrɪŋ ˌrəʊd/NounĐường vành đai 
  Road narrows /rəʊd ˈnærəʊz/NounĐường hẹp
  Two way traffic/tuː-weɪ ˈtræfɪk/NounĐường hai chiều 
  Roundabout/ˈraʊndəˌbaʊt/NounBùng Binh 
  Avenue/ˈævɪˌnjuː/NounĐại lộ 
  One-way street/wʌn-weɪ striːt/Noun Đường một chiều
  Two-way street/tuː-weɪ striːt/NounĐường hai chiều 
  Crossroads/ˈkrɒsˌrəʊdz/Noun Ngã tư 

  Từ vựng chủ đề giao thông: Các biển báo 

  Biển báo được đặt trên đường phố để cung cấp thông tin và chỉ dẫn cho người tham gia giao thông. Các em hãy làm quen bộ từ vựng chủ đề giao thông liên quan đến các biển báo nhé. 

  Từ vựng về các biển báo xuất hiện khi tham gia giao thông
  Từ vựng chủ đề giao thông đường bộPhiên âm Từ loại Nghĩa tiếng Việt 
  Slow down/sləʊ daʊn/NounGiảm tốc độ
  Slippery road/ˈslɪpəri rəʊd/NounĐường trơn 
  Uneven road/ʌnˈiːvən rəʊd/NounĐường mấp mô
  Cross road/krɒs rəʊd/NounĐường giao nhau 
  No entry/nəʊ ˈɛntri/NounCấm vào
  No horn/nəʊ hɔːn/NounCấm còi 
  No overtaking/nəʊ əʊvərˈteɪkɪŋ/NounCấm vượt
  Speed limit/spiːd ˈlɪmɪt/NounGiới hạn tốc độ 
  No U-turn/nəʊ ˈjuːtɜːrn/NounCấm vòng
  Dead end/dɛd ɛnd/NounĐường cụt 
  No crossing/nəʊ ˈkrɒsɪŋ/NounCấm qua đường
  No parking /nəʊ ˈpɑːrkɪŋ/NounCấm đỗ xe 
  Road goes right/rəʊd ɡəʊz raɪt/NounĐường rẽ phải
  Your priority/jɔːr praɪˈɒrɪti/NounĐược ưu tiên
  Handicap parking /ˈhændɪkæp ˈpɑːrkɪŋ/NounChỗ đậu xe cho người khuyết tật
  End of dual Carriageway/ɛnd ɒv ˈdjuːəl ˈkærɪdʒ weɪ/NounHết làn đường kép
  Hard shoulder/hɑːd ˈʃəʊldər/NounKhu cho phép dừng xe, đỗ xe
  Curve/kɜːv/NounĐường cong

  Các từ vựng chủ đề giao thông khác

  Từ vựng chủ đề giao thông đường bộPhiên âm Từ loại Nghĩa tiếng Việt 
  Traffic light/ˈtræfɪk laɪt/NounĐèn giao thông 
  Pavement/ˈpeɪvmənt/NounVỉa hè
  Pedestrian/pəˈdɛstrɪən/NounNgười đi bộ 
  Vehicle/ˈviːɪkəl/NounPhương tiện
  Traffic/ˈtræfɪk/NounGiao thông
  Roadside/ˈrəʊdsaɪd/NounLề đường 
  Sidewalk/ˈsaɪdwɔːk/NounVỉa hè
  Driving license/ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns/NounBằng lái xe
  Traffic jam/ˈtræfɪk dʒæm/NounTắc đường
  Signpost/ˈsaɪnpoʊst/NounBiển báo
  Accident/ˈæksɪdənt/NounTai nạn
  Breathalyzers/ˈbrɛθəlaɪzərz/NounDụng cụ kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở
  Journey/ˈdʒɜːrni/NounChuyến hành trình
  Learner driver/ˈlɜːrnər ˈdraɪvər/NounNgười mới tập lái xe
  Parking ticket/ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt/NounVé giữ xe
  Passenger/ˈpæsɪndʒər/NounHành khách
  Petrol station/ˈpɛtrəl ˈsteɪʃən/NounChỗ đổ xăng
  Private transport/ˈpraɪvɪt ˈtrænspɔːrt/NounPhương tiện giao thông cá nhân 
  Public transport/ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːrt/NounPhương tiện giao thông công cộng 
  Car wash/kɑːr wɒʃ/NounRửa xe ô tô 
  Driver/ˈdraɪvər/NounTài xế
  Driving instructor/ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktər/NounGiáo viên dạy lái xe
  Driving test /ˈdraɪvɪŋ tɛst/NounThi bằng lái xe 
  Garage/ˈɡærɑːʒ/NounGa-ra
  Speed/spiːd/NounTốc độ
  Roadblock/ˈroʊdblɒk/NounRào chắn đường
  Tunnel/ˈtʌnl/NounĐường hầm 

  Từ vựng liên quan chỉ đường 

  Từ vựng liên quan chỉ đường
  Từ vựngPhiên âm Từ loại Nghĩa tiếng Việt 
  Between/bɪˈtwiːn/Prep Ở giữa
  Beside/bɪˈsaɪd/Prep Bên cạnh
  Behind/bɪˈhaɪnd/Prep Sau, phía sau
  Cross the road/krɒs ðə rəʊd/Verb phraseĐi qua đường
  Cross the bridge/krɒs ðə brɪdʒ/Verb phraseQua cầu
  Go past/ɡəʊ pɑːst/Verb phraseĐi qua/ băng qua
  Go straight/ɡəʊ streɪt/Verb phraseĐi thẳng 
  Go down/ɡəʊ daʊn/Verb phraseĐi xuống
  Go towards/ɡəʊ təˈwɔːdz/Verb phraseĐi theo hướng
  Go up the hill/ɡəʊ ʌp ðə hɪl/Verb phraseĐi lên dốc
  Go down the hill/ɡəʊ daʊn ðə hɪl/Verb phraseĐi xuống dốc
  In front of/ɪn frʌnt ɒv/Prep Trước, phía trước
  In the roundabout take the first exit/ɪn ðə ˈraʊndəbaʊt teɪk ðə fɜːst ˈɛksɪt/Prep phrase Rẽ hướng sang phải đầu tiên khi qua bùng binh
  Opposite/ˈɒpəzɪt/Prep Đối diện
  Next to/nɛkst tuː/Prep Kế bên
  Near/nɪər/Prep Gần
  Turn right/tɜːn raɪt/Verb phraseRẽ phải
  Turn left/tɜːn lɛft/Verb phraseRẽ trái


  Sau khi học từ vựng chủ đề giao thông, việc ghi nhớ và vận dụng những gì được học vào trong thực tế là rất quan trọng. Chính vì vậy, các em cần có những cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả để những từ vựng đã được học không trở nên vô ích. 

  Bên cạnh phương pháp học tiếng Anh dành cho trẻ em lớp 1 cũng nên hoàn thành các bài tập từ vựng tiếng Anh chủ đề giao thông để củng cố kiến thức vào sâu trong bộ nhớ. Các em có thể tham khảo bài tập sau đây. 

  Bài tập tham khảo: British Council 

  Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề giao thông

  Sau khi học từ vựng chủ đề giao thông, các em hãy nắm vững những mẫu câu giao tiếp liên quan để có thể tự tin khi nói về chủ đề này nhé. 

  Mẫu câu tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 
  How do you go to school/ office?Bạn đến trường/ công ty bằng cách nào?
  I go to school/ office…by bike/ bus/ motorbike…Tôi đến trường/ đi làm…bằng xe đạp/ xe buýt/ xe máy…
  How do you travel to Vung Tau/ Da Lat…?Bạn đi du lịch Vũng Tàu/ Đà Lạt…như thế nào?
  I travel to Vung Tau/ Da Lat…by train/ plane…Tôi đi du lịch Vũng Tàu/ Đà Lạt…bằng tàu hỏa/ máy bay…Are we on the right road for …?
  How do you get to…?Bạn đi đến …. bằng gì? 
  I get to …. by bus/ bike/…Tôi đi đến … bằng xe buýt/ xe đạp/…
  Excuse me, could you tell me how to get to …?Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến … được không?
  Excuse me, do you know where the … is?Xin lỗi, bạn có biết … ở đâu không?
  Excuse me, can you show me the way to….?Làm phiền, bạn có thể chỉ cho tôi đường tới… được không?
  Where do I turn?Tôi phải rẽ vào đường nào?
  It’s that way.Đi đường kia kìa.
  You’re going the wrong way.Bạn đang đi sai đường mất rồi.
  Go straight. Turn to the right.Đi thẳng. Rẽ bên tay phải.
  Go straight ahead.Đi thẳng về phía trước.
  Take the second on the left.Rẽ phải ở làn rẽ thứ hai. 

  Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cho bé lớp 2

  Kết luận 

  Dưới đây là một bộ từ vựng chủ đề giao thông cũng như cách hỏi về phương tiện giao thông trong tiếng Anh. Bài viết trên chia sẻ cho các em những mẫu câu hỏi và từ vựng chủ đề giao thông thường gặp trong giao tiếp. Hy vọng rằng đây sẽ là một nguồn tài nguyên hữu ích giúp các em thành tích cao khi học từ vựng tiếng Anh và chúc các em thành công trong quá trình học tập.


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Nov 14,2023
  Trung tâm tiếng Anh quận 2 Apollo Estella cung cấp cho bé chương trình học tiếng Anh theo phương pháp hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay.
  Oct 05,2023
  Unlocked - Khơi Mở Tiềm Năng - Chương 13
  Sep 28,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 12
  Sep 22,2023
  5 lỗi phát âm tiếng Anh của bé thường xuất phát từ sự khác biệt ngữ âm với tiếng mẹ đẻ, 3 giải pháp sửa lỗi phát âm cũng được chia sẻ trong bài viết
  Sep 19,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 11

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Apr 10,2023
  Bài viết tổng hợp chương trình học tiếng Anh lớp 1 toàn diện, giúp bé học tiếng Anh hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để học các kiến thức nâng cao hơn
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi