Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo 20 chủ đề cho bé
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo 20 chủ đề cho bé

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 2 THEO 20 CHỦ ĐỀ CHO BÉ

Tác giả: Apollo English

Apollo English

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Trong bài viết này, Apollo English tổng hợp 16 unit học từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo từng chủ đề gần gũi và quen thuộc cho bé có thể luyện tập và ghi nhớ hiệu quả. 

  Chương trình học từ vựng tiếng Anh lớp 2 cho bé theo sách giáo khoa   

  Từ vựng là một công cụ cơ bản và hữu dụng trong cả giao tiếp lẫn đọc hiểu của bất kỳ ngôn ngữ nào. 

  Đối với các em học sinh lớp 2, tăng vốn từ vựng tiếng Anh phong phú giúp bé thu nhận kiến thức hiệu quả, dễ dàng biểu đạt dù là trong văn nói hay văn viết. 

  16 Unit học từ vựng tiếng Anh lớp 2 cho bé trong bộ sách giáo khoa sẽ xoay quanh các chủ đề cuộc sống hàng ngày của bé như trường lớp, động vật, vui chơi, nhà ở, cảnh quan thành thị và nông thôn,... 

  Từ vựng học tiếng Anh lớp 2 cho bé học kỳ I

  Unit 1: At my birthday party

  Từ ngữ tiếng Anh lớp 2 - Unit 1: At my birthday party

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 chủ đề “Chúc mừng sinh nhật” 

  Học từ vựng tiếng Anh lớp 2 "At my birthday party" giúp bé hiểu và sử dụng thành thạo các từ ngữ liên quan đến chủ đề bữa tiệc sinh nhật.  

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  birthday party/ˈbɜrθˌdeɪ ˈpɑr.ti/Nountiệc sinh nhật
  Present/ Gift/ˈprɛz.ənt/ - /ɡɪft/NounQuà
  Invitation/ˌɪn.vɪˈteɪ.ʃən/NounLời mời 
  Decorations/ˌdɛk.əˈreɪ.ʃənz/NounTrang trí
  Balloon/bəˈlun/NounBóng bay
  Candle/ˈkæn.dəl/NounNến
  Dance/dæns/VerbNhảy
  Yummy /ˈjʌ.mi/AdjNgon
  Pasta/ˈpɑ.stə/Noun Mỳ ý 

  Unit 2: In the backyard 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề “In the backyard" giúp bé mở rộng vốn kiến thức về tự nhiên, các em hiểu hơn về một số động vật, côn trùng và cây cối thường xuất hiện trong khu vườn. 

  Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 theo chủ đề “In the backyard”:

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Backyard/ˈbæk.jɑrd/NounSân sau nhà
  Grass/ɡræs/NounCỏ
  Tree/triː/NounCây
  Flower/ˈflaʊ.ər/NounHoa
  Garden/ˈɡɑr.dən/NounVườn 
  Insect/ˈɪn.sɛkt/NounCôn trùng
  Ladybug/ˈleɪ.di.bʌɡ/NounBọ rùa 
  Neck/nɛk/NounTổ
  Worm/wɜrm/NounSâu
  Seed/siːd/Noun Hạt giống 

  Unit 3: At the seaside

  Từ mới tiếng Anh lớp 2 - Unit 3: At the seaside

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh cho bélớp 2 chủ đề “At the seaside”

  Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề "At the seaside" giúp bé nắm vững các từ mới căn bản liên quan đến sự vật và hoạt động thường gặp trên bãi biển.

  Danh sách các từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 Unit 3 “At the seaside”:

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Seaside/ˈsiː.saɪd/NounBờ biển
  Beach/biːtʃ/NounBãi biển
  Sand/sænd/NounCát
  Ocean/ˈoʊ.ʃən/NounĐại dương
  Wave/weɪv/NounSóng 
  Sail/seɪl/NounCánh buồm
  Seashell/ˈsiː.ʃɛl/NounVỏ sò
  Seagull/ˈsiː.ɡʌl/NounHải âu 
  Sunbath/ˈsʌn.bɑθ/VerbTắm nắng
  Boat/boʊt/NounThuyền

  Unit 4: In the countryside

  Học từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề Unit 4 "In the countryside" giúp bé phát triển kho từ vựng của mình thêm đa dạng. 

  Trong khi ôn tập bộ từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 unit 4, các em hiểu hơn về cuộc sống của người nông dân cũng như các con vật và cây trồng phổ biến trong cuộc sống nông thôn.

  Bé hãy học từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề “Nông thôn” qua bảng từ vựng dưới đây:  

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Countryside/ˈkʌn.triˌsaɪd/NounVùng nông thôn
  Farm/fɑrm/NounTrang trại
  Barn/bɑrn/NounNhà kho
  Field/fiːld/NounCánh đồng
  Cow/kaʊ/NounCon bò 
  Horse/hɔrs/NounCon ngựa 
  Sheep/ʃiːp/NounCon ngựa
  Goat/ɡoʊt/NounCon dê
  Roaster/ˈroʊ.stər/NounCon gà trống
  Harvest/ˈhɑr.vɪst/VerbThu hoạch 

  Unit 5: In the classroom 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về các môn học của bé

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 chủ đề môn học 

  Học từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề gần gũi, cụ thể như “In the classroom” nói về các dụng cụ học tập cung cấp cho bé bộ từ vựng cần thiết để mô tả môn học thường gặp bằng ngoại ngữ.  

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/NounMôn Tiếng Anh
  Maths/mæθs/NounMôn Toán 
  History/ˈhɪs.tər.i/NounMôn Lịch sử
  Art/ɑrt/NounMôn Mĩ thuật
  Science/ˈsaɪ.əns/NounMôn Khoa học 
  Literature/ˈlɪt.ər.ə.tʃər/NounMôn Văn 
  Geography/dʒiˈɑɡ.rə.fi/NounMôn Địa lý
  Music/ˈmjuː.zɪk/NounMôn Âm nhạc 

  Unit 6: On the farm

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 6 On the farm giúp cho bé mở rộng kho từ điển đa dạng về cuộc sống nông thôn, nông trại, cũng như những động vật chăn nuôi trên đồng ruộng. 

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Plow/plaʊ/Verb Cày đất
  Wool/wʊl/NounLen
  Goose/ɡus/NounCon ngỗng
  Tractor/ˈtræk.tər/NounMáy kéo
  Orchard/ˈɔr.tʃərd/NounVườn ăn quả
  Scarecrow/ˈskɛr.kroʊ/NounBù nhìn
  Windmill/ˈwɪnd.mɪl/NounCối xay gió
  Fox/fɑks/NounCon cáo 

  Unit 7: In the kitchen 

  Từ vựng tiếng Anh - Unit 7: In the kitchen

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề nhà bếp 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề "Phòng bếp" là rất hữu ích cho bé vì đây là đề tài rất quen thuộc. 

  Bé giao tiếp với gia đình và bạn bè về các loại thực phẩm, đồ dùng và hành động trong phòng bếp.

  Ba mẹ hãy cùng bé làm quen với các từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 Unit 7 nhé: 

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Kitchen/ˈkɪtʃən/NounNhà bếp
  Stove/stoʊv/NounBếp lò
  Microwave/ˈmaɪ.krə.weɪv/NounLò vi sóng
  Fridge/frɪdʒ/NounTủ lạnh
  Sink /sɪŋk/NounChậu rửa
  Dishwasher/ˈdɪʃ.wɑʃ.ər/NounMáy rửa chén
  Plate/pleɪt/NounĐĩa
  Bowl/boʊl/NounBát
  Spoon/spun/NounThìa
  Knife/naɪf/NounDao 

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 2 căn bản về rau, củ, quả mà bé thường xuyên bắt gặp như:

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 2 về trái cây

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề hoa quả  

  Unit 8: In the village 

  Học từ vựng tiếng Anh cho trẻ lớp 2 chủ đề “In the village” gồm: 

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Village/ˈvɪl.ɪdʒ/NounLàng
  Livestock/ˈlaɪv.stɑk/NounVật nuôi
  Crop/krɑp/NounMùa vụ
  Path/pæθ/NounCon đường mòn
  Poultry/ˈpoʊl.tri/NounGia cầm
  Stable/ˈsteɪ.bəl/NounChuồng ngựa
  Sheepfold/ʃiːpfəʊld/NounChuồng cừu

  Unit 9: In the grocery store 

  Học tiếng Anh về chủ đề "In the grocery store" giúp cho bé lớp 2 nắm vững những từ vựng cơ bản liên quan đến các loại thực phẩm, đồ uống và các vật dụng trong siêu thị.

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Grocery store/ˈɡroʊ.sər.i stɔr/NounCửa hàng tạp hóa
  Supermarket/ˈsuː.pərˌmɑr.kɪt/NounSiêu thị
  Shopping cart/ˈʃɑp.ɪŋ kɑrt/NounXe đẩy mua hàng
  Cashier/ˈkæʃ.i.ər/NounQuầy thu ngân
  Checkout/ˈtʃɛk.aʊt/NounQuầy thanh toán
  Shelf/ʃɛlf/NounKệ hàng
  Product/ˈprɒd.ʌkt/NounSản phẩm
  Price tag/praɪs tæɡ/NounNhãn giá
  Promotion/prəˈmoʊ.ʃən/NounKhuyến mãi
  Customer/ˈkʌs.tə.mər/NounKhách hàng 

  Unit 10: At the zoo  

  Từ vựng lớp 2 - Unit 10: At the zoo

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề “At the zoo”

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về chủ đề “At the zoo” sẽ thú vị hơn nếu các bậc phụ huynh cho bé tìm hiểu về động vật. 

  Danh sách từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 10 “At the zoo”:

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Exhibit/ɪɡˈzɪ.bɪt/NounKhu trưng bày
  Habitat/ˈhæb.ɪ.tæt/NounMôi trường sống
  Crocodile/ˈkrɑk.ə.daɪl/NounCá sấu
  Tortoise/ˈtɔr.təs/NounRùa
  Ostrich/ˈɒs.trɪtʃ/NounĐà điểu
  Hedgehog/ˈhɛdʒ.hɒɡ/NounNhím 
  Gopher/ˈɡoʊ.fər/NounChuột túi 
  Leopard/ˈlɛp.ərd/NounCon báo 
  Gibbon/ˈɡɪb.ən/NounCon vượn
  Chipmunk/ˈtʃɪp.mʌŋk/NounSóc chuột 

  Xem thêm: Chủ đề tự vựng động vật tiếng Anh

  Học từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 học kỳ II 

  Unit 11: In the playground

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 - Unit 11: In the playground

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề “Khu vui chơi” 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về chủ đề "In the playground" cung cấp vốn từ để bé có thể mô tả và giải thích về các thiết bị, đồ chơi trong sân chơi. 

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Playground/ˈpleɪ.ɡraʊnd/NounSân chơi
  Slide/slaɪd/NounCầu trượt
  Swing/swɪŋ/NounXích đu
  Seesaw/ˈsiː.sɔ/NounBập bênh
  Jump rope/dʒʌmp roʊp/NounTrò nhảy dây
  Obstacle course/ˈɑb.stə.kəl kɔrs/NounVượt chướng ngại vật
  Football/ˈfʊt.bɔl/NounBóng đá
  Baseball/ˈbeɪs.bɔl/NounBóng chuyền
  Basketball/ˈbæs.kɪt.bɔl/NounBóng rổ
  Hide and seek/haɪd ænd sik/NounTrốn tìm 

  Unit 12: At the cafe 

  Từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 Unit 12 At the café về các loại đồ uống, thức ăn và đồ dùng trong quán café sẽ giúp cho bé mở rộng vốn từ vựng của mình.

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Café/ˈkæˌfeɪ/NounQuán cà phê
  Menu/ˈmɛnjuː/NounThực đơn
  Bill/bɪl/NounHóa đơn
  Tip/tɪp/NounTiền boa
  Waiter/ˈweɪ.tər/NounNhân viên phục vụ 

  Unit 13: In the Maths class 

  Từ vựng lớp 2 - Unit 13: In the Maths class

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề Toán học  

  “In the Maths class” là chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 2 tiếp theo cho bé. 

  Thông qua Unit 13 này, bé sẽ làm quen với bộ từ vựng tiếng Anh liên quan đến môn Toán.

  Bé lớp 2 sẽ vừa được mở rộng vốn từ tiếng Anh, vừa khơi gợi hứng thú để con học môn Toán. 

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Addition/əˈdɪʃən/NounPhép cộng
  Subtraction/səbˈtrækʃən/NounPhép trừ
  Multiplication/ˌmʌl.tɪ.plɪˈkeɪ.ʃən/NounPhép nhân
  Division/dɪˈvɪʒən/NounPhép chia
  Equal/ˈiːkwəl/NounBằng
  Greater than/ˈɡreɪ.tər ðæn/PhraseLớn hơn
  Less than/ˈlɛs ðæn/PhraseBé hơn
  Equal sign/ˈiːkwəl saɪn/NounDấu bằng
  Odd/ɒd/NounLẻ
  Even/ˈiːvən/NounChẳn

  Ngoài các phép tính toán học, kho từ vựng tiếng Anh lớp 2 còn nói về chủ đề hình khối.

  Khi những hình dáng được gọi tên bằng tiếng Anh

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề hình khối  

  Unit 14: At home

  Dạy từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 14 “At home” nói về chủ đề liên quan nhà ở và gia đình.

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Bedroom/ˈbɛdˌrum/NounPhòng ngủ
  Bathroom/ˈbæθˌrum/NounPhòng tắm
  Kitchen /ˈkɪtʃən/NounNhà bếp
  Living room /ˈlɪvɪŋ rum/NounPhòng khách
  Dining room/ˈdaɪnɪŋ rum/NounPhòng ăn
  Balcony/ˈbæl.kə.ni/NounBan công

  Unit 15: In the clothes shop 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 - Unit 15: In the clothes shop

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 chủ đề “In the shop” 

  Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo xuất hiện trong bài học từ vụng tiếng Anh cho bé lớp 2: 

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Anorak/ˈæn.əˌræk/NounÁo khoác có mũ 
  Bow tie/boʊ taɪ/NounCà vạt
  Belt/bɛlt/NounThắt lưng
  Boxer shorts/ˈbɑk.sər ʃɔrts/NounQuần ngắn
  Cardigan/ˈkɑr.dɪ.gən/NounÁo len
  Dress/drɛs/NounĐầm
  Skirt/skɜrt/NounVáy
  Trousers/ˈtraʊ.zərz/NounQuần dài
  Shoes/ʃuz/NounGiày
  Sneaker/ˈsniː.kər/NounGiày thể thao
  Gloves/ɡlʌvz/NounGăng tay
  Jeans/dʒinz/NounQuần jean
  Leather/ˈlɛðər/Noun(Vải) da

  Unit 16: At the campsites

  
 Từ vựng tiếng Anh lớp 2 - Unit 16: At the campsite

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh cho trẻ lớp 2 chủ đề “Khu cắm trại” 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về chủ đề “At the campsites - Khu cắm trại” giúp bé khám phá thêm một khía cạnh thú vị của cuộc sống: 

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Campfire/ˈkæmp.faɪər/NounLửa trại
  Tent/tɛnt/NounLều
  Sleeping bag/ˈsliː.pɪŋ bæɡ/NounTúi ngủ
  Flashlight/ˈflæʃ.laɪt/NounĐèn pin
  Marshmallow/ˈmɑrʃˌmɛ.loʊ/NounKẹo marshmallow
  Camping stove/ˈkæm.pɪŋ stoʊv/NounBếp cắm trại 
  Insect repellent/ˈɪn.sɛkt rɪˈpɛl.ənt/NounThuốc chống côn trùng
  Hiking boots/ˈhaɪ.kɪŋ buːts/NounGiày địa hình
  Compass/ˈkʌm.pəs/NounLa bàn

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề mở rộng 

  Những chủ đề tiếng Anh lớp 2 mở rộng liên quan đến thời tiết, cảm xúc, giao thông,…gần gũi với các em, giúp quá trình học diễn ra thuận tiện và dễ dàng. 

  Từ vựng tiếng Anh về thời tiết

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề thế giới thời tiết

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề thời tiết 

  Học từ vựng tiếng Anh cho  lớp 2 theo chủ đề gần gũi cho các bé như thời tiết mang lại hiệu quả rất lớn cho con trong việc biến ngoại ngữ trở thành môn học thú vị. 

  Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 2 cơ bản về thời tiết: 

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Cloudy/ˈklaʊ.di/AdjNhiều mây
  Rainy/ˈreɪ.ni/AdjCó mưa 
  Rainbow/ˈreɪn.boʊ/NounCầu vồng
  Tornado/tɔrˈneɪ.doʊ/NounLốc xoáy 
  Lightning/ˈlaɪt.nɪŋ/NounSấm sét 
  Sunny/ˈsʌn.i/AdjNắng
  Snowy/ˈsnoʊ.i/AdjCó tuyết
  Windy/ˈwɪn.di/AdjCó gió 

  Từ vựng tiếng Anh về cảm xúc tích cực 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề tâm trạng tích cực

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề cảm xúc 

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 2 chỉ cảm xúc tích cực, mang năng lượng của sự lạc quan vui tươi như:

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Calm/kɑːm/AdjBình tĩnh
  Glad/ɡlæd/AdjSẵn lòng
  Loved/lʌvd/AdjYêu thương
  Excited/ɪkˈsaɪ.tɪd/AdjHào hứng
  Proud/praʊd/AdjTự hào
  Surprised/sərˈpraɪzd/AdjBất ngờ
  Happy/ˈhæp.i/AdjHạnh phúc
  Confident/ˈkɑːn.fɪ.dənt/AdjTự tin 

  Chủ đề tiếng Anh về ngày giờ

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 2 về đơn vị đo thời gian như:

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Second/ˈsɛk.ənd/NounGiây
  Minute/ˈmɪn.ɪt/NounPhút
  Hour/aʊər/NounGiờ
  Week/wik/NounTuần
  Month/mʌnθ/NounTháng 
  Year/jɪr/NounNăm
  Century/ˈsɛn.tʃər.i/NounThế kỷ

  Bảng từ vựng tiếng Anh lớp 2 về thời gian  

  Từ vựng theo chủ đề về giao thông

  Sau đây là những từ vựng tiếng Anh lớp 2 về phương tiện giao thông thường gặp trong cuộc sống:

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 của các phương tiện giao thông

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề giao thông 

  Ngoài ra, phụ huynh có thể tham khảo thêm các từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề giao thông như: 

  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Bicycle/ˈbaɪ.sɪ.kəl/NounXe đạp
  Motorcycle/ˈmoʊ.tər.saɪ.kəl/NounXe máy
  Traffic light/ˈtræf.ɪk laɪt/NounĐèn giao thông
  Crosswalk/ˈkrɔs.wɔk/NounVạch kẻ đường
  Seat belt/sit bɛlt/NounDây an toàn
  Horn/hɔrn/NounCòi xe
  Speed limit/spid ˈlɪ.mɪt/NounGiới hạn tốc độ
  Stop sign/stɑp saɪn/NounBiển báo dừng
  Pedestrian/pəˈdɛs.tri.ən/NounNgười đi bộ
  Parking lot/ˈpɑrkɪŋ lɒt/NounBãi đậu xe 

  Phương pháp học tăng vốn từ vựng tiếng Anh lớp 2 

  Ba mẹ cần áp dụng linh hoạt và đa dạng các phương pháp khoa học để bé lớp 2 cảm thấy hứng thú khi học từ vựng tiếng Anh. 

  Phương pháp học từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 cũng nên được kết hợp với kỹ năng luyện nghe, nói, đọc và viết để bé phát triển toàn diện năng lực ngôn ngữ. 

  Ngoài ra, các bài học từ vựng tiếng Anh lớp 2 cần được trình bày một cách sinh động và trực quan.

  Ngoài các phương pháp ghi nhớ từ vựng tiếng Anh đã được Apollo English giới thiệu từ trước, dưới đây là một số cách tăng vốn từ dành riêng cho bé lớp 2: 

  • Flashcard: Học từ vựng tiếng Anh lớp 2 qua flashcard là cách khá hiệu quả. Một mặt của flashcard sẽ chứa hình ảnh sinh động, nhiệm vụ của các em lớp 2 là đoán từ vựng tương ứng. 
  • Ứng dụng học tiếng Anh: Có rất nhiều ứng dụng học từ vựng tiếng Anh lớp 2 trực tuyến như Duolingo, LingoDeer, ELSA,.… Nhờ được trò chơi hóa, cách học từ vựng tiếng Anh của các bé lớp 2 trở nên thú vị. Các bé lớp 2 sẽ phải vượt qua các trò chơi (được thiết kế phù hợp với năng lực và trình độ của mình) để nhận diện từ vựng tiếng Anh lẫn cách phát âm của chúng.
  • Bài hát tiếng Anh lớp 2: Một số bài hát dành riêng cho bé lớp 2 học từ vựng tiếng Anh: How's The Weather? (Super Simple Songs)Vehicles (PINKFONG Songs for Children)Vegetable Song (The Singing Walrus).

  Bài tập ôn tập từ vựng tiếng Anh  

  1. Từ trái nghĩa với “happy”?

  1. sad B. glad C. proud

  2. Từ đồng nghĩa với “gift”?

  1. letter B. present C. balloon 

  3. Từ nào khác biệt với những từ còn lại?

  1. car B. airplane C. carrot

  4. Từ nào có nghĩa là “Bọ rùa”?

  1. turtle B. cow C. ladybug

  5. Từ “hiking boots” có nghĩa là gì?

  1. giày địa hình B. lửa trại C. lều 

  Đáp án: 1A - 2B - 3C - 4C - 5A 

  Apollo English - Địa chỉ học tiếng Anh cho bé lớp 2 uy tín 

  Apollo English với gần 30 năm cung cấp những khóa học tiếng Anh trẻ em chất lượng cùng những phương pháp giảng dạy tiếng Anh khoa học đã nhận được nhiều sự yêu quý và tin tưởng từ hơn +1.000.000 cha mẹ và học viên nhí. 

  Tại Apollo English, trung tâm đã kết hợp đồng bộ cả 5 phương pháp tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế vào giảng dạy. Nhờ đó, mọi học viên nhí khi đến với Apollo English đều trở nên tự tin, lưu loát, làm chủ kiến thức và kỹ năng tương lai và chinh phục được nhiều chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. 

  Tham khảo bài viết: 

  Kết luận 

  Với 16 Unit cùng 4 chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 2 đã được trình bày thông qua những hình ảnh đầy màu sắc, hy vọng ba mẹ sẽ cùng bé ôn tập và ghi nhớ từ mới thật hiệu quả. Bên cạnh đó, bố mẹ có thể mở rộng kho từ vựng của con thông qua bài viết “Tổng hợp từ vựng tiếng anh cho bé tiểu học”.


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Nov 28,2024
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 12
  Sep 22,2023
  5 lỗi phát âm tiếng Anh của bé thường xuất phát từ sự khác biệt ngữ âm với tiếng mẹ đẻ, 3 giải pháp sửa lỗi phát âm cũng được chia sẻ trong bài viết
  Sep 19,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 11
  Sep 13,2023
  Unlocked - Khơi Mở Tiềm Năng - Chương 10
  Sep 12,2023
  Bài viết này chia sẻ đến bố mẹ 9 bài hát tiếng Anh cho học sinh lớp 1 có giai điệu vui tươi, lời ca dễ nhớ dễ thuộc để bé học từ vựng và phát âm hiệu quả
  Sep 11,2023
  Học tiếng Anh qua hình ảnh là phương pháp giúp bé làm quen với các khái niệm từ vựng thông qua những hình ảnh minh hoạ trực quan, sinh động và dễ hiểu
  Sep 11,2023
  Khi được học tiếng Anh qua flashcard, bé ghi nhớ từ vựng nhanh hơn và lâu hơn rất nhiều so với cách học thuộc truyền thống
  Aug 30,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 8
  Aug 30,2023
  Bài viết chia sẻ đến bố mẹ 7 cách dạy tiếng Anh cho bé hiệu quả, bé nhanh chóng tiếp thu Anh ngữ tự nhiên, nhanh chóng theo cách thú vị nhất
  Aug 28,2023
  Độ tuổi vàng để học tiếng Anh cho bé từ 3 - 10 tuổi, bé phát triển khả năng phát âm chuẩn như người bản xứ cũng như phát triển trí não.
  Aug 16,2023
  Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit được tổng hợp chi tiết với đáp án rõ ràng sẽ giúp các em củng cố kiến thức từ vựng, ngữ pháp, phát âm đã được học
  Aug 15,2023
  Các từ vựng tiếng Anh lớp 6 được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thuộc chủ đề liên quan đến nhà ở, trường lớp, môi trường, thể thao, giải trí, rô-bốt

  Tin khác

  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 12
  5 lỗi phát âm tiếng Anh của bé thường xuất phát từ sự khác biệt ngữ âm với tiếng mẹ đẻ, 3 giải pháp sửa lỗi phát âm cũng được chia sẻ trong bài viết
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 11