Tổng hợp từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 học theo SGK và chủ đề quen thuộc
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tổng hợp từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 học theo SGK và chủ đề quen thuộc

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO BÉ LỚP 2 HỌC THEO SGK VÀ CHỦ ĐỀ QUEN THUỘC

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Apollo English xin giới thiệu đến bố mẹ và các bé trọn bộ từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 thuộc 16 Unit theo từng chủ đề của sách giáo khoa.  Đồng thời, bài viết cũng sẽ giúp các bé học tiếng Anh lớp 2 ôn luyện những từ mới thông qua một số bài tập nhỏ. Cùng khám phá ngay nhé! 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 học kỳ I

  Unit 1: At my birthday party (Tại bữa tiệc sinh nhật của tôi)

  Cùng Apollo English khám phá và nắm vững những ngôn từ liên quan đến chủ đề "At my birthday party" để bé có thể diễn tả một cách chi tiết và sinh động hơn về trải nghiệm của mình trong bữa tiệc sinh nhật nhé!

  Từ vựng tiếng anh lớp 2 unit 1
  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  birthday party/ˈbɜrθˌdeɪ ˈpɑr.ti/tiệc sinh nhật
  Present/ Gift/ˈprɛz.ənt/ - /ɡɪft/Quà
  Invitation/ˌɪn.vɪˈteɪ.ʃən/Lời mời
  Decorations/ˌdɛk.əˈreɪ.ʃənz/Trang trí
  Balloon/bəˈlun/Bóng bay
  Candle/ˈkæn.dəl/Nến
  Dance/dæns/Nhảy
  Yummy/ˈjʌ.mi/Ngon
  Pasta/ˈpɑ.stə/Mỳ ý

  Từ vựng mở rộng tiếng anh lớp 2 Unit 1

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Cake/keɪk/Bánh kem
  Music/ˈmjuː.zɪk/Âm nhạc
  Happy/ˈhæp.i/Hạnh phúc
  Sweet/swiːt/Ngọt ngào
  Clown/klaʊn/Người hề
  Ice cream/ˈaɪs kriːm/Kem
  Chocolate/ˈtʃɒk.lət/Sô cô la
  Surprise/səˈpraɪz/Bất ngờ
  Cheers/tʃɪrz/Chúc mừng

  Unit 2: In the backyard (Trong sân sau nhà)

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề “In the backyard" giúp bé mở rộng vốn kiến thức về môi trường thiên nhiên, các bé sẽ hiểu hơn về một số loài động vật, côn trùng và cây cối thường xuất hiện trong khu vườn. 

  Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 theo chủ đề “In the backyard”:

  Học tiếng Anh lớp 2 qua từ vựng UNIT 2
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Backyard/ˈbæk.jɑrd/Sân sau nhà
  Grass/ɡræs/Cỏ
  Tree/triː/Cây
  Flower/ˈflaʊ.ər/Hoa
  Garden/ˈɡɑr.dən/Vườn 
  Insect/ˈɪn.sɛkt/Côn trùng
  Ladybug/ˈleɪ.di.bʌɡ/Bọ rùa 
  Neck/nɛk/Tổ
  Worm/wɜrm/Sâu
  Seed/siːd/Hạt giống 

  Từ vựng mở rộng Unit 2

  Từ vựng thảm thực vật và thiên nhiên

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Shrub/ʃrʌb/Cây bụi
  Bush/bʊʃ/Bụi cây
  Blossom/ˈblɑːsəm/Hoa nở
  Birdhouse/ˈbɜːrdhaʊs/Chuồng chim
  Fountain/ˈfaʊntən/Đài phun nước
  Pond/pɒnd/Ao hồ

  Từ vựng về côn trùng

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Ant/ænt/Kiến
  Butterfly/ˈbʌt.ər.flaɪ/Bướm
  Bee/biː/Ong
  Dragonfly/ˈdræɡ.ən.flaɪ/Chuồn chuồn
  Mosquito/məˈskiː.toʊ/Muỗi
  Grasshopper/ˈɡræsˌhɑːpər/Châu chấu
  Beetle/ˈbiː.təl/Bọ cánh cứng
  Caterpillar/ˈkæt.ərˌpɪl.ər/Sâu bướm

  Từ vựng về các thiết bị và vật dụng

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  SwingCái xích đu/swɪŋ/
  BarbecueLò nướng ngoài trời/ˈbɑːr.bɪ.kjuː/
  UmbrellaÔ dù/ʌmˈbrɛlə/
  GrillLưới nướng/ɡrɪl/
  Plant potChậu cây/plænt pɒt/
  HoseỐng nước/hoʊz/
  WheelbarrowXe đẩy/ˈwiːlˌbær.oʊ/
  TrowelXẻng trồng cây/traʊəl/

  Unit 3: At the seaside (Ở bên bờ biển)

  Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề "At the seaside" giúp bé nắm vững các từ mới căn bản liên quan đến sự vật và hoạt động thường gặp trên bãi biển.

  Danh sách các từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 Unit 3 “At the seaside”:

  Từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 Unit 3
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Seaside/ˈsiː.saɪd/Bờ biển
  Beach/biːtʃ/Bãi biển
  Sand/sænd/Cát
  Ocean/ˈoʊ.ʃən/Đại dương
  Wave/weɪv/Sóng 
  Sail/seɪl/Cánh buồm
  Waves/weɪvz/Sóng biển
  Cliff/klɪf/Vách đá
  Seashell/ˈsiː.ʃɛl/Vỏ sò
  Seagull/ˈsiː.ɡʌl/Hải âu 
  Sunbath/ˈsʌn.bɑθ/Tắm nắng
  Boat/boʊt/Thuyền

  Từ vựng mở rộng Unit 3

  Từ vựng về hoạt động và đồ vật liên quan

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Swimsuit/ˈswɪmˌsuːt/Đồ bơi
  Sunglasses/ˈsʌnˌɡlæsɪz/Kính râm
  Towel/ˈtaʊəl/Khăn tắm
  Sandcastle/ˈsændˌkæsəl/Lâu đài cát
  Surfing/ˈsɜːrfɪŋ/Lướt sóng
  Picnic/ˈpɪknɪk/Dã ngoại
  Fishing/ˈfɪʃɪŋ/Câu cá
  Boating/ˈboʊtɪŋ/Đi thuyền
  Sand dunes/sænd duːnz/Đồi cát

  Unit 4: In the countryside (Ở nông thôn)

  Học từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề Unit 4 "In the countryside" giúp bé phát triển kho từ vựng của mình thêm đa dạng. 

  Trong khi ôn tập bộ từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 unit 4, các em hiểu hơn về cuộc sống của người nông dân cũng như các con vật và cây trồng phổ biến trong cuộc sống nông thôn.

  Bé hãy học từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề “Nông thôn” qua bảng từ vựng dưới đây:  

  Học tiếng Anh cho bé lớp 2 Unit 4
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Countryside/ˈkʌn.triˌsaɪd/Vùng nông thôn
  Farm/fɑrm/Trang trại
  Barn/bɑrn/Nhà kho
  Field/fiːld/Cánh đồng
  Cow/kaʊ/Con bò 
  Horse/hɔrs/Con ngựa 
  Sheep/ʃiːp/Con cừu
  Goat/ɡoʊt/Con dê
  Roaster/ˈroʊ.stər/Con gà trống
  Harvest/ˈhɑr.vɪst/Thu hoạch 

  Mở rộng từ vựng Unit 4 

  Từ vựng về động vật ở trang trại

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Pig/pɪɡ/Lợn
  Chicken/ˈtʃɪkɪn/
  Duck/dʌk/Vịt
  Dog/dɒɡ/Chó
  Cat/kæt/Mèo
  Rabbit/ˈræbɪt/Thỏ

  Từ vựng về cây trồng và môi trường

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Corn/kɔːrn/Ngô
  Wheat/wiːt/Lúa mì
  Field/fiːld/Cánh đồng
  Farmhouse/ˈfɑːrmhaʊs/Nhà nông trại
  Orchard/ˈɔːrtʃərd/Vườn cây ăn quả

  Unit 5: In the classroom (Trong lớp học)

  Học từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề gần gũi, cụ thể như “In the classroom” nói về các dụng cụ học tập cung cấp cho bé bộ từ vựng cần thiết để mô tả môn học thường gặp bằng ngoại ngữ.  

  Học tiếng Anh lớp 2 qua từ vựng SGK Unit 5
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/Môn Tiếng Anh
  Maths/mæθs/Môn Toán 
  History/ˈhɪs.tər.i/Môn Lịch sử
  Art/ɑrt/Môn Mĩ thuật
  Science/ˈsaɪ.əns/Môn Khoa học 
  Literature/ˈlɪt.ər.ə.tʃər/Môn Văn 
  Geography/dʒiˈɑɡ.rə.fi/Môn Địa lý
  Music/ˈmjuː.zɪk/Môn Âm nhạc 

  Unit 6: On the farm (Tại nông trại)

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 6 “On the farm” giúp cho bé mở rộng kho từ điển đa dạng về cuộc sống nông thôn, nông trại, cũng như những động vật chăn nuôi trên đồng ruộng. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 6
  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Plow/plaʊ/Verb Cày đất
  Wool/wʊl/NounLen
  Goose/ɡus/NounCon ngỗng
  Tractor/ˈtræk.tər/NounMáy kéo
  Orchard/ˈɔr.tʃərd/NounVườn ăn quả
  Scarecrow/ˈskɛr.kroʊ/NounBù nhìn
  Windmill/ˈwɪnd.mɪl/NounCối xay gió
  Fox/fɑks/NounCon cáo 

  Unit 7: In the kitchen (Trong phòng bếp)

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 chủ đề "Phòng bếp" là rất hữu ích cho bé vì đây là đề tài rất quen thuộc. Bé giao tiếp với gia đình và bạn bè về các loại thực phẩm, đồ dùng và hành động trong phòng bếp.

  Ba mẹ hãy cùng bé làm quen với các từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 Unit 7 nhé: 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 7
  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Kitchen/ˈkɪtʃən/NounNhà bếp
  Stove/stoʊv/NounBếp lò
  Microwave/ˈmaɪ.krə.weɪv/NounLò vi sóng
  Fridge/frɪdʒ/NounTủ lạnh
  Sink /sɪŋk/NounChậu rửa
  Dishwasher/ˈdɪʃ.wɑʃ.ər/NounMáy rửa chén
  Plate/pleɪt/NounĐĩa
  Bowl/boʊl/NounBát
  Spoon/spun/NounThìa
  Knife/naɪf/NounDao 

  Từ vựng mở rộng tiếng anh lớp 2 Unit 7

  Từ vựng đồ dùng và vật dụng ăn uống

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Cup/kʌp/Cốc
  Glass/ɡlæs/Ly thủy tinh
  Fork/fɔːrk/Nĩa
  Pan/pæn/Chảo
  Pot/pɒt/Nồi
  Cutting board/ˈkʌtɪŋ bɔːrd/Thớt

  Từ vựng thực phẩm và nguyên liệu

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Vegetable/ˈvɛdʒtəbl/Rau củ
  Fruit/fruːt/Trái cây
  Meat/miːt/Thịt
  Bread/brɛd/Bánh mì
  Rice/raɪs/Gạo
  Pasta/ˈpæstə/Mỳ ống
  Oil/ɔɪl/Dầu ăn
  Salt/sɔːlt/Muối
  Sugar/ˈʃʊɡər/Đường
  Spice/spaɪs/Gia vị

  Từ vựng về thiết bị nhà bếp

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Oven/ˈəʊvən/Lò nướng
  Fridgefrɪdʒ/Tủ lạnh
  Blender/ˈblɛndər/Máy xay sinh tố
  Toaster/ˈtoʊstər/Máy nướng bánh mì
  Kettle/ˈkɛtəl/Ấm đun nước

  Unit 8: In the village (Ở trong ngôi làng)

  Học từ vựng tiếng Anh cho trẻ lớp 2 chủ đề “In the village” gồm: 

  Từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 Unit 8
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Village/ˈvɪl.ɪdʒ/Làng
  Livestock/ˈlaɪv.stɑk/Vật nuôi
  Crop/krɑp/Mùa vụ
  Path/pæθ/Con đường mòn
  Poultry/ˈpoʊl.tri/Gia cầm
  Stable/ˈsteɪ.bəl/Chuồng ngựa
  Sheepfold/ʃiːpfəʊld/Chuồng cừu

  Từ vựng mở rộng tiếng anh lớp 2 Unit 8

  Farm/fɑːrm/Nông trại
  Market/ˈmɑːrkɪt/Chợ
  Playground/ˈpleɪɡraʊnd/Sân chơi
  Ceremony/ˈserəmoʊni/Lễ hội
  Tradition/trəˈdɪʃn/Truyền thống
  Bridge/brɪdʒ/Cây cầu
  Garden/ˈɡɑːrdən/Vườn
  Tree/triː/Cây cối
  Field/fiːld/Cánh đồng

  Unit 9: In the grocery store (Trong cửa hàng bách hóa)

  Học tiếng Anh về chủ đề "In the grocery store" giúp cho bé lớp 2 nắm vững những từ vựng cơ bản liên quan đến các loại thực phẩm, đồ uống và các vật dụng trong siêu thị.

  Học tiếng anh lớp 2 với từ vựng unit 9
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Grocery store/ˈɡroʊ.sər.i stɔr/Cửa hàng tạp hóa
  Supermarket/ˈsuː.pərˌmɑr.kɪt/Siêu thị
  Shopping cart/ˈʃɑp.ɪŋ kɑrt/Xe đẩy mua hàng
  Cashier/ˈkæʃ.i.ər/Quầy thu ngân
  Checkout/ˈtʃɛk.aʊt/Quầy thanh toán
  Shelf/ʃɛlf/Kệ hàng
  Product/ˈprɒd.ʌkt/Sản phẩm
  Price tag/praɪs tæɡ/Nhãn giá
  Promotion/prəˈmoʊ.ʃən/Khuyến mãi
  Customer/ˈkʌs.tə.mər/Khách hàng 

  Unit 10: At the zoo (Trong sở thú)

  Danh sách từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 10 chủ đề “At the zoo” sẽ giúp các em mở rộng vốn từ về động vật bằng tiếng Anh:

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 10
  Từ vựngPhiên âm Từ loại Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Exhibit/ɪɡˈzɪ.bɪt/NounKhu trưng bày
  Habitat/ˈhæb.ɪ.tæt/NounMôi trường sống
  Crocodile/ˈkrɑk.ə.daɪl/NounCá sấu
  Tortoise/ˈtɔr.təs/NounRùa
  Ostrich/ˈɒs.trɪtʃ/NounĐà điểu
  Hedgehog/ˈhɛdʒ.hɒɡ/NounNhím 
  Gopher/ˈɡoʊ.fər/NounChuột túi 
  Leopard/ˈlɛp.ərd/NounCon báo 
  Gibbon/ˈɡɪb.ən/NounCon vượn
  Chipmunk/ˈtʃɪp.mʌŋk/NounSóc chuột 

  Xem thêm: Chủ đề từ vựng động vật tiếng Anh

  Từ vựng mở rộng tiếng anh lớp 2 Unit 10

  Từ vựng về động vật

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Elephant/ˈɛlɪfənt/Voi
  Giraffe/dʒɪˈræf/Hươu cao cổ
  Lion/ˈlaɪən/Sư tử
  Tiger/ˈtaɪɡər/Hổ
  Monkey/ˈmʌŋki/Khỉ
  Zebra/ˈziːbrə/Ngựa vằn
  Panda/ˈpændə/Gấu trúc
  Bear/bɛr/Gấu
  Penguin/ˈpɛŋɡwɪn/Chim cánh cụt

  Từ vựng về môi trường sống của động vật

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Cage/keɪdʒ/Chuồng
  Enclosure/ɪnˈkloʊʒər/Khu nuôi
  Habitat/ˈhæbɪtæt/Môi trường sống tự nhiên
  Pond/pɒnd/Ao hồ

  Từ vựng về cảm xúc và trạng thái khi đi sở thú

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Excited/ɪkˈsaɪtɪd/Hào hứng
  Amazed/əˈmeɪzd/Ngạc nhiên
  Curious/ˈkjʊriəs/Tò mò
  Happy/ˈhæpi/Hạnh phúc
  Fun/fʌn/Vui vẻ

  Từ vựng tiếng Anh cho trẻ lớp 2 học kỳ II 

  Unit 11: In the playground (Trong khu vui chơi)

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về chủ đề "In the playground" cung cấp vốn từ để bé có thể mô tả và giải thích về các thiết bị, đồ chơi trong sân chơi. 

  Từ vựng tiếng anh lớp 2 học kỳ II Unit 11
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Playground/ˈpleɪ.ɡraʊnd/Sân chơi
  Slide/slaɪd/Cầu trượt
  Swing/swɪŋ/Xích đu
  Seesaw/ˈsiː.sɔ/Bập bênh
  Jump rope/dʒʌmp roʊp/Trò nhảy dây
  Obstacle course/ˈɑb.stə.kəl kɔrs/Vượt chướng ngại vật
  Football/ˈfʊt.bɔl/Bóng đá
  Baseball/ˈbeɪs.bɔl/Bóng chuyền
  Basketball/ˈbæs.kɪt.bɔl/Bóng rổ
  Hide and seek/haɪd ænd sik/Trốn tìm 

  Unit 12: At the cafe (Tại quán cà phê)

  Từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 Unit 12 At the café về các loại đồ uống, thức ăn và đồ dùng trong quán café sẽ giúp bé mở rộng vốn từ vựng của mình.

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 12
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Café/ˈkæˌfeɪ/Quán cà phê
  Menu/ˈmɛnjuː/Thực đơn
  Bill/bɪl/Hóa đơn
  Tip/tɪp/Tiền boa
  Waiter/ˈweɪ.tər/Nhân viên phục vụ 
  Donut/ˈdoʊnət/Bánh rán
  Cake/keɪk/Bánh ngọt
  Cookie/ˈkʊki/Bánh quy
  Juice/dʒuːs/Nước trái cây
  Smoothie/ˈsmuːði/Sinh tố
  Tea/tiː/Trà
  Counter/ˈkaʊntər/Quầy thu ngân
  Spoon/spuːn/Thìa

  Unit 13: In the Maths class (Trong buổi học môn Toán)

  “In the Maths class” là chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 2 tiếp theo cho bé. Thông qua Unit 13 này, bé sẽ làm quen và học những từ vựng tiếng Anh liên quan đến môn Toán.

  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Addition/əˈdɪʃən/Phép cộng
  Subtraction/səbˈtrækʃən/Phép trừ
  Multiplication/ˌmʌl.tɪ.plɪˈkeɪ.ʃən/Phép nhân
  Division/dɪˈvɪʒən/Phép chia
  Equal/ˈiːkwəl/Bằng
  Greater than/ˈɡreɪ.tər ðæn/Lớn hơn
  Less than/ˈlɛs ðæn/Bé hơn
  Equal sign/ˈiːkwəl saɪn/Dấu bằng
  Odd/ɒd/Lẻ
  Even/ˈiːvən/Chẳn

  Từ vựng về các hình dạng và hình khối cơ bản

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 học kỳ II Unit 13
  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Circle/ˈsɜːrkl/Hình tròn
  Triangle - /ˈtraɪæŋɡəl/Hình tam giác 
  Diamond/ˈdaɪəmənd/Hình kim cương
  Oval/ˈoʊvl/Hình oval (hình bầu dục)
  Heart/hɑːrt/Hình trái tim
  Square/skwɛr/Hình vuông
  Star/stɑːr/Hình ngôi sao
  Rectangle/ˈrɛktæŋɡəl/Hình chữ nhật
  Pentagon/ˈpɛntəɡɒn/Hình ngũ giác
  Hexagon/ˈhɛksəɡɒn/Hình lục giác

  Unit 14: At home (Ở nhà)

  Dạy từ vựng tiếng Anh lớp 2 Unit 14 “At home” nói về chủ đề liên quan nhà ở và gia đình.

  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Bedroom/ˈbɛdˌrum/Phòng ngủ
  Bathroom/ˈbæθˌrum/Phòng tắm
  Kitchen /ˈkɪtʃən/Nhà bếp
  Living room /ˈlɪvɪŋ rum/Phòng khách
  Dining room/ˈdaɪnɪŋ rum/Phòng ăn
  Balcony/ˈbæl.kə.ni/Ban công

  Mở rộng từ vựng tiếng anh lớp 2 Unit 14

  Từ vựng các vật dụng và đồ dùng trong nhà

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Sofa/ˈsoʊfə/Ghế sofa
  Bed/bɛd/Giường
  Table/ˈteɪbəl/Bàn
  Chair/tʃɛr/Ghế
  Wardrobe/ˈwɔrˌdroʊb/Tủ quần áo
  Mirror/ˈmɪrər/Gương
  Refrigerator/rɪˈfrɪdʒəˌreɪtər/Tủ lạnh
  Oven/ˈʌvən/Lò nướng
  Television/ˈtɛlɪˌvɪʒən/Ti vi
  Lamp/læmp/Đèn

  Từ vựng các phòng trong nhà

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Study room/ˈstʌdi ˌrum/Phòng học
  Garage/ˈɡærɪdʒ/Gara
  Attic/ˈætɪk/Gác xép
  Basement/ˈbeɪsmənt/Tầng hầm
  Conservatory/kənˈsɜː.və.tər.i/Nhà kính

  Unit 15: In the clothes shop (Trong cửa hàng quần áo)

  Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo xuất hiện trong bài học từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2: 

  Từ vựng tiếng anh lớp 2 Unit 15
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Anorak/ˈæn.əˌræk/Áo khoác có mũ 
  Bow tie/boʊ taɪ/Cà vạt
  Belt/bɛlt/Thắt lưng
  Boxer shorts/ˈbɑk.sər ʃɔrts/Quần ngắn
  Cardigan/ˈkɑr.dɪ.gən/Áo len
  Dress/drɛs/Đầm
  Skirt/skɜrt/Váy
  Trousers/ˈtraʊ.zərz/Quần dài
  Shoes/ʃuz/Giày
  Sneaker/ˈsniː.kər/Giày thể thao
  Gloves/ɡlʌvz/Găng tay
  Jeans/dʒinz/Quần jean
  Leather/ˈlɛðər/(Vải) da

  Từ vựng mở rộng tiếng anh lớp 2 Unit 15

  Từ vựng về phụ kiện

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Accessories[əkˈsɛsəriz]Phụ kiện
  Sunglasses[ˈsʌnˌɡlæsɪz]Kính râm
  Necklaces[ˈnɛklɪsɪz]Dây chuyền
  Scarves[skɑːrvz]Khăn
  Hats[hæts]
  Bags/Purses[bæɡz] / [ˈpɜːrsɪz]Túi xách

  Từ vựng về phòng thử đồ và kích cỡ

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Dressing room/Fitting room)Phòng thử đồ[ˈdrɛsɪŋ rum] / [ˈfɪtɪŋ rum]
  SizesKích cỡ[saɪzɪz]
  MirrorGương[ˈmɪrə(r)]
  Try onThử[traɪ ɒn]

  Unit 16: At the campsites (Tại các khu cắm trại)

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về chủ đề “At the campsites - Khu cắm trại” giúp bé khám phá thêm một khía cạnh thú vị của cuộc sống: 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 học kỳ II Unit 16
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Campfire/ˈkæmp.faɪər/Lửa trại
  Tent/tɛnt/Lều
  Sleeping bag/ˈsliː.pɪŋ bæɡ/Túi ngủ
  Flashlight/ˈflæʃ.laɪt/Đèn pin
  Marshmallow/ˈmɑrʃˌmɛ.loʊ/Kẹo marshmallow
  Camping stove/ˈkæm.pɪŋ stoʊv/Bếp cắm trại 
  Insect repellent/ˈɪn.sɛkt rɪˈpɛl.ənt/Thuốc chống côn trùng
  Hiking boots/ˈhaɪ.kɪŋ buːts/Giày địa hình
  Compass/ˈkʌm.pəs/La bàn

  Mở rộng từ vựng tiếng anh lớp 2 Unit 16

  Từ vựng thiết bị cắm trại

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Tent/tɛnt/Lều
  Sleeping bag/ˈsliːpɪŋ bæɡ/Túi ngủ
  Campfire/ˈkæmpˌfaɪər/Lửa trại
  Lantern/ˈlæntərn/Đèn lều
  Backpack/ˈbækˌpæk/Ba lô
  Portable stove/ˈpɔːrtəbəl stoʊv/Bếp cầm tay
  Rope/roʊp/Dây thừng
  First aid kit/fɜrst eɪd kɪt/Hộp cấp cứu
  Compass/ˈkʌmpəs/La bàn
  Multi-tool/ˈmʌlti tuːl/Dụng cụ đa năng

  Từ vựng môi trường tự nhiên

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Forest/ˈfɔːrɪst/Rừng
  Lake/leɪk/Hồ
  River/ˈrɪvər/Sông
  Mountain/ˈmaʊntən/Núi
  Meadow/ˈmɛdoʊ/Cánh đồng
  Clearing/ˈklɪrɪŋVùng trống trong rừng
  Wildlife/ˈwaɪldˌlaɪf/Động vật hoang dã
  Stream/striːm/Suối
  Starry sky/ˈstɑːri skaɪ/Bầu trời đầy sao
  Sunrise/ˈsʌnˌraɪz/Bình minh

  Từ vựng các hoạt động cắm trại

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa tiếng Việt
  Hiking/ˈhaɪkɪŋ/Leo núi
  Fishing/ˈfɪʃɪŋ/Câu cá
  Cooking/ˈkʊkɪŋ/Nấu ăn
  Campfire/ˈkæmpˌfaɪərlửa trại
  Nature photography/ˈneɪtʃər fəˈtɑːɡrəfi/Chụp ảnh thiên nhiên
  Storytelling/ˈstɔːritelɪŋ/Kể chuyện

  Từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 nâng cao 

  Bên cạnh những từ cơ bản trong sách giáo khoa, Apollo English sẽ mở rộng thêm cho các em những từ vựng khác để các em hoàn thiện và phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình một cách toàn diện.

  Những chủ đề tiếng Anh lớp 2 mở rộng liên quan đến thời tiết, cảm xúc, giao thông,… để các bé phát triển kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về thế giới xung quanh mình.

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về thời tiết

  Với học sinh lớp 2, việc học từ vựng liên quan đến thời tiết không chỉ mở rộng vốn từ vựng mà còn giúp bé nhận biết và diễn đạt về các trạng thái khí hậu một cách tự tin và chính xác. 

  Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 2 cơ bản về thời tiết: 

  Từ vựng tiếng anh lớp 2 nâng cao thời tiết
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Cloudy/ˈklaʊ.di/Nhiều mây
  Rainy/ˈreɪ.ni/Có mưa 
  Rainbow/ˈreɪn.boʊ/Cầu vồng
  Tornado/tɔrˈneɪ.doʊ/Lốc xoáy 
  Lightning/ˈlaɪt.nɪŋ/Sấm sét 
  Sunny/ˈsʌn.i/Nắng
  Snowy/ˈsnoʊ.i/Có tuyết
  Windy/ˈwɪn.di/Có gió 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về cảm xúc tích cực

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 2 chỉ cảm xúc tích cực, mang năng lượng của sự lạc quan vui tươi như:

  Từ vựng tiếng anh lớp 2 cảm xúc tích cực
  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Calm/kɑːm/Bình tĩnh
  Glad/ɡlæd/Sẵn lòng
  Loved/lʌvd/Yêu thương
  Excited/ɪkˈsaɪ.tɪd/Hào hứng
  Proud/praʊd/Tự hào
  Surprised/sərˈpraɪzd/Bất ngờ
  Happy/ˈhæp.i/Hạnh phúc
  Confident/ˈkɑːn.fɪ.dənt/Tự tin 

   

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về ngày giờ

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 2 về đơn vị đo thời gian như:

  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Second/ˈsɛk.ənd/Giây
  Minute/ˈmɪn.ɪt/Phút
  Hour/aʊər/Giờ
  Week/wik/Tuần
  Month/mʌnθ/Tháng 
  Year/jɪr/Năm
  Century/ˈsɛn.tʃər.i/Thế kỷ

  Từ vựng tiếng Anh về giao thông

  Sau đây là những từ vựng tiếng Anh lớp 2 về giao thông trong cuộc sống:

  Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa tiếng Việt 
  Bicycle/ˈbaɪ.sɪ.kəl/Xe đạp
  Motorcycle/ˈmoʊ.tər.saɪ.kəl/Xe máy
  Traffic light/ˈtræf.ɪk laɪt/Đèn giao thông
  Crosswalk/ˈkrɔs.wɔk/Vạch kẻ đường
  Seat belt/sit bɛlt/Dây an toàn
  Horn/hɔrn/Còi xe
  Speed limit/spid ˈlɪ.mɪt/Giới hạn tốc độ
  Stop sign/stɑp saɪn/Biển báo dừng
  Pedestrian/pəˈdɛs.tri.ən/Người đi bộ
  Parking lot/ˈpɑrkɪŋ lɒt/Bãi đậu xe 

  Bài tập ôn tập từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2

  Bài tập ôn tập từ vựng tiếng Anh lớp 2

  Bài 1: Điền từ đúng vào chỗ trống trong câu sau:

  a) Sun gives us _____. (Light/Water)

  b) We read books at _____. (School/Home)

  c) A ____ lives in the water. (Fish/Bird)

  d) Flowers are _____. (Red/Food)

  e) A ____ has four legs. (Snake/Horse)

  f) I play with a _____ in the park. (Ball/Book)

  Bài 2: Trả lời đúng câu hỏi sau

  1. Từ trái nghĩa với “happy”?

  A. sad B. glad C. proud

  2. Từ đồng nghĩa với “gift”?

  A. letter  B. present  C. balloon 

  3. Từ nào khác biệt với những từ còn lại?

  A. car B. airplane  C. carrot

  4. Từ nào có nghĩa là “Bọ rùa”?

  A. turtle  B. cow  C. ladybug

  5. Từ “hiking boots” có nghĩa là gì?

  A. giày địa hình  B. lửa trại  C. lều 

  Bài 3: Ghép từ đúng

  Cột ACột B
  CatA. Trường học
  DogB. Mèo
  SchoolC. Chó
  FlowerD. Hoa
  BookE. Sách
  FamilyF. Gia đình
  TeacherG. Giáo viên
  ClassroomH. Phòng học

  Đáp án

  Bài 1

  a) Light

  b) School

  c) Fish

  d) Red

  e) Horse

  f) Teacher

  g) Ball

  Bài 2  

  1A - 2B - 3C - 4C - 5A 

  Bài 3

  1B - 2C - 3A - 4D - 5E - 6F - 7G - 8H

  Xem thêm tại: Bài tập tiếng Anh lớp 2

  Phương pháp học tăng vốn từ vựng tiếng Anh lớp 2

  Ngoài các phương pháp ghi nhớ từ vựng tiếng Anh cho bé đã được Apollo English giới thiệu từ trước, dưới đây là một số cách tăng vốn từ dành riêng cho bé lớp 2: 

  • Flashcard: Học từ vựng tiếng Anh lớp 2 qua flashcard là cách khá hiệu quả. Một mặt của flashcard sẽ chứa hình ảnh sinh động, nhiệm vụ của các em lớp 2 là đoán từ vựng tương ứng. 
  • Ứng dụng học tiếng Anh: Có rất nhiều ứng dụng học từ vựng tiếng Anh lớp 2 trực tuyến như DuolingoLingoDeerELSA,.… Nhờ được trò chơi hóa, cách học từ vựng tiếng Anh của các bé lớp 2 trở nên thú vị. Các bé sẽ phải vượt qua các trò chơi tiếng Anh lớp 2 (được thiết kế phù hợp với năng lực và trình độ của mình) để nhận diện từ vựng tiếng Anh lẫn cách phát âm của chúng.
  • Bài hát tiếng Anh lớp 2: Một số bài hát dành riêng cho bé lớp 2 học từ vựng tiếng Anh: How's The Weather? (Super Simple Songs)Vehicles (PINKFONG Songs for Children)Vegetable Song (The Singing Walrus).

  Bên cạnh đó, phương pháp học từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 2 cũng nên được kết hợp với kỹ năng luyện nghe, nói, đọc và viết để bé phát triển toàn diện năng lực ngôn ngữ. 

  Apollo English - Địa chỉ học tiếng Anh cho bé lớp 2 uy tín 

  Apollo English với gần 30 năm cung cấp những khóa học tiếng Anh trẻ em chất lượng cùng những phương pháp giảng dạy tiếng Anh khoa học đã nhận được nhiều sự yêu quý và tin tưởng từ hơn +1.000.000 cha mẹ và học viên nhí. 

  Tại Apollo English, trung tâm đã kết hợp đồng bộ cả 5 phương pháp tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế vào giảng dạy. Nhờ đó, mọi học viên nhí khi đến với Apollo English đều trở nên tự tin, lưu loát, làm chủ kiến thức và kỹ năng tương lai và chinh phục được nhiều chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. 

  Kết luận 

  Với 16 Unit cùng các chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 2 đã được trình bày thông qua những hình ảnh đầy màu sắc, hy vọng bố mẹ sẽ cùng bé ôn tập và ghi nhớ từ mới thật hiệu quả. Bên cạnh đó, bố mẹ có thể mở rộng kho từ vựng của con thông qua bài viết Tổng hợp từ vựng tiếng anh cho bé tiểu học.

  Danh sách những bài viết thuộc chủ đề từ vựng tiếng anh tiểu học:


  Tin mới nhất

  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.
  Mar 11,2024
  Sáng tạo không chỉ dành riêng cho những nhà thiết kế, nghệ sĩ, mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.
  Jan 02,2024
  Bài ôn tập Active App chính thức ra mắt
  Nov 30,2023
  4 Cách giúp bé học nói hiệu quả: Trò chuyện với bé, lắng nghe, đọc sách, tập hát. Tìm hiểu khi nào bé nên học ngôn ngữ mới
  Nov 30,2023
  Khi nào nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2? Nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2 nào? Lợi ích khi cho bé học tiếng Anh.

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi