Tổng hợp 300+ từ vựng tiếng Anh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tổng hợp 300+ từ vựng tiếng Anh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5

TỔNG HỢP 300+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 5

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Khởi đầu hành trình học tiếng Anh cho trẻ cấp 1 với lộ trình học từ vựng theo từng chủ đề: gia đình, động vật, đồ vật,... do chính Apollo English Biên soạn. Dưới đây là tổng hợp hơn 300từ vựng tiếng Anh tiểu học từ cơ bản đến nâng cao,  giúp các em học tốt và tiếp thu từ vựng hiệu quả. Cùng Apollo English khám phá danh sách từ vựng qua bài viết này.

  Từ vựng tiếng Anh theo từng lớp tiểu học:

  Từ vựng tiếng Anh lớp 1

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học lớp 1

  Từ vựng Tiếng Anh lớp 1

  Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 1 gồm các từ mới đơn giản, phù hợp với độ tuổi và trình độ của bé, giúp các em học thật dễ dàng và vui vẻ. 

  Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh tiểu học dành cho các em học sinh lớp 1 mà bố mẹ, thầy cô có thể tham khảo: 

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  toy

  /tɔɪ/

  Đồ chơi

  sport

  /spɔrt/

  thể thao

  number

  /ˈnʌmbər/

  Số

  shape

  /ʃeɪp/

  Hình dạng

  family

  /ˈfæməli/

  Gia đình

  school

  /skuːl/

  Trường học

  game

  /ɡeɪm/

  Trò chơi

  alphabet

  /ˈælfəˌbɛt/

  Bảng chữ cái

  color

  /ˈkʌlər/

  Màu sắc

  size

  /saɪz/

  Kích thước

  friend

  /frɛnd/

  Bạn bè

  zero

  /ˈzɪroʊ/

  Số 0

  one

  /wʌn/

  Số 1

  two

  /tu/

  Số 2

  three

  /θri/

  Số 3

  four

  /fɔr/

  Số 4

  six

  /sɪks/

  Số 6

  five

  /faɪv/

  Số 5

  seven

  /ˈsɛvən/

  Số 7

  eight

  /eɪt/

  Số 8

  nine

  /naɪn/

  Số 9

  ten

  /tɛn/

  Số 10

   

  Có thể bố mẹ sẽ quan tâm: Tổng quan chương trình tiếng Anh cho bé lớp 1

  Từ vựng tiếng Anh lớp 2

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học lớp 2

  Từ vựng Tiếng Anh lớp 2

  Các từ vựng tiếng Anh lớp 2 sau đây sẽ giúp các em mở rộng vốn từ của mình một cách hiệu quả. Tuy nhiên, để con có thể học giỏi và dễ dàng ghi nhớ từ vựng, bố mẹ và thầy cô nên giúp các em học thông qua ngữ cảnh cũng như liên hệ với các hoạt động thực tế.

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  calendar

  /ˈkæləndər/

  Lịch

  computer

  /kəmˈpjuːtər/

  Máy tính

  window

  /ˈwɪndoʊ/

  Cửa sổ

  globe

  /ɡloʊb/

  Quả địa cầu

  key

  /ki/

  Chìa khóa

  map

  /mæp/

  Bản đồ

  black

  /blæk/

  Màu đen

  green

  /ɡrin/

  Xanh lá

  yellow

  /ˈjɛloʊ/

  Màu vàng

  pink

  /pɪŋk/

  Màu hồng

  white

  /waɪt/

  Màu trắng

  clock

  /klɑk/

  Đồng hồ

  door

  /dɔr/

  Cửa ra vào

  flag

  /flæɡ/

  Lá cờ

  house

  /haʊs/

  Ngôi nhà

  lamp

  /læmp/

  Đèn

  poster

  /ˈpoʊstər/

  Áp phích

  blue

  /blu/

  Màu xanh dương

  red

  /rɛd/

  Màu đỏ

  purple

  /ˈpɜrpl/

  Màu tím

  orange

  /ˈɔrɪndʒ/

  Màu cam

  brown

  /braʊn/

  Màu nâu

   

  Có thể bố mẹ sẽ quan tâm: Tổng quan chương trình tiếng Anh cho bé lớp 2

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học lớp 3

  Từ vựng Tiếng Anh lớp 3

  Dưới đây là nhóm từ vựng tiếng Anh tiểu học dành cho các em học sinh lớp 3. Bố mẹ cần lưu ý đây chỉ là tài liệu mang tính chất tham khảo. Do đó, để con đạt kết quả tốt hơn, bố mẹ và thầy cô cần lựa chọn chủ đề liên quan đến thực tế cùng các hình thức học vui nhộn, đa dạng. 

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 3:

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  bathroom

  /ˈbæθˌrum/

  Nhà vệ sinh

  dining room

  /ˈdaɪnɪŋ ˌrum/

  Phòng ăn

  living room

  /ˈlɪvɪŋ ˌrum/

  Phòng khách

  sofa

  /ˈsoʊfə/

  Ghế sô pha

  drugstore

  /ˈdrʌɡˌstɔr/

  Nhà thuốc

  museum

  /mjuˈziəm/

  Bảo tàng

  police station

  /pəˈlis ˈsteɪʃən/

  Đồn cảnh sát

  restaurant

  /ˈrɛstrɒnt/

  Nhà hàng

  toy store

  /tɔɪ stɔr/

  Cửa hàng đồ chơi

  bedroom

  /ˈbɛdˌrum/

  Phòng ngủ

  kitchen

  /ˈkɪtʃən/

  Nhà bếp

  mirror

  /ˈmɪrər/

  Gương

  bakery

  /ˈbeɪkəri/

  Tiệm bánh mì

  hospital

  /ˈhɑˌspɪtl/

  Bệnh viện

  park

  /pɑrk/

  Công viên

  post office

  /poʊst ˈɔfɪs/

  Bưu điện

  supermarket

  /ˈsuːpərˌmɑrkɪt/

  Siêu thị

  train station

  /treɪn ˈsteɪʃən/

  Nhà ga

   

  Có thể bố mẹ sẽ quan tâm: Tổng quan chương trình tiếng Anh cho bé lớp 3

  Từ vựng tiếng Anh lớp 4

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học lớp 4

  Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

  Việc học từ vựng tiếng Anh tiểu học cho các em học sinh lớp 4 nên được kết hợp với việc đọc, nghe, nói và viết để bé phát triển kỹ năng ngôn ngữ toàn diện.

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 4

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  beautiful

  /ˈbjuː.tɪ.fəl/

  Xinh đẹp

  dry

  /draɪ/

  Khô

  loud

  /laʊd/

  Ầm ĩ

  soft

  /sɒft/

  Mềm mại

  terrible

  /ˈterəbl/

  Kinh khủng

  friendly

  /ˈfrɛndli/

  Thân thiện

  fast

  /fɑːst/

  Nhanh

  strong

  /strɒŋ/

  Mạnh mẽ

  short

  /ʃɔːt/

  Ngắn

  smart

  /smɑːt/

  Thông minh

  old

  /əʊld/

  famous

  /ˈfeɪməs/

  Nổi tiếng

  cool

  /kuːl/

  Mát mẻ

  wonderful

  /ˈwʌndəfʊl/

  Tuyệt vời

  handsome

  /ˈhænsəm/

  Đẹp trai

  delicious

  /dɪˈlɪʃəs/

  Ngon

  hard

  /hɑːd/

  Khó hoặc Cứng, rắn

  quiet

  /ˈkwaɪət/

  Yên tĩnh

  smooth

  /smuːð/

  Mượt mà

  ugly

  /ˈʌɡli/

  Xấu xí

  different

  /ˈdɪfərənt/

  Khác biệt

  slow

  /sləʊ/

  Chậm

  tall

  /tɔːl/

  Cao

  weak

  /wiːk/

  Yếu

  cute

  /kjuːt/

  Dễ thương

  new

  /njuː/

  Mới

  brave

  /breɪv/

  Dũng cảm

  talented

  /ˈtæləntɪd/

  Tài năng

  pretty

  /ˈprɪti/

  Xinh

  popular

  /ˈpɒpjʊlə/

  Phổ biến

  Từ vựng tiếng Anh lớp 5

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học lớp 5

  Từ vựng Tiếng Anh lớp 5

  Bộ từ vựng tiếng Anh tiểu học dành cho học sinh lớp 5 gồm các từ mới nâng cao và khó hơn so với các lớp trước. Tuy nhiên, các từ vựng được giới thiệu sau đây sẽ giúp các em học sinh lớp 5 mở rộng vốn từ và kỹ năng ngôn ngữ của mình. 

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 5:

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  ambitious

  /æmˈbɪʃəs/

  Tham vọng

  coherent

  /kəʊˈhɪərənt/

  Mạch lạc

  elite

  /ɪˈliːt/

  Ưu tú

  gracious

  /ˈɡreɪʃəs/

  Hòa nhã

  perplex

  /pəˈpleks/

  Lúng túng

  nostalgic

  /nɒˈstældʒɪk/

  Hoài niệm

  burden

  /ˈbɜːdən/

  Gánh nặng

  dazzling

  /ˈdæzlɪŋ/

  Chói sáng

  flourish

  /ˈflʌrɪʃ/

  Hưng thịnh

  hinder

  /ˈhɪndə/

  Cản trở

  meticulous

  /mɪˈtɪkjʊləs/

  Tỉ mỉ

  ominous

  /ˈɒmɪnəs/

  Đáng ngại

  Từ vựng Tiếng Anh tiểu học theo chủ đề

  Dưới đây sẽ là tổng hợp những từ vựng tiếng Anh tiểu học theo những chủ đề quen thuộc, hoặc bố mẹ có thể tham khảo bài viết “350+ từ vựng tiếng Anh trẻ em cơ bản [Kèm Flashcard]” để có thêm nguồn tài liệu hữu ích cho bé.

  Từ vựng chủ đề Gia đình (My family)

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học chủ đề gia đình

  Từ vựng tiểu học Tiếng Anh theo chủ đề gia đình

  Chủ đề từ vựng tiếng Anh tiểu học dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 liên quan đến gia đình sẽ giúp cho bé nắm vững các từ vựng cơ bản cũng như hiểu rõ hơn về vai trò của từng thành viên trong gia đình. 

  Từ vựng tiếng Anh đơn giản và dễ nhớ cho học sinh tiểu học chủ đề gia đình

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  Father

  /ˈfɑːðər/

  Bố/ Ba/ Cha

  Brother

  /ˈbrʌðər/

  Anh/ Em trai

  Grandmother

  /ˈɡrændˌmʌðər/

  Parents

  /ˈpɛrənts/

  Bố mẹ

  Cousin

  /ˈkʌzən/

  Anh chị em họ

  Daughter

  /ˈdɔːtər/

  Con gái

  Mother

  /ˈmʌðər/

  Mẹ/ Má

  Sister

  /ˈsɪs.tər/

  Chị/ em gái

  Grandfather

  /ˈɡrændˌfɑː.ðər/

  Ông

  Aunt

  /ænt/

  Cô/ Dì

  Uncle

  /ˈʌŋ.kəl/

  Chú/ Bác/ Cậu

  Son

  /sʌn/

  Con trai

  Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình

  Từ vựng chủ đề Động vật (Animal)

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học chủ đề động vật

  Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề động vật

  Chủ đề từ vựng tiếng Anh về động vật giúp các em học sinh nhận biết và ghi nhớ dễ dàng. Bên cạnh đó, chủ đề này còn giúp trẻ phát triển khả năng nói và viết tiếng Anh thông qua việc luyện tập thường xuyên. 

  Từ vựng tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em tiểu học thuộc chủ đề động vật:

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  a camel

  /ə ˈkæməl/

  Lạc đà

  an elephant

  /ən ˈɛlɪfənt/

  Voi

  a hippo

  /ə ˈhɪpoʊ/

  Hà mã

  a lion

  /ə ˈlaɪən/

  Sư tử

  a panda

  /ə ˈpændə/

  Gấu trúc

  a penguin

  /ə ˈpɛŋɡwɪn/

  Cánh cụt

  a tiger

  /ə ˈtaɪɡər/

  Hổ

  a cat

  /ə kæt/

  Mèo

  a dog

  /ə dɔɡ/

  Chó

  a donkey

  /ə ˈdɒŋki/

  Con lừa

  a frog

  /ə frɒɡ/

  Ếch

  a horse

  /ə hɔrs/

  Ngựa

  a sheep

  /ə ʃip/

  Cừu

  a goldfish

  /ə ˈɡoʊldˌfɪʃ/

  Cá vàng

  a dolphin

  /ə ˈdɒlfɪn/

  Cá heo

  an octopus

  /ən ˈɒktəpəs/

  Bạch tuộc

  a crab

  /ə kræb/

  Cua

  a snake

  /ə sneɪk/

  Rắn

  a butterfly

  /ə ˈbʌtərˌflaɪ/

  Bươm bướm

  a crocodile

  /ə ˈkrɒkəˌdaɪl/

  Cá sấu

  a giraffe

  /ə dʒɪˈræf/

  Hươu cao cổ

  a kangaroo

  /ə ˌkæŋɡəˈru/

  Chuột túi

  a monkey

  /ə ˈmʌŋki/

  Khỉ

  a parrot

  /ə ˈpærət/

  Con vẹt

  a capybara

  /ə kæpɪˈbærə/

  Con trai

  a zebra

  /ə ˈziːbrə/

  Ngựa vằn

  a chicken

  /ə ˈʧɪkɪn/

  a cow

  /ə kaʊ/

  a duck

  /ə dʌk/

  Vịt

  a goat

  /ə ɡoʊt/

  a rabbit

  /ə ˈræbɪt/

  Thỏ

  a turtle

  /ə ˈtɜrtl/

  Rùa

  a hamster

  /ə ˈhæmstər/

  Chuột Hamster

  a shark

  /ə ʃɑrk/

  Cá mập

  a whale

  /ə weɪl/

  Cá voi

  a shrimp

  /ə ʃrɪmp/

  Tôm

  an ant

  /ən ænt/

  Kiến

  a bee

  /ə bi/

  Ong

  Từ vựng chủ đề Đồ vật (Things around me)

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học chủ đề đồ vật

  Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề đồ vật

  Những đồ vật xung quanh con thật muôn màu muôn vẻ. Do đó, học từ vựng tiếng Anh tiểu học thông qua chủ đề “Đồ vật” giúp bé mở rộng vốn từ vựng của mình, nâng cao khả năng ngôn ngữ và truyền đạt ý tưởng một cách chính xác.

  Từ vựng tiếng Anh cơ bản cho học sinh tiểu học chủ đề đồ vật: 

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  a book

  /ə bʊk/

  Sách

  a desk

  /ə dɛsk/

  Bàn học

  an eraser

  /ən ɪˈreɪsər/

  Cục tẩy

  a pen

  /ə pɛn/

  Bút mực

  a ball

  /ə bɔl/

  Quả bóng

  a car

  /ə kɑr/

  Xe hơi

  a kite

  /ə kaɪt/

  Diều

  a teddy bear

  /ə ˈtɛdi bɛr/

  Gấu bông

  a drum

  /ə drʌm/

  Trống

  an armchair

  /ən ˈɑrmˌʧɛr/

  Ghế bành

  a fireplace

  /ə ˈfaɪrˌpleɪs/

  Lò sưởi

  a rug

  /ə rʌɡ/

  Tấm thảm

  a shower

  /ə ˈʃaʊər/

  Vòi sen tắm

  a stove

  /ə stov/

  Bếp lò

  gloves

  /ɡlʌvz/

  Găng tay

  a jacket

  /ə ˈʤækɪt/

  Áo khoác

  shirt

  /ʃɜrt/

  Áo sơ mi

  skirt

  /skɜrt/

  Váy

  T-shirt

  /ˈti ʃɜrt/

  Áo phông

  a bus

  /ə bʌs/

  Xe buýt

  a helicopter

  /ə ˈhɛlɪˌkɑptər/

  Trực thăng

  a motorcycle

  /ə ˈmoʊtərˌsaɪkəl/

  Xe máy

  a scooter

  /ə ˈskuːtər/

  Xe tay ga

  a subway

  /ə ˈsʌbˌweɪ/

  Tàu điện ngầm

  a chair

  /ə ʧɛr/

  Ghế

  a crayon

  /ə ˈkreɪɑn/

  Bút chì màu

  paper

  /ˈpeɪpər/

  Giấy

  a pencil

  /ə ˈpɛnsəl/

  Bút chì

  a balloon

  /ə bəˈluːn/

  Bong bóng

  a doll

  /ə dol/

  Búp bê

  a robot

  /ə ˈroʊˌbɑt/

  Rô-bốt

  a truck

  /ə trʌk/

  Xe tải

  a puppet

  /ə ˈpʌpɪt/

  Con bù nhìn

  a bookcase

  /ə ˈbʊkˌkeɪs/

  Kệ sách

  a microwave

  /ə ˈmaɪkroʊˌweɪv/

  Lò vi sóng

  shelves

  /ʃɛlvz/

  Kệ

  stairs

  /stɛrz/

  Cầu thang

  a tub

  /ə tʌb/

  Cái bồn

  a hat

  /ə hæt/

  pants

  /pænts/

  Quần

  shoes

  /ʃuz/

  Giày

  socks

  /sɑks/

  Tất

  an airplane

  /ən ˈɛrˌpleɪn/

  Máy bay

  a ferry

  /ə ˈfɛri/

  Phà

  a hot air balloon

  /ə hɑt ˈɛr ˌbəˈluːn/

  Khinh khí cầu

  a sailboat

  /ə ˈseɪlˌboʊt/

  Thuyền buồm

  a ship

  /ə ʃɪp/

  Tàu thủy

  a taxi

  /ə ˈtæksi/

  Xe tắc-xi

  Từ vựng chủ đề Trường lớp (My school)

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học chủ đề trường lớp

  Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề trường học

  Chủ đề từ vựng tiếng Anh tiểu học về trường lớp sẽ giúp các bạn học sinh nắm vững các thuật ngữ mô tả đồ vật và con người bên trong một ngôi trường. 

  Từ vựng tiếng Anh thông dụng cho trẻ em cấp 1 chủ đề trường lớp: 

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  classroom

  /ˈklæsˌruːm/

  Lớp học

  whiteboard

  /ˈwaɪtˌbɔrd/

  Bảng trắng

  backpack

  /ˈbækˌpæk/

  Ba lô

  scissors

  /ˈsɪzərz/

  Kéo

  notebook

  /ˈnoʊtˌbʊk/

  Vở

  library

  /ˈlaɪˌbrɛri/

  Thư viện

  cafeteria

  /ˌkæfəˈtɪriə/

  Nhà ăn

  assistant principal

  /əˈsɪs.tənt ˈprɪn.sə.pəl/

  Phó hiệu trưởng

  bus driver

  /bʌs ˈdraɪvər/

  Tài xế xe buýt

  locker

  /ˈlɑkər/

  Tủ đựng đồ

  art room

  /ɑrt rum/

  Phòng học mỹ thuật

  computer room

  /kəmˈpjuː.tər rum/

  Phòng máy tính

  sport equipment

  /spɔrt ɪˈkwɪpmənt/

  Dụng cụ thể thao

  homework

  /ˈhoʊmwɜrk/

  Bài tập về nhà

  report card

  /rɪˈpɔrt ˈkɑrd/

  Bảng điểm

  student

  /ˈstuːdənt/

  Học sinh

  blackboard

  /ˈblækˌbɔrd/

  Bảng đen

  ruler

  /ˈruː.lər/

  Thước kẻ

  glue

  /ɡlu/

  Keo dán

  calculator

  /ˈkælkjʊˌleɪtər/

  Máy tính

  playground

  /ˈpleɪˌɡraʊnd/

  Sân chơi

  principal

  /ˈprɪn.sə.pəl/

  Hiệu trưởng

  secretary

  /ˈsɛkrəˌtɛri/

  Thư ký

  school bus

  /skuːl bʌs/

  Xe đưa đón học sinh

  field trip

  /fiːld trɪp/

  Chuyến đi thực địa

  music room

  /ˈmjuzɪk rum/

  Phòng học âm nhạc

  science lab

  /ˈsaɪəns læb/

  phòng thí nghiệm

  textbook

  /ˈtɛkstˌbʊk/

  sách giáo khoa

  test

  /tɛst/

  Bài kiểm tra

  graduation

  /ˌɡrædʒuˈeɪʃən/

  Lễ tốt nghiệp

  Xem thêmMẫu câu tiếng anh giao tiếp trong trường học cho bé 

  Từ vựng chủ đề Thức ăn & đồ uống (Food & Drink)

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học chủ đề đồ ăn thức uống

  Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề thức ăn

  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thực phẩm

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  banana

  /bəˈnænə/

  Chuối

  chicken

  /ˈʧɪkən/

  Thịt gà

  noodles

  /ˈnuːdlz/

  Bún/ Mì

  milk

  /mɪlk/

  Sữa

  water

  /ˈwɔtər/

  Nước lọc

  cheese pizza

  /ʧiz ˈpiːtsə/

  Pizza phô mai

  fish

  /fɪʃ/

  salad

  /ˈsæləd/

  Xa lát

  beans

  /binz/

  Đậu

  corn

  /kɔrn/

  Bắp

  ice cream

  /aɪs krim/

  Kem

  meat

  /miːt/

  Thịt

  pepper

  /ˈpɛpər/

  Tiêu

  a bag of rice

  /ə bæɡ əv raɪs/

  Một bịch gạo

  a box of cereal

  /ə bɑks əv ˈsɪriəl/

  Một hộp ngũ cốc

  a can of soda

  /ə kæn əv ˈsoʊdə/

  Một lon soda

  a piece of bread

  /ə pis əv brɛd/

  Một mẩu bánh mì

  cabbage

  /ˈkæbɪdʒ/

  Bắp cải

  pumpkin

  /ˈpʌmpkɪn/

  Bí đỏ

  lettuce

  /ˈlɛtɪs/

  Rau xà lách

  caramel

  /ˈkærəˌmɛl/

  Caramen

  hot chocolate

  /hɑt ˈʧɔkələt/

  Sô cô la nóng

  milkshake

  /mɪlkʃeɪk/

  Sữa lắc

  bread

  /brɛd/

  Bánh mì

  cookie

  /ˈkʊki/

  Bánh quy

  rice

  /raɪs/

  Cơm

  orange juice

  /ˈɔrɪndʒ ˌʤus/

  Nước ép cam

  apple

  /ˈæpl/

  Táo

  egg

  /ɛg/

  Trứng

  orange

  /ˈɔrɪndʒ/

  Cam

  sandwich

  /ˈsændwɪʧ/

  Bánh mì kẹp thịt

  carrot

  /ˈkærət/

  Cà rốt

  hamburger

  /ˈhæmbərɡər/

  Ham - bơ - gơ

  mango

  /ˈmæŋɡoʊ/

  Xoài

  pasta

  /ˈpæstə/

  Mỳ ý

  potato

  /pəˈteɪtoʊ/

  Khoai tây

  a bowl of sugar

  /ə boʊl əv ˈʃʊɡər/

  Một bát đường

  a bunch of bananas

  /ə bʌnʧ əv bəˈnænəz/

  Một nải chuối

  a glass of juice

  /ə ɡlæs əv ʤus/

  Một ly nước ép

  a piece of cake

  /ə pis əv keɪk/

  Một mẩu bánh

  cucumber

  /ˈkjuːˌkʌmbər/

  Dưa leo

  eggplant

  /ˈɛɡˌplænt/

  Cà tím

  onion

  /ˈʌnɪən/

  Hành

  powder

  /ˈpaʊdər/

  Bột

  vanilla

  /vəˈnɪlə/

  Va ni

  coffee

  /ˈkɔfi/

  Cà phê

  Từ vựng chủ đề Các hoạt động (Activities)

  Từ vựng tiếng Anh cho trò chơi hoặc các hoạt động vui nhộn cũng là một cách học từ vựng hiệu quả và thú vị cho các em học sinh tiểu học. 

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học chủ đề các hoạt động

  Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các hoạt động

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  eat out

  /it aʊt/

  Đi ăn ở ngoài

  go to the beach

  /ɡoʊ tu ðə biːʧ/

  Đi biển

  stay home

  /steɪ hoʊm/

  Ở nhà

  visit a museum

  /ˈvɪzɪt ə ˌmjuːˈziəm/

  Thăm bảo tàng

  jump rope

  /ʤʌmp roʊp/

  Nhảy dây

  play baseball

  /pleɪ ˈbeɪsˌbɔl/

  Chơi bóng chày

  play hide and seek

  /pleɪ haɪd ənd sik/

  Chơi trốn tìm

  ride a bike

  /raɪd ə baɪk/

  Đạp xe đạp

  skateboard

  /ˈskeɪtˌbɔrd/

  Trượt ván

  have breakfast

  /hæv ˈbrɛkfəst/

  Ăn sáng

  have dinner

  /hæv ˈdɪnər/

  Ăn tối

  get up

  /ɡɛt ʌp/

  Thức dậy

  go to school

  /ɡoʊ tu skul/

  Đi học

  watch Youtube

  /wɑʧ ˈjuˌtuːb/

  Xem Youtube

  draw

  /drɔ/

  Vẽ

  sing

  /sɪŋ/

  Hát

  do exercise

  /du ˈɛksərˌsaɪz/

  Tập thể dục

  to homework

  /tu ˈhoʊmˌwɜrk/

  Làm bài tập về nhà

  feed pet

  /fid pɛt/

  Cho thú cưng ăn

  stretch

  /strɛʧ/

  Duỗi thẳng cơ thể

  attend classes

  /əˈtɛnd ˈklæsɪz/

  Tham gia lớp học

  go on a picnic

  /ɡoʊ ɒn ə ˈpɪk.nɪk/

  Đi dã ngoại

  go to the movies

  /ɡoʊ tu ðə ˈmuviːz/

  Đi xem phim

  text my friends

  /tɛkst maɪ frɛnds/

  Nhắn tin với bạn

  fly a kite

  /flaɪ ə kaɪt/

  Thả diều

  play a game

  /pleɪ ə ɡeɪm/

  Chơi game

  play basketball

  /pleɪ ˈbæsˌkɪtˌbɔl/

  Chơi bóng rổ

  play soccer

  /pleɪ ˈsɑkər/

  Chơi đá bóng

  rollerblade

  /ˈroʊlərˌbleɪd/

  Trượt patin

  brush my teeth

  /brʌʃ maɪ tiːθ/

  Đánh răng

  have lunch

  /hæv lʌnʧ/

  Ăn trưa

  wear clothes

  /wɛr ˈkloʊðz/

  Mặc quần áo

  go to bed

  /ɡoʊ tu bɛd/

  Đi ngủ

  wash my face

  /wɑʃ maɪ feɪs/

  Rửa mặt

  take a shower

  /teɪk ə ˈʃaʊər/

  Tắm

  color

  /ˈkʌlər/

  Tô màu

  dance

  /dæns/

  Nhảy

  read books

  /riːd bʊks/

  Đọc sách

  do chores

  /du ʧɔrz/

  Làm việc nhà

  water plants

  /ˈwɔtər plænts/

  Tưới cây

  comb hair

  /koʊm hɛr/

  Chải tóc

  take a break

  /teɪk ə breɪk/

  Nghỉ giải lao

  Từ vựng chủ đề Âm nhạc & nghệ thuật (Music and Art)

  Từ vựng tiếng Anh cho bài hát tiểu học có thể giúp trẻ học từ vựng một cách vui nhộn và thú vị.

  Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh tiểu học về chủ đề Âm nhạc và Nghệ thuật

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học âm nhạc

  Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề âm nhạc và nghệ thuật

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  a band

  /ə bænd/

  Ban nhạc

  a chord

  /ə kɔrd/

  Hợp âm

  a drum

  /ə drʌm/

  Trống

  a flute

  /ə fluːt/

  Cây sáo

  a guitar

  /ə ɡɪˈtɑr/

  Đàn ghi-ta

  a melody

  /ə ˈmɛlədi/

  Giai điêu

  practice

  /ˈpræk.tɪs/

  Luyện tập

  art

  /ɑrt/

  Nghệ thuật

  culture

  /ˈkʌlʧər/

  Văn hóa

  generation

  /ˌʤɛnəˈreɪʃən/

  Thế hệ

  painting

  /ˈpeɪntɪŋ/

  Sơn màu

  sculpture

  /ˈskʌlpʧər/

  Điêu khắc

  trumpet

  /ˈtrʌmpɪt/

  Kèn trumpet

  paintbrush

  /ˈpeɪnt.brʌʃ/

  Cọ sơn

  clay

  /kleɪ/

  Đất sét

  origami

  /ˌɔrɪˈɡɑmi/

  Nghệ thuật gấp giấy

  a beat

  /ə biːt/

  Giai điệu

  a concert

  /ə ˈkɑnsərt/

  Buổi hòa nhạc

  a saxophone

  /ə ˈsæksoʊˌfoʊn/

  Kèn saxophone

  a violin

  /ə ˈvaɪəˌlɪn/

  Đàn vi-ô-lông

  a lead singer

  /ə liːd ˈsɪŋər/

  Ca sĩ chính

  perform

  /pərˈfɔrm/

  Trình diễn

  rhythm

  /ˈrɪðəm/

  Nhịp

  storytelling

  /ˈstɔrɪˌtɛlɪŋ/

  Kể chuyện

  tradition

  /trəˈdɪʃən/

  Truyền thống

  weave

  /wiːv/

  Dệt

  sketching

  /ˈskɛʧɪŋ/

  Phác thảo

  music instruments

  /ˈmjuːzɪk ˈɪnstrəmənts/

  Nhạc cụ

  art supplies

  /ɑrt səˈplaɪz/

  Dụng cụ vẽ

  markers

  /ˈmɑrkərz/

  Bút lông

  collage

  /kəˈlɑʒ/

  Cắt dán

  calligraphy

  /ˌkælɪˈɡrəfi/

  Thư pháp

  Từ vựng chủ đề Khoa học (Science)

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề khoa học

  Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề khoa học

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  science

  /ˈsaɪəns/

  Khoa học

  hypothesis

  /haɪˈpɒθəsɪs/

  Giả thuyết

  biology

  /baɪˈɒlədʒi/

  Sinh học

  physics

  /ˈfɪzɪks/

  vật lý

  microscope

  /ˈmaɪkrəˌskoʊp/

  Kính hiển vi

  magnet

  /ˈmæɡnɪt/

  Nam châm

  light bulb

  /laɪt bʌlb/

  Bóng đèn

  gravity

  /ˈɡrævɪti/

  Trọng lực

  atmosphere

  /ˈætməsˌfɪr/

  Không khí

  comet

  /ˈkɒmɪt/

  Sao chổi

  universe

  /ˈjuːnɪˌvɜrs/

  Vũ trụ

  galaxy

  /ˈɡæləksi/

  Ngân hà

  connection

  /kəˈnɛkʃən/

  Sự liên kết

  energy

  /ˈɛnərdʒi/

  Năng lượng

  motion

  /ˈmoʊʃən/

  Chuyển động

  temperature

  /ˈtɛmpərəˌtʊr/

  Nhiệt độ

  experiment

  /ɪkˈsperɪmənt/

  Thí nghiệm

  observation

  /ˌɒbzərˈveɪʃən/

  Sự quan sát

  chemistry

  /ˈkɛmɪstri/

  Hóa học

  astronomy

  /əˈstrɒnəmi/

  Thiên văn học

  telescope

  /ˈtɛlɪˌskoʊp/

  Kính viễn vọng

  battery

  /ˈbætəri/

  Pin

  solar system

  /ˈsoʊlər ˈsɪstəm/

  Hệ mặt trời

  orbit

  /ˈɔrbɪt/

  Quỹ đạo

  planet

  /ˈplænɪt/

  Hành tinh

  space

  /speɪs/

  Không gian

  extraterrestrial

  /ˌɛkstrətəˈrɛstrɪəl/

  Ngoài Trái đất

  balance

  /ˈbæləns/

  Sự cân bằng

  electricity

  /ɪˌlɛkˈtrɪsəti/

  Điện

  force

  /fɔrs/

  Lực

  sound

  /saʊnd/

  Âm thanh

  fossil

  /ˈfɑsəl/

  Hóa thạch

  Từ vựng chủ đề Vẻ đẹp thế giới (The beautiful world)

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học chủ đề thiên nhiên

  Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề cảnh đẹp, thiên nhiên

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  an iceberg

  /ən ˈaɪs.bɜrg/

  Một tảng băng trôi

  a tunnel

  /ə ˈtʌnəl/

  Đường hầm

  a drop of water

  /ə drɒp ʌv ˈwɔtər/

  Một giọt nước

  a swamp

  /ə swɒmp/

  Đầm lầy

  fresh water

  /frɛʃ ˈwɔtər/

  Nước ngọt

  a lake

  /ə leɪk/

  Hồ

  steam

  /stim/

  Hơi nước

  cave

  /keɪv/

  Hang động

  forest

  /ˈfɔrɪst/

  Rừng

  grasslands

  /ˈɡræsˌlændz/

  Đồng cỏ

  nest

  /nɛst/

  Tổ

  snow

  /snoʊ/

  Tuyết

  a volcano

  /ə vɒlˈkeɪnoʊ/

  Núi lửa

  environment

  /ɪnˈvaɪrənmənt/

  Môi trường

  animal

  /ˈænɪməl/

  Động vật

  mountain

  /ˈmaʊntən/

  Núi

  sunset

  /ˈsʌnˌsɛt/

  Hoàng hôn

  cloud

  /klaʊd/

  Mây

  beach

  /biːʧ/

  Bãi biển

  scenery

  /ˈsiːnəri/

  Cảnh quan

  wilderness

  /ˈwɪldərnəs/

  Vùng hoang dã

  a stream

  /ə striːm/

  Suối

  a sea

  /ə si/

  Biển

  sea level

  /si ˈlɛvəl/

  Mực Nước biển

  a waterfall

  /ə ˈwɔtərfɔl/

  Thác nước

  a glacier

  /ə ˈɡleɪʃər/

  Sông băng

  a habitat

  /ə ˈhæbətæt/

  Môi trường sống

  an island

  /ən ˈaɪlənd/

  Hòn đảo

  hive

  /haɪv/

  Tổ ong

  desert

  /ˈdezərt/

  Sa mạc

  mud

  /mʌd/

  Bùn

  rainforest

  /ˈreɪnˌfɔrɪst/

  Rừng mưa nhiệt đới

  wetlands

  /ˈwɛtˌlændz/

  Vùng ngập nước

  nature

  /ˈneɪʧər/

  Thiên nhiên

  plants

  /plænts/

  Cây cối

  ocean

  /ˈoʊʃən/

  Đại dương

  river

  /ˈrɪvər/

  Sông

  star

  /stɑr/

  Sao

  rainbows

  /ˈreɪnboʊz/

  Cầu vồng

  landscapes

  /ˈlændˌskeɪps/

  Cảnh quan

  sunrise

  /ˈsʌnˌraɪz/

  Bình minh

  national parks

  /ˈnæʃənl pɑrks/

  Công viên quốc gia

  Xem thêm: Từng vựng tiếng Anh chủ đề địa điểm

  Từ vựng chủ đề Nghề nghiệp (Dream Job)

  Từ vựng tiếng Anh tiểu học chủ đề Nghề Nghiệp

  Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề nghề nghiệp

  “Dream job” là chủ đề giúp bé phát triển khả năng tiếng Anh và từ vựng chuyên ngành liên quan đến các ngành nghề khác nhau. Bé có thể học được cách diễn tả những sở thích và đam mê của mình về nghề nghiệp tương lai mà mình muốn theo đuổi.

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  a doctor

  /ə ˈdɒktər/

  Bác sĩ

  a singer

  /ə ˈsɪŋər/

  Ca sĩ

  a engineer

  /ə ˌɛn.dʒɪˈnɪr/

  Kỹ sư

  a architect

  /ə ˈɑrkɪˌtɛkt/

  Kiến trúc sư

  a barber/ hairdresser

  /ə ˈbɑrbər/ /ˈhɛrˌdrɛsər/

  Thợ cắt tóc

  a lawyer

  /ə ˈlɔjər/

  Luật sư

  a writer

  /ə ˈraɪtər/

  Nhà văn

  a artist

  /ə ˈɑrtɪst/

  Nghệ sĩ

  a farmer

  /ə ˈfɑrmər/

  Nông dân

  a police officer

  /ə pəˈliːs ˈɔfɪsər/

  Cảnh sát

  a nurse

  /ə ˈnɜrs/

  Y tá

  an electrician

  /əˌlɛkˈtrɪʃən/

  Thợ điện

  a mechanic

  /ə mɪˈkænɪk/

  Thợ máy

  a reporter

  /ə rɪˈpɔrtər/

  Phóng viên

  an astronaut

  /ən ˈæstrəˌnɔt/

  Phi hành gia

  a baker

  /ə ˈbeɪkər/

  Thợ làm bánh

  a librarian

  /ə ˈlaɪˌbrɛrɪən/

  Thủ thư

  a teacher

  /ə ˈtiʧər/

  Giáo viên

  a actor/ actress

  /ə ˈæktər/ /ˈæktrəs/

  Diễn viên

  a pilot

  /ə ˈpaɪlət/

  Phi công

  a dentist

  /ə ˈdɛntɪst/

  Nha sĩ

  a salesperson

  /ə ˈseɪlzˌpɜrsən/

  Nhân viên bán hàng

  an athlete

  /ən ˈæθˌlit/

  Vận động viên

  a musician

  /ə mjuˈzɪʃən/

  Nhạc sĩ

  a scientist

  /ə ˈsaɪəntɪst/

  Nhà khoa học

  a chef

  /ə ʃɛf/

  Đầu bếp

  a firefighter

  /ə ˈfaɪrˌfaɪtər/

  Nhân viên cứu hỏa

  a veterinarian

  /ə ˌvɛtərəˈnɛrɪən/

  Bác sĩ thú y

  a carpenter

  /ə ˈkɑrpənˌtər/

  Thợ mộc

  a photographer

  /ə fəˈtɑɡrəfər/

  Nhiếp ảnh gia

  a gardener

  /ə ˈɡɑrdənər/

  Thợ làm vườn

  an entrepreneur

  /ən ˌɑn.trə.prəˈnɜr/

  Doanh nhân

  a fisherman

  /ə ˈfɪʃərmən/

  Ngư dân

  a mail carrier

  /ə meɪl ˈkæriər/

  Người đưa thư

  Có nên cho bé học tiếng Anh theo chủ đề?

  Học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em cần được thực hiện một cách khoa học và hiệu quả để giúp trẻ nhớ lâu hơn. 

  Từ vựng tiếng Anh cho trẻ em có thể được học thông qua các chủ đề như gia đình, thú cưng, thực phẩm, thời tiết, môi trường,... Đây là là một cách rất hiệu quả để giúp các em học sinh phát triển khả năng ngôn ngữ và tăng cường kiến thức về một lĩnh vực cụ thể. 

  Khi bé được học từ vựng tiếng Anh thông dụng, con sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách linh hoạt và tự tin hơn. Hơn nữa, từ vựng tiếng Anh dễ nhớ có thể được tạo ra thông qua việc sử dụng các phương pháp học tập sáng tạo như viết, vẽ hình, nhớ theo câu chuyện,…

  Có nên cho bé tiểu học học tiếng Anh theo chủ đề

  Tuy nhiên, bố mẹ cần lưu ý rằng việc học từ vựng không chỉ cần chú trọng đến việc nhớ từ, mà cần kết hợp với các hoạt động thực tế, ví dụ như xem phim, đọc sách và học Anh văn qua trò chơi  các hoạt động giáo dục khác để trẻ có thể áp dụng từ vựng vào cuộc sống hàng ngày.

  Nghiên cứu của Laufer và Hulstijn (2001) cũng chứng minh rằng việc học từ vựng theo chủ đề giúp học sinh học từ vựng nhanh hơn và hiệu quả hơn so với việc học từng từ mới một cách ngẫu nhiên.

  Apollo English - Tổ chức uy tín giúp bé học tiếng Anh hiệu quả

  Bài viết trên đây đã giúp bố mẹ và thầy cô liệt kê một số chủ đề từ vựng tiếng Anh tiểu học cơ bản và đầy đủ để các em thỏa sức học tập.

  Nhưng với phương pháp học truyền thống dịch trực tiếp từ tiếng Anh sang tiếng Việt không giúp con tự tin trong các tình huống giao tiếp thực tế. 

  Do đó, để việc học tiếng Anh cho bé hiệu quả hơn, bố mẹ cần lựa chọn các phương pháp học tập khoa học, hiện đại để con có thể áp dụng những gì được học vào tình huống giao tiếp tiếng anh thực tế hàng ngày

  Nếu bạn đang tìm kiếm một tổ chức uy tín với lộ trình học Anh văn hoàn hảo dành cho trẻ thì Apollo English là sự lựa chọn chính xác nhất. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiện đại, Apollo English sẽ giúp con em bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình một cách toàn diện.

  Trong đó, bố mẹ có thể tham khảo các phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho bé của Apollo English cùng mô hình học tập tiên tiến, hiện đại đã giúp hàng triệu trẻ em phát triển toàn diện ngôn ngữ, làm chủ kỹ năng tương lai và hình thành thói quen học chủ động trọn đời. 

  Xem thêm: “Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.
  Mar 11,2024
  Sáng tạo không chỉ dành riêng cho những nhà thiết kế, nghệ sĩ, mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.
  Jan 02,2024
  Bài ôn tập Active App chính thức ra mắt
  Nov 30,2023
  4 Cách giúp bé học nói hiệu quả: Trò chuyện với bé, lắng nghe, đọc sách, tập hát. Tìm hiểu khi nào bé nên học ngôn ngữ mới
  Nov 30,2023
  Khi nào nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2? Nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2 nào? Lợi ích khi cho bé học tiếng Anh.

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi