Tổng hợp 100+ từ vựng tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tổng hợp 100+ từ vựng tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit

TỔNG HỢP 100+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 3 THEO TỪNG UNIT

Tác giả: Apollo English

Apollo English

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 là một khía cạnh quan trọng trong việc học ngôn ngữ của các em. Bằng cách sở hữu một vốn từ đa dạng, bé sẽ có thể tự tin khi giao tiếp tiếng Anh với người khác.  

  Các từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ I 

  Từ vựng  trong chương trình học tiếng Anh cho bé lớp 3 học kỳ I có tất cả 10 Unit và chia thành nhiều chủ đề học tập thú vị. Bé sẽ được học từ vựng tiếng Anh lớp 3 theo các chủ đề quen thuộc như:

  • Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề giới thiệu bản thân (tên, tuổi) trong Unit 1, Unit 2, Unit 4;
  • Giới thiệu bạn bè, đồ vật mình yêu thích,...với mẫu câu “This is” trong Unit 3, Unit 5, Unit 8 và “That is…” trong Unit 7; 
  • Làm quen với những từ vựng tiếng Anh liên quan đến câu mệnh lệnh, yêu cầu của Unit 6 - Stand up; 
  • Chủ đề học từ vựng tiếng Anh lớp 3 về màu sắc trong Unit 9; 
  • Học từ vựng tiếng Anh lớp 3 theo chủ đề các hoạt động vui chơi trong Unit 10; 

  Ngoài ra, bài viết còn liệt kê phiên âm của từ mới giúp các bạn học sinh lớp 3 luyện phát âm tiếng Anh dễ dàng hơn. 

  Các từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ I

  Các từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ I 

  Unit 1 – Hello

  Trong chương trình học từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 1 “Hello”, bé sẽ học các từ mới lẫn mẫu câu giao tiếp để có thể nói lời chào đến với ai đó. 

  Lời chào hỏi cũng là bước đầu tiên trong việc học từ vựng tiếng Anh lớp 3 chủ đề giới thiệu bản thân. Các em hãy cùng Apollo English làm quen với bộ từ vựng tiếng Anh trong chương trình học lớp 3 ngay sau đây nhé. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  AmVerb/æm/Thì, là, ở
  AndConj/ænd/
  Goodbye/ ByeNoun/ɡʊdˈbaɪ/Tạm biệt
  FineAdj/faɪn/Tốt, ổn
  IPronoun/aɪ/Tôi
  Hello/ HiNoun/heˈləʊ/ - /haɪ/Xin chào
  MissNoun/mis/Cách gọi người nữ
  MrNoun/ˈmɪstə(r)/Cách gọi người nam
  NiceAdj/naɪs/Vui, tốt
  MeetVerb/miːt/Gặp
  Nice to meet youPhrase/naɪs tu: mi:t ju:/Rất vui được gặp bạn
  ClassNoun/klɑːs/Lớp
  ThanksVerb/θæŋks/Cảm ơn

  Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 1 về cách nói  “Hello”

  Unit 2 – What’s your name?
   Những từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

  Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 “What’s your name?”

  Tiếp nối Unit 1 trong chuỗi tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 3 chủ đề giới thiệu bản thân, sau bước chào hỏi, các em học sinh sẽ học cách giới thiệu tên của bản thân. 

  Dưới đây là những từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name? để thầy cô, bố mẹ có thể tham khảo khi dạy các bé các hỏi và trả lời “Tên của em là gì?”.

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  AreVerb/a:r/Là (to be theo sau chủ ngữ số nhiều)
  IsVerb/iz/Là (to be theo sau chủ ngữ số ít)
  MyAdj/maɪ/Của tôi
  NameNoun/neɪm/Tên
  WhatPronoun/wɒt/Gì, cái gì
  YouPronoun/ju:/Bạn
  YourAdj/jɔːr/Của bạn
  HowAdv/haʊ/Như thế nào
  SpellVerb/spel/Đánh vần
  DoVerb/du:/Làm
  MeetVerb/miːt/Gặp
  ClassmateNoun/ˈklɑːsmeɪt/Bạn cùng lớp
  SingVerb/sɪŋ/Hát

  Unit 3: This is my Tony  

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony gồm các từ ngữ liên quan đến cách giới thiệu về bạn bè, người thân quen thông qua cấu trúc “This is + name”. 

  Đây là một trong những chủ đề học từ mới phổ biến, gần gũi và phù hợp với các em học sinh lớp 3 mà giáo viên, phụ huynh có thể ứng dụng.  

  Các bé cũng có thể sử dụng những từ vựng này để học tốt tiếng Anh chủ đề gia đình

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  ItPronoun/it/
  NoAdv/nəʊ/Không, không phải
  YesAdv/jes/Đúng vậy, có
  ThisĐại từ chỉ định/ðɪs/Này, đây
  ThatĐại từ chỉ định/ðæt/Kia, đó
  NotAdv/nɒt/Không

  Unit 4: How old are you?

  Các từ vựng tiếng Anh lớp 3 unit 4

  Từ mới tiếng Anh lớp 3 Unit 4 “How old are you?”

  Vậy là, các em học sinh lớp 3 đã có thể chào hỏi và giới thiệu tên bản thân qua những bài học đã được giới thiệu ở trên. 

  Để đa dạng và mở rộng chủ đề học từ mới cho bé, các bậc phụ huynh, thầy cô nên tham khảo các từ vựng tiếng Anh lớp 3 unit 4 liên quan đến việc giới thiệu tuổi tác. 

  Dưới đây là bộ từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How old are you?: 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  OldNoun/ould/Tuổi
  YearNoun/jə:/Năm
  TooAdv/tu:/Cũng vậy, cũng thế
  OnePronoun/wʌn/Một
  TwoPronoun/tu:/Hai
  ThreePronoun/θri:/Ba
  FourPronoun/fɔ:/Bốn
  FivePronoun/faiv/Năm
  SixPronoun/siks/Sáu
  SevenPronoun/'sev(ə)n/Bảy
  EightPronoun/eit/Tám
  NinePronoun/nain/Chín
  TenPronoun/ten/Mười

  Unit 5: Are they your friends?

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 5 “Are they your friends?”

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 5 “Are they your friends?”

  Dạy tiếng Anh cho bé thông qua tiếng Anh lớp 3 Unit 5 sẽ giúp con làm quen và hiểu cách sử dụng đại từ nhân xưng số nhiều là “They” cũng như biết cách giới thiệu bạn bè của mình. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  FriendNoun/frend/Bạn, người bạn
  TheyPronoun/ðeɪ/Họ
  WePronoun/wi/Chúng tôi, chúng ta
  TeacherNoun/ˈtiː.tʃər/Giáo viên
  StudentNoun/ˈstjuː.dənt/Học sinh
  SchoolNoun/skuːl/Trường học
  CanteenNounkænˈtiːn/Căng tin
  LibraryNoun/ˈlaɪ.brər.i/Thư viện
  LockerNoun/ˈlɒk.ər/Tủ đồ
  LaboratoryNoun/ləˈbɒr.ə.tər.i/Phòng thí nghiệm
  SchoolyardNoun/ˈskuːl.jɑːd/Sân trường
  PupilNoun/ˈpjuː.pəl/Học sinh

  Unit 6: Stand up!

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chủ đề mệnh lệnh, yêu cầu, xin phép

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chủ đề mệnh lệnh, yêu cầu, xin phép 

  Tiếp nối các bài giảng trước, từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Stand up bao gồm các từ ngữ liên quan đến diễn tả các yêu cầu, mệnh lệnh, câu xin phép,...thường xuyên xuất hiện trong lớp. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  Stand upVerb/stænd ʌp/Đứng lên
  Sit downVerb/sɪt daʊn/Ngồi xuống
  Keep silentVerb/ki:p ˈsaɪlənt/Giữ trật tự, giữ im lặng
  Be quiteVerb/bi: ˈkwaɪət/Giữ trật tự, giữ im lặng
  SorryAdj/ˈsɒri/Xin lỗi
  Ask a questionVerb/ɑ:sk ə ˈkwestʃən/ /Hỏi một câu
  Come hereVerb/kʌm hɪər/Đến đây
  Come inVerb/kʌm ɪn/Mời vào (nơi nào đó)
  Go outVerb/gəʊ aʊt/Đi ra ngoài
  Don’t talkVerb/dəʊnt tɔːk/Đừng nói chuyện
  Good morningNoun/ɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/Chào buổi sáng
  OpenVerb/ˈəʊ.pən/Mở
  PleaseVerb/pliːz/Vui lòng

  Unit 7: That’s my school

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 - Giới thiệu về ngôi trường của mình

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 - Giới thiệu về ngôi trường của mình 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 sẽ làm đa dạng và phong phú thêm vốn từ của các em học sinh khi được học về cách giới thiệu ngôi trường, lớp học với các tính từ về kích thước hoặc danh từ chỉ cơ sở vật chất có trong phòng học,...

  Các từ mới tiếng Anh chủ đề trường lớp: 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  RulerNoun/’ru:lə/Thước kẻ
  BagNoun/bæg/Cặp sách
  BoardNoun/bɔːd/Bảng viết
  ChairNoun/tʃeər/Cái ghế
  BeautifulAdj/ˈbjuː.tɪ.fəl/Đẹp
  BigAdj/bɪɡ/To, lớn
  SmallAdj/smɔ:l/Nhỏ
  ButConj/bʌt/Nhưng
  LargeAdj/lɑːdʒ/Rộng. lớn
  NewAdj/njuː/Mới
  ComputerNoun/kəmˈpjuː.tər/Máy vi tính
  GymNoun/dʒɪm/Nhà đa năng, phòng tập
  OldAdj/əʊld/

  Unit 8: This is my pen 

  Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 chủ đề đồ dùng trong học tập

  Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 chủ đề đồ dùng trong học tập 

  Nội dung của từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 “This is my pen” cùng các từ ngữ quen thuộc với các bé như đồ dùng học tập, vật dụng hàng ngày. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  DeskNoun/desk/Bàn học sinh
  NotebookNoun/ˈnəʊt.bʊk/Vở ghi
  PenNoun/pen/Bút
  PencilNoun/ˈpen.səl/Bút chì
  Pencil caseNoun/ˈpen.səl keɪs/Túi/ hộp bút chì
  EraserNoun/ɪˈreɪ.zər/Cục tẩy
  TheseDeter./ðiːz/Những cái này
  ThoseDeter./ðəʊz/Những cái kia
  RulerNoun/ˈruː.lər/Thước kẻ
  School bagNoun/sku:l bæɡ/Cặp sách
  School thingNoun/sku:l θɪŋ/Dụng cụ học tập
  NotebookNoun/ˈnəʊt.bʊk/Vở ghi
  Pencil sharpenerNoun/ ˈpensl ʃɑ:pnə(r)/Đồ gọt bút chì

  Unit 9: What color is it?

  Các từ vựng tiếng Anh lớp 3 chủ đề màu sắc

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 9 chủ đề màu sắc 

  Một số từ vựng tiếng Anh tiếp theo mà các bạn học sinh lớp 3 Unit 9 “What color is it?” sẽ làm quen đó là nhóm từ liên quan đến màu sắc nhằm hỗ trợ việc mô tả các vật dụng, hình ảnh xung quanh được dễ dàng.

  Đây cũng là đề tài quen thuộc và gần gũi giúp các em học sinh lớp 3 ứng dụng tiếng Anh hiệu quả. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  PinkNoun/piɳk/Hồng
  BlueNoun/blu:/Xanh da trời
  OrangeNoun/’ɔrindʤ/Màu cam
  GreenNoun/gri:n/Xanh lá cây
  RedNoun/red/Đỏ
  PurpleNoun/’pə:pl/Tím
  BlackNoun/blæk/Đen
  GreyNoun/grei/Xám
  WhiteNoun/wait/Trắng
  BrownNoun/braun/Nâu
  Light blueNoun/lait bluː/Xanh da trời nhạt
  Dark blueNoun/dɑ:k bluː/Xanh da trời đậm
  Bright redNoun/brait red /Đỏ tươi

  Unit 10: What do you do at the break time?

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề vui chơi, giải trí

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề vui chơi, giải trí 

  “What do you do at break time?” là chủ đề học từ vựng tiếng Anh cuối cùng mà các em học sinh lớp 3 sẽ làm quen trong chương trình học kỳ I. 

  Thông qua một số từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 10, các em học sinh có thể mô tả những trò chơi, hoạt động giải trí mà các bé sẽ làm sau những thời gian dành cho bài học trên lớp. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  Badmintonn/ˈbæd.mɪn.tən/Cầu lông
  Basketballn/ˈbɑː.skɪt.bɔːl/Bóng rổ
  Blind man’s buffn/ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/Trò chơi bịt mắt bắt dê
  Footballn/ˈfʊt.bɔːl/Bóng đá
  Chessn/ches/Cờ
  Hide-and-seekn/ˌhaɪd.ənˈsiːk/Trò chơi trốn tìm
  Playv/pleɪ/Chơi
  Skatingn/ˈskeɪ.tɪŋ/Trượt băng / pa-tanh
  Skippingn/skipɪŋ/Nhảy dây
  Table tennisn/ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/Bóng bàn
  Read bookv/ri:d//buk/Đọc sách
  Listen to musicv/’lisn//’mju:zik/Nghe nhạc
  Singv/siɳ/Hát

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ II

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ II gồm các chủ đề:

  • Từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình: Unit 11;
  • Tiếng Anh chủ đề nhà ở: Unit 12, Unit 13, Unit 14; 
  • Từ vựng về đồ chơi: Unit 15, Unit 17; 
  • Từ vựng tiếng Anh về động vật: Uunit 16; 
  • Các hoạt động thường nhật: Unit 18; 
  • Ttiếng Anh chỉ nơi chốn: Unit 19, Unit 20; 

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ II

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ II

  Unit 11 – This is my family

  Với tiêu đề “This is my family” (Đây là gia đình của em), từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 11 giới thiệu các từ liên quan đến gia đình thân yêu. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  brotherNoun/ˈbrʌð.ɚ/anh trai
  childrenNoun/ˈtʃɪl.drən/những người con
  familyNoun/ˈfæm.əl.i/gia đình
  fatherNoun/ˈfɑː.ðɚ/ba, bố
  grandfatherNoun/ˈɡræn.fɑː.ðər/ông
  grandmotherNoun/ˈɡræn.mʌð.ər/
  happy familyNoun/ˈhæp.i ˈfæm.əl.i/gia đình hạnh phúc
  motherNoun/ˈmʌð.ɚ/mẹ
  sisterNoun/ˈsɪs.tɚ/chị
  boyNoun/bɔɪ/cậu con trai, bạn trai
  childrenNoun/ˈtʃɪl.drən/những đứa trẻ
  girlNoun/ɡɜːl/cô gái, bạn gái
  herPronoun/hɜːr/cô ấy
  himPronoun/hɪm/anh ấy

  Từ vựng về chủ đề gia đình 

  Unit 12 – This is my house

   

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 chủ đề “This is my house”

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 chủ đề “This is my house” 

  Bộ từ vựng học tiếng Anh lớp 3 Unit 12 chủ đề nhà ở sẽ giúp các em học sinh nắm được tên gọi tiếng Anh của các khu vực trong ngôi nhà của mình. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  bathroomNoun /ˈbɑːθ.ruːm/phòng tắm
  bedroomNoun /ˈbed.ruːm/phòng ngủ
  dining roomNoun /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/phòng ăn
  fenceNoun /fens/hàng rào
  gardenNoun /ˈɡɑː.dən/khu vườn
  gateNoun /ɡeɪt/cổng nhà
  houseNoun /haʊs/nhà
  kitchenNoun /ˈkɪtʃ.ən/phòng bếp
  living roomNoun /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/phòng khách
  pondNoun /pɒnd/cái ao
  treeNoun /triː/cái cây
  yardNoun /jɑːd/sân

  Unit 13 – Where’s my book?

  Ngoài ra, học từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 13, các em còn được giới thiệubộ từ mới tiếng Anh lớp 3 liên quan đến các đồ vật quen thuộc cũng như các giới từ chỉ vị trí của chúng trong căn nhà. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  ballNoun/bɔːl/trái banh, trái bóng
  bedNoun/bed/chiếc giường
  chairNoun/tʃeər/cái ghế
  coatNoun/kəʊt/áo khoác
  mapNoun/mæp/bản đồ
  pictureNoun/ˈpɪk.tʃər/tranh, ảnh
  posterNoun/ˈpəʊ.stər/áp phích
  tableNoun/ˈteɪ.bəl/chiếc bàn
  wallNoun/wɔːl/bức tường
  hereAdv /hɪər/ở đây
  nearPrep, Adv/nɪər/ở gần
  thereAdv/ðeər/ở đó
  underPrep /ˈʌn.dər/ở dưới

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 - Unit 13

  Unit 14: Are there any posters in the room

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 về danh từ số nhiều

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 về danh từ số nhiều 

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 14 tiếp tục mang đến cho bé từ mới về các đồ vật gần gũi xung quanh mình. 

  Đồng thời, tiếng Anh lớp 3 Unit 14 còn giới thiệu các danh từ số ít và dạng số nhiều của chúng. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  chair(s)Noun/tʃeər(z)/(những) chiếc ghế
  cupboard(s)Noun/ˈkʌb.əd(z)/(những) chiếc tủ chén bát
  cup(s)Noun/kʌp(s)/(những) cái ly
  door(s)Noun/dɔːr(z)/(những) cánh cửa
  fan(s)Noun/fæn(z)/(những) cái quạt
  lamp(s)Noun/læmp(s)/(những) chiếc đèn
  map(s)Noun/mæp(s)/(những) tấm bản đồ
  mirror(s)Noun/ˈmɪr.ər(z)/(những) chiếc gương
  picture(s)Noun/ˈpɪk.tʃər(z)/(những) bức tranh, ảnh
  sofa(s)Noun/ˈsəʊ.fə(z)/(những) chiếc ghế sofa
  thing(s)Noun/θɪŋ(z)/(những) món đồ vật
  TV(s)Noun/ˌtiːˈviː(z)/(những) chiếc ti vi
  wardrobe(s)Noun/ˈwɔː.drəʊb(z)/(những) chiếc tủ quần áo

  Unit 15: Do you have any toys?

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 chủ đề đồ chơi

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 chủ đề đồ chơi

  Chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 15 xoay quanh về các món đồ chơi quen thuộc với trẻ, điều này giúp con dễ dàng ghi nhớ từ vựng hơn khi học Anh ngữ qua những điều mà con yêu thích. 

  Bảng từ mới sau đây tiếp tục liệt kê danh từ số ít chủ đề đồ chơi và dạng số nhiều của chúng. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  car(s)Noun /kɑːr(z)/(những) xe ô tô (đồ chơi)
  doll(s)Noun /dɒl(z)/(những) búp bê
  dress(es)Noun /dres(iz)/(những) chiếc đầm
  kite(s)Noun /kaɪt(s)/(những) con diều
  paper toy(s)Noun /ˈpeɪ.pər tɔɪ(z)/(những) món đồ chơi bằng giấy
  plane(s)Noun /pleɪn(z)/(những) chiếc máy bay (đồ chơi)
  puzzle(s)Noun /ˈpʌz.əl(z)/(những) mảnh ghép hình
  ship(s)Noun /ʃɪp(s)/(những) con tàu (đồ chơi)
  teddy bear(s)Noun /ˈted·i ˌbeər(z)/(những) chú gấu bông
  toy(s)Noun /tɔɪ(z)/(những) món đồ chơi
  yo-yo(s)Noun /ˈjəʊ.jəʊ(z)/(những) chiếc đồ chơi yo-yo

  Unit 16: Do you have any pets?

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 chủ đề động vật

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 16 chủ đề động vật 

  Chủ đề tiếng Anh cho trẻ lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? về động vật, đặc biệt là thú cưng chắc hẳn sẽ nhận được rất nhiều sự yêu thích của các em học sinh. Bộ từ vựng gồm tên gọi của nhiều loại thú cưng cũng như các vật dụng dùng để chăm sóc chúng. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  cat(s)Noun /kæt(s)/(những) con mèo
  dog(s)Noun /dɒɡ(z)/(những) con chó
  goldfish (số nhiều: goldfish)Noun /ˈɡəʊld.fɪʃ/(những) chú cá vàng
  parrot(s)Noun /ˈpær.ət(s)/(những) con vẹt
  pet(s)Noun /pet(s)/(những) con thú cưng
  rabbit(s)Noun /ˈræb.ɪt(s)/(những) con thỏ
  cageNoun /keɪdʒ/lồng (chim)
  cuteAdj /kjuːt/đáng yêu
  fish tankNoun /fɪʃ tæŋk/hồ cá
  flower potNoun /ˈflaʊ.ə.pɒt/chậu hoa
  withPrep /wɪð/với, cùng với

  Unit 17: What toys do you like?

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 17 chủ đề “What toys do you like?”

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 17 chủ đề “What toys do you like?”

  Tiếp tục với chủ đề đã xuất hiện ở Unit 15, từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 17 trang bị cho các em một vốn từ mới để không chỉ đơn giản trả lời về việc chúng ta có sở hữu món đồ chơi nào hay không, mà còn có thể giới thiệu, mô tả món đồ chơi các em sở hữu. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  playroomn/ˈpleɪ.ruːm/phòng vui chơi
  truckn/trʌk/xe tải
  sameadj/seɪm/giống
  differentadj/ˈdɪf.ər.ənt/khác nhau, khác biệt
  funn/fʌn/niềm vui, sự vui thích
  likev/laɪk/thích
  robot(s)n/ˈrəʊ.bɒt(s)/(những) người máy
  Balloonn/bəˈluːn/Bóng bay
  Clownn/klaʊn/Chú hề
  Dicen/daɪs/Súc sắc
  Dominon/ˈdɒmɪnəʊ/Quân cờ đô mi nô
  Boatn/bəʊt/Thuyền

  Unit 18 – What are you doing?

  Dạy tiếng Anh theo chủ đề các hoạt động hằng ngày

  Mặc dù chủ đề lần này hoàn toàn khác so với 17 chủ đề trước đó. Tuy nhiên, một số từ vựng trong Unit 18 vẫn xoay quanh đề tài quen thuộc với các em học sinh lớp 3, đó là những hoạt động thường nhật. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  cleaning the floorNoun /kliːnɪŋ ðə flɔːr/lau sàn
  cookingNoun /kʊkɪŋ/nấu ăn
  dancingNoun /dɑːnsɪŋ/nhảy múa
  doingNoun /duɪŋ/làm, thực hiện (việc gì đó)
  doing homeworkNoun /duɪŋ ˈhəʊm.wɜːk/làm bài tập
  drawingNoun /drɔːɪŋ/vẽ
  listening to musicNoun /ˈlɪs.ənɪŋ tu ˈmjuː.zɪk/nghe nhạc
  playing the pianoNoun /pleɪɪŋ ðə piˈæn.əʊ/chơi đàn piano
  readingNoun /riːdɪŋ/đọc (sách, báo,…)
  singingNoun /sɪŋɪŋ/hát
  skatingNoun /skeɪtɪŋ/trượt băng
  watching TVNoun /wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː/xem ti vi

  Unit 19: They’re in the park

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 về các hoạt động vui chơi ngoài trời và thời tiết

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 về các hoạt động vui chơi ngoài trời và thời tiết 

  Unit 19 giới thiệu các từ vựng về chủ đề vị trí, đặc biệt là những nơi diễn ra các hoạt động vui chơi. 

  Bên cạnh đó, việc học tiếng Anh lớp 3 còn có thêm một số từ vựng về thời tiết, giúp các em mở rộng thêm vốn từ của mình và có thể sử dụng để mô tả tình hình thời tiết nơi con ở. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  cyclingNoun /ˈsaɪ.klɪŋ/đạp xe
  doing sportsNoun /duɪŋ spɔːts/chơi thể thao
  flying kitesNoun /flaɪɪŋ kaɪt/thả diều
  playing footballNoun /pleɪɪŋ ˈfʊt.bɔːl/chơi bóng đá
  playing gamesNoun /pleɪɪŋ /ɡeɪmz/chơi game
  cityNoun /ˈsɪt.i/thành phố
  hometownNoun /ˈhəʊm.taʊn/quê hương
  parkNoun /pɑːk/công viên
  playgroundNoun /ˈpleɪ.ɡraʊnd/sân chơi
  cloudyAdj /ˈklaʊ.di/có mấy
  greatAdj /ɡreɪt/tuyệt vời
  rainyAdj /ˈreɪ.ni/có mưa
  sunnyAdj /ˈsʌn.i/có nắng
  windyAdj /ˈwɪn.di/có gió

  Unit 20: Where’s Sapa 

  Từ vựng tiếng Anh về chủ đề địa điểm

  Từ vựng tiếng Anh về chủ đề địa điểm 

  Unit 20 trong chương trình học từ vựng tiếng Anh lớp 3 sẽ giới thiệu đến các em bộ từ mới mô tả vị trí, cảnh quan của một số địa điểm. 

  Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
  centralNoun /ˈsen.trəl/miền trung
  far (from)Adj /fɑːr/ (/frɒm/)xa (một nơi nào đó)
  northNoun /nɔːθ/miền bắc
  placeNoun /pleɪs/nơi chốn
  southNoun /saʊθ/miền nam
  bayNoun /beɪ/vịnh
  lakeNoun /leɪk/hồ
  mountainNoun /ˈmaʊn.tɪn/núi
  museumNoun /mjuːˈziː.əm/thư viện
  templeNoun /ˈtem.pəl/đền, ngôi đền
  theatreNoun /ˈθɪə.tər/rạp hát
  townNoun /taʊn/thị trấn
  villageNoun /ˈvɪl.ɪdʒ/ngôi làng

  Cách học từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 3

  Cách học từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 3

  Cách học từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 3

  Từ vựng tiếng Anh là một phần quan trọng trong việc dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3. Việc biết và sử dụng từ vựng đúng cách giúp trẻ nắm vững ngữ pháp và giao tiếp hiệu quả trong tiếng Anh. Dưới đây là một số gợi ý cho bố mẹ, thầy cô cách học từ vựng tiếng Anh lớp 3 hiệu quả cho bé: 

  • Tạo môi trường học thú vị: Sử dụng các bài háttrò chơi và hoạt động tương tác để giúp trẻ hứng thú với việc học từ vựng. Ví dụ, bố mẹ có thể sử dụng flashcards với hình ảnh và từ vựng để bé học tiếng Anh. 
  • Sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh cụ thể: Khi học từ vựng tiếng Anh lớp 3 cho bé, bố mẹ, thầy cô hãy đưa chúng vào các câu hoặc đoạn văn ngắn để giúp trẻ hiểu cách sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh thực tế. Ví dụ, thảo luận về một ngày đi biển và sử dụng các từ như "sandcastle" (lâu đài cát) và "sunscreen" (kem chống nắng).
  • Ôn tập và luyện tập thường xuyên: Lập kế hoạch ôn tập từ vựng hàng ngày hoặc hàng tuần để giúp trẻ ghi nhớ lâu hơn. Sử dụng các bài tập, trò chơi hay thiệp từ vựng để luyện tập và kiểm tra kiến thức.

  Học từ vựng tiếng Anh lớp 3 cho bé là một quá trình liên tục và cần sự kiên nhẫn. Với các phương pháp học phù hợp và việc luyện tập thường xuyên, Apollo English tin rằng các em học sinh có thể nâng cao khả năng sử dụng từ vựng của mình vào trong giao tiếp tiếng anh hằng ngày

  Kết bài 

  Với kinh nghiệm gần ba thập kỷ giảng dạy tiếng Anh cho bao thế hệ trẻ em Việt Nam, Apollo English hiểu rằng, chỉ khi cung cấp cho bé một môi trường học giàu ngôn ngữ, được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia từ quốc tế cùng các phương pháp học tập khoa học, bé mới có thể làm chủ kỹ năng ngoại ngữ, hình thành các kỹ năng tương lai cần thiết cùng thói quen học hỏi trọn đời. 

  Đây cũng là những yếu tố đã làm nên tên tuổi của Apollo English tại Việt Nam trong suốt hành trình nuôi dưỡng tình yêu học tập cho trẻ em. Apollo English chính là một trong những địa chỉ dạy tiếng Anh lớp 3 uy tín cho các em. 

  Hy vọng thông qua bài viết về từ vựng tiếng Anh lớp 3 cùng với bài viết tổng hợp từ vựng tiếng anh tiểu học Apollo đã chia sẻ trước đây, bố mẹ, thầy cô có thêm một nguồn tư liệu dạy và học cùng các em học sinh hiệu quả, con nhanh chóng nắm bắt được các kiến thức ngôn ngữ mới, tạo nền tảng để tiếp tục học ở các mức độ nâng cao hơn.


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Nov 14,2023
  Trung tâm tiếng Anh quận 2 Apollo Estella cung cấp cho bé chương trình học tiếng Anh theo phương pháp hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay.
  Oct 05,2023
  Unlocked - Khơi Mở Tiềm Năng - Chương 13
  Sep 28,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 12
  Sep 22,2023
  5 lỗi phát âm tiếng Anh của bé thường xuất phát từ sự khác biệt ngữ âm với tiếng mẹ đẻ, 3 giải pháp sửa lỗi phát âm cũng được chia sẻ trong bài viết
  Sep 19,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 11

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Apr 10,2023
  Bài viết tổng hợp chương trình học tiếng Anh lớp 1 toàn diện, giúp bé học tiếng Anh hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để học các kiến thức nâng cao hơn
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Bài viết chia sẻ 7 cách dạy tiếng Anh cho bé lớp 3 hiệu quả nhất để bé học tập và phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách nhanh chóng và toàn diện
  Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 gồm các kiến thức cơ bản, các em học sinh có thể tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng nắm bắt cách ứng dụng vào trong thực tế
  Bài viết này chia sẻ đến bố mẹ 9 bài hát tiếng Anh cho học sinh lớp 1 có giai điệu vui tươi, lời ca dễ nhớ dễ thuộc để bé học từ vựng và phát âm hiệu quả