Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 2 Cho Bé (Đáp Án Chi Tiết)
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 2 Cho Bé (Đáp Án Chi Tiết)

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 2 CHO BÉ (ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Trong bài viết này, Apollo English xin chia sẻ đến các em bài tập tiếng Anh lớp 2 được tổ chức theo chương trình sách giáo khoa. Bài viết bao gồm các dạng bài tập tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu khác nhau để giúp con  củng cố kiến thức và trau dồi kỹ năng đọc hiểu, viết.

  Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo dạng

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 2 

  Trong chương trình học các em được làm quen với bộ từ vựng tiếng Anh lớp 2 liên quan đến gia đình, màu sắc, động vật, con số,... Do đó, ngoài việc áp dụng một số phương pháp ghi nhớ từ vựng hiệu quả, bố mẹ cũng nên cho bé làm các bài tập từ vựng tiếng Anh dưới đây để con củng cố những gì mình đã học. 

  Bài 1: Nối từ vựng với hình ảnh tương ứng 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 2

  Bài tập 1 từ vựng tiếng Anh lớp 2: Nối từ vựng với hình ảnh tương ứng

  Bài 2: Dựa vào nghĩa tiếng Việt, tìm từ vựng tiếng Anh thích hợp

  STT

  Nghĩa tiếng Việt

  Từ vựng cần điền 

  1

  Sư tử

   

  2

  Lính cứu hỏa

   

  3

  Búp bê

   

  4

  Bóng bay

   

  5

  Bọ rùa

   

  6

  Hải âu

   

  7

  Cánh đồng

   

  8

  Môn Văn 

   

  9

  Vườn cây ăn quả

   

  10

  Bóng đá

   

  Bài 3: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

  Bài tập sắp xếp tiếng Anh lớp 2

  Bài tập 3 từ vựng tiếng Anh lớp 2: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

  1. is/ name/ What/ your/ ? _________________________________
  2. My/ is/ Nam/ name/ . ___________________________________
  3. this/ What/ is/ ? _______________________________________
  4. pen/ is/ a/ It/ .  ________________________________________
  5. Where/ the/ is/ book/ ?   ________________________________
  6. table/ on/ is/ book/ The/ the/ ?  ___________________________
  7. 10/ 1/ to/ from/ count/ Can/ you/ ?  ________________________
  8. Yes/ count/ 1/ to/ from/ I/ can/ 10/ . ________________________
  9. are/ How/ old/ you/ ? ___________________________________
  10. 7/ old/ years/ am/ I/ . ___________________________________

  Bài 4: Nhìn vào hình vào hoàn thành từ vựng 

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 2 hình 2

  Bài tập 4 từ vựng tiếng Anh lớp 2: Nhìn vào hình vào hoàn thành từ vựng

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

  Ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 bao gồm các kiến thức về đại từ nhân xưng, mạo từ a/ an và động từ to be. Trong bài viết này, các em sẽ hoàn thành các bài tập tiếng Anh lớp 2 sau đây để củng cố lại kiến thức ngữ pháp mà mình đã được học trong bài viết trước nhé. 

  Bài 1: Điền mạo từ a/ an 

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 cho bé

  Bài tập 1 ngữ pháp tiếng Anh lớp 2: Điền mạo từ a/ an 

  1. I have __ apple.
  2. She is __ honest girl.
  3. Can I have __ ice cream?
  4. He is __ engineer.
  5. There is __ elephant in the zoo.
  6. We saw __ rainbow in the sky.
  7. She wants to be __ actress.
  8. They have __ dog and __ cat.
  9. I need __ umbrella because it's raining.
  10. He is __ excellent student.
  11. She bought __ new dress.
  12. We went to __ amusement park.
  13. I saw __ owl in the tree.
  14. He is __ English teacher.
  15. They have __ orange and __ banana.
  16. She wants to be __ artist.
  17. He is __ honest boy.
  18. I want to be __ astronaut.
  19. Can I have __ pencil, please?
  20. They saw __ lion at the zoo.

  Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng 

  1. How old are she?
  2. I are five year old.
  3. My name are Natalie.
  4. We is fine, thanks.
  5. Hanh and I is good.
  6. I am fine, thanks you.
  7. She are ten years old.
  8. Hoa and Mai is eight.

  Bài 3: Chọn đáp án đúng nhất

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 cho bé 2

  Bài tập 3 ngữ pháp tiếng Anh lớp 2: Chọn đáp án đúng nhất

  1. What time is it?

  1. It’s 7 o’clock.
  2. My name is Vy. 
  3. She likes blue.

  2. What is your name?

  1. My name is Lam. 
  2. It is a cat.
  3. Her job is a student.

  3. How old is he?

  1. He is Nam.
  2. He is 9 years old.
  3. He is tall.

  4. How many rooms are there in your house?

  1. There are five.
  2. These are flowers.
  3. This is hot. 

  5. What is it?

  1. It is a dog. 
  2. It is blue.
  3. It’s mine. 

  Bài 4: Điền giới từ in/ on/ at 

  1. The book is __ the table.
  2. We hang our clothes __ the closet.
  3. The cat is sitting __ the chair.
  4. I put my pencil __ my pencil case.
  5. The picture is hanging __ the wall.
  6. We play games __ the park.
  7. She is sitting __ her desk.
  8. The cup is __ the kitchen counter.
  9. The flowers are ___ the vase.
  10. The dog is __ lying __ the bed.
  11. We have a party __ Friday.
  12. The concert is __ 7 p.m.
  13. Let's meet __ the park.
  14. I have a dentist appointment __ Monday.
  15. The movie starts __ 9 p.m.
  16. We go swimming __ the summer.
  17. They have English class __ Tuesday.
  18. The school bus arrives __ 8 a.m.
  19. My birthday is __  June.
  20. We usually have a family dinner __ Sunday.

  Bài tập tiếng anh lớp 2 theo kỹ năng

  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 2

  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 2 cho bé

  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 2 theo kỹ năng

  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

  “Last weekend, my family and I went to the zoo. It was a sunny day, perfect for a zoo visit. We packed some sandwiches and drinks for our picnic.

  When we arrived at the zoo, we saw many different animals. The first exhibit we visited was the lion enclosure. We saw a big male lion and a lioness. They were resting under a shady tree. The lion had a majestic mane.

  Next, we went to see the giraffes. They were tall and had long necks. We watched them eat leaves from the trees using their long tongues. It was fascinating!

  After that, we saw the monkeys. They were swinging from branch to branch and making funny sounds. One monkey even came close to us and tried to grab our sandwich!

  We continued our zoo adventure and saw elephants, zebras, and colorful birds. Each animal was unique and beautiful in its own way.

  Finally, it was time for our picnic. We found a nice spot near a pond and enjoyed our sandwiches while watching ducks swim. It was a relaxing break after walking around the zoo.

  We had a great time at the zoo and learned so much about different animals. It was a wonderful family outing filled with fun and excitement.”

  Questions:

  1. Where did the family go last weekend?
  2. What did they pack for their picnic?
  3. Which animal did they see first?
  4. What did the giraffes eat?
  5. What did the monkeys do?
  6. What did they do during their picnic?
  7. Did they have a good time at the zoo?

  Bài tập luyện viết tiếng Anh lớp 2

  Bài 1: Nhìn hình và viết câu hoàn chỉnh 

  Bài tập luyện viết tiếng Anh lớp 2 cho bé

  Bài tập 1 luyện viết tiếng Anh lớp 2: Nhìn hình và viết câu hoàn chỉnh

  Bài 2: Viết lại các câu sau bằng tiếng Anh

  1. Tôi thích màu xanh lá cây.
  2. Bạn có thể đếm từ 1 đến 10 không?
  3. Mèo đang ngủ trong giỏ.
  4. Con có thích xem động vật trong sở thú không?
  5. Em đi học bằng xe đạp. 
  6. Em làm bài tập về nhà khi đi học về. 
  7. Em nên ăn nhiều rau. 
  8. Đây là gia đình của em. 
  9. Con đọc sách khi rảnh ạ. 
  10. Quả táo màu đỏ. 

  Bài 3: Viết câu trả lời 

  1. A: She designs buildings and houses. What’s her job?

  B: She's _____

  2. A: He teaches students in a school. What’s his job?

  B: He's _____

  3. A: He repairs cars and other vehicles. What’s his job?

  B: He's _____

  4. A: She writes articles and stories for newspapers. What’s her job?

  B: She's _____

  5. A: He defends people in court. What’s his job?

  B: He's _____

  6. A: She takes care of children in a daycare center. What’s her job?

  B: She's _____

  Đáp án

  Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 2

  Bài tập tiếng Anh lớp 2 : Đáp án

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 2 

  Bài 1

  1D - 2F - 3A - 4C - 5E - 6B - 7G- 8H 

  Bài 2

  1. Lion

  2. Fireman

  3. Doll

  4. Balloon

  5. Ladybug

  6. Seagull

  7. Field

  8. Literature

  9. Orchard

  10. Football 

  Bài 3

  1. What is your name?

  2. My name is Nam.

  3. What is this?

  4. It is a pen.5. 

  5. Where is the book?

  6. The book is on the table.

  7. Can you count from 1 to 10?

  8. Yes, I can count from 1 to 10.

  9. How old are you?

  10. I am 7 years old.

  Bài 4

  1. friends

  2. countryside

  3. zoo

  4. elephant

  5. kite

  6. candy 

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

  Bài 1

  1. an 11. a

  2. an 12. an

  3. an 13. an 

  4. an  14. an

  5. an  15. an/a

  6. a 16. an

  7. an 17. an

  8. a/ a 18. an

  9. an 19. a

  10. an 20. a

  Bài 2

  1. are => is

  2. are => am

  3. are => is

  4. is => are

  5. is => are

  6. thanks => thank

  7. are => is

  8. is => are 

  Bài 3

  1A - 2A - 3B - 4A - 5A 

  Bài 4

  1. on          11. on

  2. in          12. at

  3. on         13. at

  4. in          14. on

  5. on         15. at

  6. in          16. in

  7. at          17. on

  8. on        18. at

  9. in          19. in

  10.on       20. on 

  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 2

  1. The family went to the zoo.

  2. They packed sandwiches and drinks for their picnic.

  3. They saw lions first.

  4. The giraffes ate leaves from the trees.

  5. The monkeys were swinging from branch to branch and making funny sounds.

  6. They enjoyed their sandwiches while watching ducks swim.

  7. Yes, they had a good time at the zoo.

  Bài tập luyện viết tiếng Anh lớp 2

  Bài 1

  1. It is an ear

  2. It is a cat

  3. It is an octopus

  4. It is a book

  5. It is an orange

  6. It is a pineapple

  7. It is a car

  8. It is a rocket 

  Bài 2

  1. I like green.

  2. Can you count from 1 to 10?

  3. The cat is sleeping in the basket.

  4. Do you like to see animals in the zoo?

  5. I go to school by bike.

  6. I do homework when I get home from school.

  7. You should eat more vegetables. 

  8. This is my family. 

  9. I read books when I have free time. 

  10. Apple is red. 

  Bài 3

  1. She's an architect.

  2. He's a teacher.

  3. He's a mechanic

  4. She's a journalist.

  5. He's a lawyer.

  6. She's a childcare provider.

  Kết luận 

  Trên đây là toàn bộ các dạng bài tập tiếng Anh lớp 2 đã được Apollo English chọn lọc nhằm giúp bé củng cố lại kiến thức trong chương trình học. Chỉ khi con hoàn toàn nắm vững những cấu trúc ngữ pháp và từ vựng cơ bản của lớp 2 mới có thể sẵn sàng học lên cấp cao hơn và hoàn thành các bài tập tiếng Anh trong chương trình lớp 3.


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.
  Mar 11,2024
  Sáng tạo không chỉ dành riêng cho những nhà thiết kế, nghệ sĩ, mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.
  Jan 02,2024
  Bài ôn tập Active App chính thức ra mắt
  Nov 30,2023
  4 Cách giúp bé học nói hiệu quả: Trò chuyện với bé, lắng nghe, đọc sách, tập hát. Tìm hiểu khi nào bé nên học ngôn ngữ mới
  Nov 30,2023
  Khi nào nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2? Nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2 nào? Lợi ích khi cho bé học tiếng Anh.

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi