500+ Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Theo Unit
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > 500+ Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Theo Unit

500+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6 THEO UNIT

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 là “chìa khóa” quan trọng giúp các em học sinh xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc. Trong bài viết này, Apollo English sẽ giúp các em làm quen với bộ từ vựng tiếng Anh lớp 6 theo nhiều chủ đề quen thuộc (trường học, nhà ở,...), giúp các em có một nền tảng từ vựng vững chắc để có thể hoàn thành tốt chương trình học và cả những năm học cấp hai. 

  Từ vựng Tiếng anh lớp 6 - HKI

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 trải dài qua 12 chủ đề từ quen thuộc như trường học, nhà ở cho đến các chủ đề mới lạ như môi trường sống, rô-bốt với nhiều loại từ danh từ, động từ, tính từ,...

  Unit 1: My New School (Trường của tôi)

  Chủ đề trường học được giới thiệu trong từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1, các em sẽ được ôn tập lại một số từ đã học ở các lớp dưới và làm quen thêm những từ vựng mới. 

  Từ vựng các khu vực trong trường học

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 1

  Từ vựng Tiếng Anh chủ đề trường học

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Laboratory

  /ləˈbɒr.ə.tər.i/

  Phòng thí nghiệm

  Boarding school

  /ˈbɔː.dɪŋ ˌskuːl/

  Trường nội trú

  Playground

  /ˈpleɪ.ɡraʊnd/

  Sân chơi

  Swimming pool

  /ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/

  Bể bơi

  Canteen

  /kænˈtiːn/

  Căn tin

  Computer room

  /kəmˈpjuː.tər ˌruːm/

  Phòng máy tính

  Secondary school

  /ˈsek.ən.dri ˌskuːl/

  Trường trung học

  School garden

  /skuːl ˈɡɑː.dən/

  Vườn trường

  International school

  /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˌskuːl/

  Trường quốc tế

  Parking lot

  /ˈpɑː.kɪŋ ˌlɒt /

  Bãi đỗ xe

  Greenhouse

  /ˈɡriːn.haʊs/

  Nhà kính

  Library

  /ˈlaɪ.bɹər.i/

  Thư viện

  Từ vựng các đồ dùng học tập 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 1 ảnh 2

  Từ vựng Tiếng Anh chủ đề đồ dùng học tập

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Textbook

  /ˈtekst.bʊk/

  Sách giáo trình

  Compass

  /ˈkʌm.pəs/

  Compa

  Lunchbox

  /ˈlʌntʃ.bɒks/

  Hộp cơm trưa

  Notebook

  /ˈnəʊt.bʊk/

  Sổ ghi chú

  Subject

  /ˈsʌb.dʒekt/

  Môn học

  Pencil sharpener

  /ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/

  Gọt bút chì

  Pencil case

  /ˈpen.səl ˌkeɪs/

  Hộp bút chì

  Calculator

  /ˈkæl.kjə.leɪ.tər/

  Máy tính

  Ruler

  /ˈruː.lər/

  Thước kẻ

  Rubber

  /ˈrʌb.ər/

  Cục tẩy

  School bag

  /skuːl.bæɡ/

  Cặp sách

  Từ vựng các hoạt động thường xuyên diễn ra trong trường học 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 1 ảnh 3

  Từ vựng các hoạt động thường xuyên diễn ra trong trường học

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Have lunch

  /hæv lʌntʃ/

  Ăn trưa

  Put on

  /pʊt ɒn/

  Mặc (quần áo)

  Join (in)

  /dʒɔɪn/

  Tham gia (vào)

  Do exercise

  /duː ˈek.sə.saɪz/

  Tập thể dục

  Cycle

  /ˈsaɪ.kəl/

  Đi xe đạp

  Wear uniforms

  /weər ˈjuː.nɪ.fɔːmz/

  Mặc đồng phục

  Do homework

  /duː ˈhəʊm.wɜːk/

  Làm bài tập về nhà

  Do painting

  /duː ˈpeɪn.tɪŋ/

  Vẽ tranh

  Khám phá thêm những từ vựng tiếng Anh chủ đề trường học mà Apollo English đã tổng hợp đầy đủ giúp các bạn nắm vững về chủ đề này.

  Unit 2: My House (Nhà của tôi)

  Nhà ở cũng là một chủ đề học tiếng Anh quen thuộc trong việc học từ vựng tiếng Anh. Đối với các em học sinh lớp 6, các em sẽ học từ vựng mới về tên gọi các loại nhà (type of house), các căn phòng và đồ nội thất có trong nhà. 

  Từ vựng các loại nhà ở

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 2

  Từ vựng Tiếng Anh chủ đề nhà ở

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Country house

  /ˌkʌn.tri ˈhaʊs/

  Biệt thự nông thôn

  Stilt house

  /stɪlts haʊs/

  Nhà treo trên chân

  Cottage

  /ˈkɒt.ɪdʒ/

  Nhà tranh, nhà ở nông thôn

  City house

  /ˈsɪt.i haʊs/

  Nhà ở thành phố

  Flat

  /flæt/

  Căn hộ

  Villa

  /ˈvɪl.ə/

  Biệt thự

  Apartment

  /əˈpɑːt.mənt/

  Căn hộ

  Town house

  /taʊn ˌhaʊs/

  Nhà phố

  Motorhome

  /ˈməʊ.tə.həʊm/

  Xe du lịch tự lái

  Skyscraper

  /ˈskaɪˌskreɪ.pər/

  Tòa nhà chọc trời

  Từ vựng các loại phòng trong nhà

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 2 ảnh 2

  Từ vựng Tiếng Anh các loại phòng trong nhà

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Hall

  /hɔ:l/

  Sảnh, hành lang

  Kitchen

  /ˈkɪtʃ.ən/

  Bếp

  Bedroom

  /ˈbed.ruːm/

  Phòng ngủ

  Bathroom

  /ˈbɑːθ.ruːm/

  Phòng tắm

  Living room

  /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/

  Phòng khách

  Department store

  /dɪˈpɑːt.mənt ˌstɔːr/

  Cửa hàng bách hóa

  Garage

  /ˈɡær.ɑːʒ/

  Gara để xe

  Dining room

  /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/

  Phòng ăn

  Attic

  /ˈæt.ɪk/

  Gác xép

  Basement

  /ˈbeɪs.mənt/

  Tầng hầm

  Từ vựng các loại đồ dùng trong nhà

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 2 ảnh 3

  Từ vựng Tiếng Anh các loại đồ dùng trong nhà

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Appliance

  /əˈplaɪ.əns/

  Thiết bị gia dụng

  Air-conditioner

  /ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər/

  Máy điều hòa nhiệt độ

  Bowl

  /bəʊl/

  Cái bát

  Chopsticks

  /ˈtʃɒp.stɪks/

  Đôi đũa

  Chest of drawers

  /ˌtʃest əv ˈdrɔːz/

  Tủ có nhiều ngăn kéo

  Computer

  /kəmˈpjuː.tər/

  Máy tính

  Cupboard

  /ˈkʌb.əd/

  Tủ

  Dishwasher

  /ˈdɪʃˌwɒʃ.ər/

  Máy rửa chén

  Electric cooker

  /iˈlek.trɪk  ˈkʊk.ər/

  Bếp điện

  Electric fan

  /iˈlek.trɪk  fæn/

  Quạt điện

  Fridge

  /frɪdʒ/

  Tủ lạnh

  Helicopter

  /ˈhel.ɪˌkɒp.tər/

  Trực thăng

  Hi-Tech

  /ˈhaɪˈtek/

  Công nghệ cao

  Lamp

  /læmp/

  Đèn

  Microwave

  /ˈmaɪ.krə.weɪv/

  Lò vi sóng

  Robot

  /ˈrəʊ.bɒt/

  Robot

  Shelf

  /ʃelf/

  Kệ

  Shower

  /ˈʃaʊər/

  Vòi hoa sen

  Sink

  /sɪŋk/

  Chậu rửa

  Smart clock

  /smɑːt klɒk/

  Đồng hồ thông minh

  Smart TVs

  /smɑːt ˌtiːˈviːz/

  Tivi thông minh

  Sofa

  /ˈsəʊ.fə/

  Ghế sofa

  Solar energy

  /ˌsəʊ.lər ˈen.ə.dʒi/

  Năng lượng mặt trời

  Stove

  /stəʊv/

  Bếp

  Supercar

  /ˈsuː.pə.kɑːr/

  Siêu xe

  Television

  /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/

  Truyền hình

  Toilet

  /ˈtɔɪ.lət/

  Nhà vệ sinh

  Villa

  /ˈvɪl.ə/

  Biệt thự

  Washing machine

  /ˈwɒʃ.ɪŋ məˌʃiːn/

  Máy giặt

  Wireless TV

  /ˈwaɪə.ləs ˈtiːˌviː/

  Tivi không dây

   

  Luyện tập thêm tại:
  Tiếng Anh lớp 6 - Tổng hợp tất cả các dạng bài tập kèm lời giải chi tiết

  Unit 3: My Friends (Bạn của tôi)

  Unit 3 cung cấp cho các em kiến thức từ vựng cơ bản để mô tả ngoại hình và tính cách của những người bạn xung quanh chúng ta.

  Trong chủ đề này, các em sẽ học được một số danh từ chỉ bộ phận trên cơ thể cùng các tính từ miêu tả vẻ bề ngoài lẫn tính cách của ai đó. 

  Từ vựng các bộ phận cơ thể người 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 2 ảnh 4

  Từ vựng Tiếng Anh mô tả ngoại hình

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Cheek

  /tʃiːk/

  Mouth

  /maʊθ/

  Miệng

  Shoulder

  /ˈʃəʊl.dər/

  Vai

  Eye

  /aɪ/

  Mắt

  Leg

  /leɡ/

  Chân

  Foot

  /fʊt/

  Bàn chân

  Hand

  /hænd/

  Tay

  Nose

  /nəʊz/

  Mũi

  Arm

  /ɑːm/

  Cánh tay

  Hair

  /heər/

  Tóc

  Beard

  /bɪəd/

  Râu

  Freckle

  /ˈfrek.əl/

  Tàn nhang

  Neck

  /nek/

  Cổ

  Chest

  /tʃest/

  Ngực

  Knee

  /niː/

  Đầu gối

  Finger

  /ˈfɪŋ.ɡər/

  Ngón tay

  Toe

  /təʊ/

  Ngón chân

  Từ vựng những đặc điểm bề ngoài 

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Have long black hair

  /hæv lɒŋ blæk heə(r)/

  Có mái tóc đen dài

  Bald

  /bɔːld/

  Hói

  Have glasses

  /hæv ˈɡlɑːsɪz/

  Đeo kính

  Curly

  /ˈkɜː.li/

  Xoăn

  Wavy

  /ˈweɪ.vi/

  Gợn sóng

  Ponytail

  /ˈpəʊ.ni.teɪl/

  Tóc cột đuôi gà

  Straight

  /streɪt/

  Thẳng

  Blonde

  /blɒnd/

  Màu bạch kim

  Appearance

  /əˈpɪə.rəns/

  Ngoại hình

  Fat

  /fæt/

  Mập

  Thin

  /θɪn/

  Gầy

  Fringe

  /frɪndʒ/

  Tóc mái ngang trán

  Slim

  /slɪm/

  Mảnh khảnh

  Từ vựng miêu tả tính cách 

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Hard-working

  /ˌhɑːd ˈwɜː.kɪŋ/

  Chăm chỉ

  Confident

  /ˈkɒn.fɪ.dənt/

  Tự tin

  Funny

  /ˈfʌn.i/

  Vui tính

  Caring

  /ˈkeə.rɪŋ/

  Biết quan tâm, chu đáo

  Active

  /ˈæk.tɪv/

  Tích cực, chủ động

  Careful

  /ˈkeə.fəl/

  Cẩn thận

  Clever

  /ˈklev.ər/

  Thông minh, lanh lợi

  Shy

  /ʃaɪ/

  Ngại ngùng

  Kind

  /kaɪnd/

  Tốt bụng

  Creative

  /kriˈeɪ.tɪv/

  Sáng tạo

  Friendly

  /ˈfrend.li/

  Thân thiện

  Learn quickly and easily

  /lɜːn ˈkwɪk.li ænd ˈiː.zəl.i /

  Học nhanh và dễ dàng

  Help

  /help/

  Giúp đỡ

  Have new ideas

  /hæv njuː aɪˈdɪə /

  Có ý tưởng mới

  Sporty

  /ˈspɔː.ti/

  Có tính thể thao

  Share

  /ʃeər/

  Chia sẻ

  Talkative

  /ˈtɔː.kə.tɪv/

  Nói nhiều

  Strict

  /strɪkt/

  Nghiêm khắc

  Lazy

  /ˈleɪ.zi/

  Lười biếng

  Polite

  /pəˈlaɪt/

  Lịch sự, lễ phép

  Unit 4: My Neighbourhood (Nơi tôi sống)

  Cùng Apollo khám phá từ vựng về "My Neighbourhood" để làm giàu vốn từ của mình và hiểu sâu hơn về những địa điểm sống xung quanh ngôi nhà của mình.

  Từ vựng các địa điểm nhân tạo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 4

  Từ vựng Tiếng Anh về địa điểm nhân tạo

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Palace

  /ˈpæl.ɪs/

  Cung điện

  Temple

  /ˈtem.pəl/

  Đền, miếu

  Traffic light

  /ˈtræf.ɪk ˌlaɪt/

  Đèn giao thông

  Railway station

  /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/

  Nhà ga, trạm tàu

  Café

  /ˈkæf.eɪ/

  Quán cà phê

  Square

  /skweər/

  Quảng trường

  Art gallery

  /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/

  Phòng trưng bày nghệ thuật

  Cathedral

  /kəˈθiː.drəl/

  Nhà thờ chính tòa

  Museum

  /mjuːˈziː.əm/

  Bảo tàng

  Factory

  /ˈfæk.tər.i/

  Nhà máy

  Theatre

  /ˈθɪə.tər/

  Nhà hát

  Secondary school

  /ˈsek.ən.dri ˌskuːl/

  Trường trung học

  Pharmacy

  /ˈfɑː.mə.si/

  Hiệu thuốc

  Petrol station

  /ˈpet.rəl ˌsteɪ.ʃən/

  Trạm xăng

  Health centre

  /ˈhelθ ˌsen.tər/

  Trung tâm y tế

  Grocery

  /ˈɡrəʊ.sər.i/

  Cửa hàng tạp hóa

  Fire station

  /ˈfaɪə ˌsteɪ.ʃən/

  Trạm cứu hỏa

  Department store

  /dɪˈpɑːt.mənt ˌstɔːr/

  Cửa hàng bách hóa

  Dress shop

  /dres ʃɒp/

  Cửa hàng bán đồng phục

  Bus stop

  /ˈbʌs ˌstɒp/

  Trạm xe buýt

  Barber

  /ˈbɑː.bər/

  Hiệu hớt tóc

  Beauty salon

  /ˈbjuː.ti ˌsæl.ɒn/

  Tiệm làm đẹp

  Từ vựng miêu tả địa điểm 

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Amazing

  /əˈmeɪ.zɪŋ/

  Tuyệt vời

  Wonderful

  /ˈwʌn.də.fəl/

  Phi thường

  Large

  /lɑːdʒ/

  Rộng lớn

  Man-Made

  /ˌmænˈmeɪd/

  Nhân tạo

  Dry

  /draɪ/

  Khô

  Cold And Rainy

  /kəʊld ænd ˈreɪ.ni/

  Lạnh và mưa

  Beautiful

  /ˈbjuː.tɪ.fəl/

  Đẹp

  Noisy

  /ˈnɔɪ.zi/

  Ồn ào

  Quiet

  /ˈkwaɪ.ət/

  Yên tĩnh

  Busy

  /ˈbɪz.i/

  Bận rộn, náo nhiệt

  Crowded

  /ˈkraʊ.dɪd/

  Đông đúc

  Modern

  /ˈmɒd.ən/

  Hiện đại

  Peaceful

  /ˈpiːs.fəl /

  Yên bình

  Exciting

  /ɪkˈsaɪ.tɪŋ/

  Thú vị

  Expensive

  /ɪkˈspen.sɪv/

  Đắt đỏ

  Convenient

  /kənˈviː.ni.ənt/

  Tiện lợi

  Fantastic

  /fænˈtæs.tɪk/

  Tuyệt vời

  Delicious

  /dɪˈlɪʃ.əs/

  Ngon (đồ ăn)

  Ancient

  /ˈeɪn.ʃənt/

  Cổ kính

  Unique

  /juːˈniːk/

  Độc đáo

  Polluted

  /pəˈluː.tɪd/

  Bị ô nhiễm

  Historic

  /hɪˈstɒr.ɪk/

  Đầy tính lịch sử

  Spacious

  /ˈspeɪ.ʃəs/

  Rộng rãi

  Interesting

  /ˈɪn.trəs.tɪŋ/

  Thú vị

  Clean

  /kliːn/

  Sạch sẽ

  Rainy

  /ˈreɪ.ni/

  Mưa nhiều

  Sunny

  /ˈsʌn.i/

  Nắng nhiều

  Friendly

  /ˈfrend.li/

  Thân thiện

  Tasty

  /ˈteɪ.sti/

  Ngon (đồ ăn)

  Helpful

  /ˈhelp.fəl/

  Hữu ích

  Famous For

  /ˈfeɪ.məs fɔːr/

  Nổi tiếng (vì)

  Perfect

  /ˈpɜː.fekt/

  Hoàn hảo

  Local

  /ˈləʊ.kəl/

  Địa phương

  Unit 5: Natural Wonders of Viet Nam (Kỳ quan thiên nhiên Việt Nam)

  Unit 5 sẽ giới thiệu cho bé bộ từ vựng mới liên quan đến du lịch cùng với những cảnh quan độc đáo trên khắp thế giới.

  Từ vựng các địa điểm tự nhiên 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 5

  Từ vựng Tiếng Anh về các địa điểm tự nhiên

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Scenery

  /ˈsiː.nər.i/

  Phong cảnh

  Waterfall

  /ˈwɔː.tə.fɔːl/

  Thác nước

  Mount

  /maʊnt/

  Ngọn núi

  Island

  /ˈaɪ.lənd/

  Đảo

  Landscape

  /ˈlænd.skeɪp/

  Cảnh đẹp

  Natural Wonder

  /ˈnætʃ.ər.əl ˈwʌn.dər/

  Kỳ quan thiên nhiên

  Desert

  /ˈdez.ət/

  Sa mạc

  Cave

  /keɪv/

  Hang động

  Rock

  /rɒk/

  Đá

  Forest

  /ˈfɒr.ɪst/

  Rừng

  River

  /ˈrɪv.ər/

  Sông

  Bay

  /beɪ/

  Vịnh

  Sand Dune

  /ˈsænd ˌdjuːn/

  Cồn cát

  Village

  /ˈvɪl.ɪdʒ/

  Làng

  Valley

  /ˈvæl.i/

  Thung lũng

  Từ vựng miêu tả cảnh quan/ thiên nhiêN

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Beautiful

  /ˈbjuːtɪfʊl/

  Đẹp

  Stunning

  /ˈstʌnɪŋ/

  Đẹp chói loá

  Peaceful

  /ˈpiːs.fəl/

  Yên bình

  Green

  /ɡriːn/

  Xanh mướt

  Serene

  /səˈriːn/

  Thanh bình

  Picturesque

  /ˌpɪktʃəˈresk/

  Như tranh

  Amazing

  /əˈmeɪzɪŋ/

  Tuyệt vời

  Majestic

  /məˈdʒɛstɪk/

  Tráng lệ

  Lush

  /lʌʃ/

  Tươi mát, xanh tốt

  dry

  /draɪ/

  Hanh khô

  cold and rainy

  /koʊld ænd ˈreɪni/

  Lạnh và mưa

  Unit 6: Our Tet Holiday (Kỳ nghỉ Tết của chúng ta)

  Tết Nguyên Đán, hay còn được gọi là Tết âm lịch, là ngày lễ quan trọng nhất trong nền văn hóa Việt Nam và nhiều nước châu Á khác. Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến ngày Tết:

  Từ vựng món ăn, đồ vật trong ngày Tết

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 6

  Từ vựng Tiếng Anh món ăn, đồ ăn các ngày Tết

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Sticky rice cake

  /ˌstɪk.i ˈraɪs keɪk/

  Bánh chưng

  Five-fruit tray

  /faɪv fruːt treɪ/

  Mâm ngũ quả

  Incense

  /ˈɪn.sens/

  Hương

  Chung cake

  /tʃʌŋk keɪk/

  Bánh chưng

  Roasted pig

  /ˈrəʊ.stɪd pɪɡ/

  Lợn quay

  Red envelopes

  /red ɪnˈvel.əʊps/

  Phong bì đỏ

  Dragon dance

  /ˈdræɡ.ən dɑːns/

  Múa rồng

  Special food

  /ˌspeʃ.əl fuːd/

  Món đặc biệt

  Peach flower

  /piːtʃ ˈflaʊər/

  Hoa đào

  Lucky money

  /ˈlʌk.i ˈmʌn.i/

  Tiền lì xì

  Spring roll

  /sprɪŋ ˈrəʊl/

  Nem cuốn

  Sausage

  /ˈsɒs.ɪdʒ/

  Xúc xích

  Kumquat tree

  /ˈkʌm.kwɒt triː/

  Cây quất

  Calendar

  /ˈkæl.ən.dər/

  Lịch

  Present

  /ˈprez.ənt/

  Quà

  Sticky rice

  /ˌstɪk.i ˈraɪs/

  Xôi 

  Từ vựng các hoạt động diễn ra trong ngày Tết

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Celebrate

  /ˈsel.ə.breɪt/

  Ăn mừng

  Clean house

  /kliːn haʊs/

  Dọn nhà

  Decorate

  /ˈdek.ə.reɪt/

  Trang trí

  Family gathering

  /ˈfæm.əl.i ˈɡæð.ər.ɪŋ/

  Tụ họp gia đình

  Get lucky money

  /ɡet ˈlʌk.i ˈmʌn.i/

  Nhận tiền lì xì

  Shopping

  /ˈʃɒp.ɪŋ/

  Mua sắm

  Make a wish

  /meɪk ə wɪʃ/

  Ước

  Watch firework

  /wɒtʃ ˈfaɪə.wɜːk/

  Xem pháo hoa

  Visit relative

  /ˈvɪz.ɪt ˈrel.ə.tɪv/

  Thăm họ hàng

  Have fun

  /hæv fʌn/

  (Có) niềm vui, thư giãn

  Behave well

  /bɪˈheɪv wel/

  Cư xử ngoan ngoãn

  Go to the pagoda

  /ɡoʊ tu ðə pəˈɡəʊdə/

  Đi chùa

  Từ vựng Tiếng anh lớp 6 - HK2

  Chương trình học kỳ II của môn tiếng Anh lớp 6 được chia thành 6 unit. Các unit này sẽ giúp các em khám phá các khía cạnh mới trong cuộc sống.

  Unit 7: Television (Truyền hình)

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 sẽ giới thiệu tên gọi của các chương trình truyền hình nổi tiếng trên tivi cùng các thành phần liên quan. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7

  Từ vựng Tiếng Anh chủ đề truyền hình

  Từ vựng tên các chương trình truyền hình phổ biến trên tivi

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  The Voice Kids

  /ðə vɔɪs kɪdz/

  Giọng hát nhí

  English in a Minute

  /ˈɪŋ.ɡlɪʃ ɪn ə ˈmɪn.ɪt/

  Tiếng Anh trong một phút

  American Got Talent

  /əˈmer.ɪ.kən ɡɒt ˈtæl.ənt/

  Tài năng Mỹ

  MasterChef

  /ˈmɑː.stər ʃef/

  Đầu bếp giỏi nhất

  Từ vựng thể loại truyền hình

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Program

  /ˈprəʊ.ɡræm/

  Chương trình

  Talent Show

  /ˈtæl.əntˌʃəʊ/

  Chương trình tìm kiếm tài năng

  Animated Film

  /ˈæn.ɪ.meɪ.tɪd fɪlm/

  Phim hành động

  Cartoon

  /kɑ:ˈtu:n/

  Phim hoạt hình

  Education program  

  /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən ˈprəʊ.ɡræm/

  Chương trình giáo dục

  Comedy

  /ˈkɒm.ə.di/

  Phim hài, hài kịch

  Game show

  /ˈɡeɪmˌ ʃəʊ/

  Trò chơi truyền hình

  Channel

  /ˈʧæn.əl/

  Kênh

  Clip

  /klɪp/

  Đoạn phim

  Educate (V)

  /ˈedʒ.u.keɪt/

  Giáo dục

  (Tv) Guide

  /(ˈtiˈvi) /ɡaɪd/

  Hướng dẫn sử dụng tivi

  Weather forecast

  /ˈweð.ə ˌfɔː.kɑːst/

  Dự báo thời tiết

  National television

  /ˈnæʃ.ən.əl tel.ɪ.vɪʒ.ən/

  Truyền hình quốc gia

  News

  /njuːz/

  Tin tức

  Remote

  /rɪˈməʊt/

  Điều khiển

  Từ vựng liên quan đến các nhân vật 

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Character

  /ˈkær.ək.tər/

  Nhân vật

  Mouse

  /maʊs/

  Con chuột

  Funny

  /ˈfʌn.i/

  Hài hước

  Popular

  /ˈpɒp.jə.lər/

  Nổi tiếng

  Cute

  /kjuːt/

  Dễ thương

  Live

  /lɪv/

  Trực tiếp

  Boring

  /ˈbɔː.rɪŋ/

  Nhàm chán

  Clever

  /ˈklev.ər/

  Thông minh

  Enjoy

  /ɪnˈʤɔɪ/

  Thích

  Colorful

  /ˈkʌl.ə.fəl/

  Nhiều màu sắc

  Compete in

  /kəmˈpiːt ɪn/

  Cạnh tranh trong

  Intelligent

  /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

  Thông minh, sáng dạ

  Dolphin

  /ˈdɒl.fɪn/

  Cá heo

  Natural

  /ˈnætʃ.ər.əl/

  Tự nhiên

  Viewer

  /ˈvjuː.ər/

  Người xem

  Mc (Master Of Ceremonies)

  /ˌemˈsiː/

  Người dẫn chương trình

  Weatherman

  /ˈweð.ə.mæn/

  Người dẫn chương trình dự báo thời tiết

  Newscaster

  ˈnjuːzˌkɑː.stər

  Người dẫn chương trình tin tức

  Unit 8: Sports and games (Thể thao và trò chơi)

  Trò chơi thể thao yêu thích của các em là gì? Bóng đá, bóng rổ, cờ vua hay bơi lội? Các em hãy cùng Apollo English tìm hiểu các từ vựng tiếng Anh lớp 6 chủ đề thể thao được giới thiệu ngay sau đây nhé. 

  Từ vựng các môn thể thao

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 8

  Từ vựng Tiếng Anh chủ đề thể thao

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Chess

  /tʃes/

  Cờ vua

  Cycling

  /ˈsaɪ.klɪŋ/

  Đạp xe

  Aerobics

  /eəˈrəʊ.bɪks/

  Thể dục nhịp điệu

  Table Tennis

  /ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/

  Bóng bàn

  Swimming

  /ˈswɪm.ɪŋ/

  Bơi lội

  Volleyball

  /ˈvɒl.i.bɔ:l/

  Bóng chuyền

  Karate

  /kəˈrɑː.tiː/

  Võ karate

  Marathon

  /ˈmær.ə.θən/

  Chạy marathon

  Badminton

  /ˈbæd.mɪn.tən/

  Cầu lông

  Ball Game

  /ˈbɔːl ˌɡeɪm/

  Trò chơi với trái bóng

  Golf

  /ɡɒlf/

  Đánh gôn

  Baseball

  /ˈbeɪs.bɔːl/

  Bóng chày

  Skiing

  /ˈskiː.ɪŋ/

  Trượt tuyết

  Từ vựng chỉ dụng cụ tập thể thao 

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Ball

  /bɔːl/

  Quả bóng

  Boat

  /bəʊt/

  Tàu, thuyền

  Racket

  /ˈræk.ɪt/

  Cái vợt

  Goggles

  /ɡɒɡ.əlz/

  Kính bơi

  Athletic Shoes 

  /æθˈlet.ɪk ʃuːz/

  Giày thể thao

  Equipment

  /ɪˈkwɪp.mənt/

  Thiết bị

  Gym

  /dʒɪm/

  Phòng tập

  Skateboard

  /ˈskeɪt.bɔːd/

  Ván trượt

  Skis

  /skiːz/

  Ván trượt tuyết

  Shuttlecock

  /ˈʃʌt.əl.kɒk/

  Quả cầu lông

  Unit 9: Cities of the world (Những thành phố trên thế giới)

  Du lịch vòng quanh thế giới với bộ từ vựng “Cities of the world”

  Từ vựng đất nước và thủ đô thế giới

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 9

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề đất nước và thủ đô thế giới

  Đất nước

  Thủ đô

  India /ˈɪn.di.ə/: Ấn Độ

  New Delhi /nuːˈdel.i/

  Japan /dʒəˈpæn/: Nhật

  Tokyo /ˈtoʊ.ki.oʊ/

  Australia /ɑːˈstreɪl.jə/: Úc

  Sydney /ˈsɪd.ni/

  Russia /ˈrʌʃ.ə/: Nga

  Moscow /ˈmɑː.skaʊ/ Mát-xcơ-va

  Italy /ˈɪt̬.əl.i/: Ý

  Rome /roʊm/

  England /ˈɪŋ.ɡlənd/: Anh

  London /ˈlʌn.dən/ Luân Đôn

  Germany /ˈdʒɝː.mə.ni/: Đức

  Berlin /bɝːˈlɪn/

  Thailand /ˈtaɪ.lænd/: Thái Lan

  Bangkok /bæŋˈkɑːk/ Băng-cốc

  France /fræns/: Pháp

  Paris /ˈper.ɪs/

  Korea /kəˈriː.ə/: Hàn Quốc

  Seoul /soʊl/

  China /ˈtʃaɪ.nə/: Trung Quốc

  Beijing /ˌbeɪˈdʒɪŋ/ Bắc Kinh

  Greece /ɡriːs/: Hy Lạp

  Athens /ˈæθ.ənz/

  America /əˈmer.ɪ.kə/: Mỹ

  Washington D.C /ˈwɑː.ʃɪŋ.tən/

  Từ vựng tên các địa danh

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Eiffel Tower (Paris)

  /ˈaɪfəl ˈtaʊər/

  Tháp Eiffel

  Statue of Liberty (New York)

  /ˈstætʃuː əv ˈlɪbərti/

  Tượng Nữ thần Tự do

  Great Wall (China)

  /ɡreɪt wɔːl/

  Vạn Lý Trường Thành

  Sydney Opera House (Sydney)

  /ˈsɪdni ˈɒpərə haʊs/

  Nhà hát Opera Sydney

  Pyramids of Giza (Egypt)

  /ˈpɪrəmɪdz əv ˈɡiːzə/

  Kim tự tháp Giza

  Big Ben (London)

  /bɪɡ bɛn/

  Tháp đồng hồ Big Ben

  Merlion (Singapore)

  /ˈmɜːrlaɪən/

  Sư tử biển

  Disneyland Park

  /ˈdɪzniˌlænd pɑ:rk/

  Công viên Disneyland

  Từ vựng miêu tả thành phố/ địa danh thế giới

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Busy

  /ˈbɪzi/

  Đông đúc

  Beautiful

  /ˈbjuːtɪfəl/

  Đẹp

  Old

  /oʊld/

  Cổ kính

  Modern

  /ˈmɒdərn/

  Hiện đại

  Big

  /bɪɡ/

  Lớn

  Small

  /smɔːl/

  Nhỏ

  Famous

  /ˈfeɪməs/

  Nổi tiếng

  Historic

  /hɪˈstɒrɪk/

  Lịch sử

  Crowded

  /ˈkraʊdɪd/

  Đông đúc

  Quiet

  /kwaɪət/

  Yên bình

  Colorful

  /ˈkʌlərfəl/

  Nhiều màu sắc

  Interesting

  /ˈɪntrəstɪŋ/

  Thú vị

  Unique

  /juːˈniːk/

  Độc đáo

  Popular

  /ˈpɒpjʊlər/

  Phổ biến

  Exciting

  /ɪkˈsaɪtɪŋ/

  Hứng khởi

  Safe

  /seɪf/

  An toàn

  Clean

  /kliːn/

  Sạch sẽ

  Friendly

  /ˈfrendli/

  Thân thiện

  Cultural

  /ˈkʌltʃərəl/

  Văn hóa

  Tower

  /ˈtaʊər/

  tháp

  River bank

  /ˈrɪvər bæŋk/

  bờ sông

  Postcard

  /ˈpoʊstˌkɑrd/

  bưu thiếp

  Night market

  /naɪt ˈmɑːr.kɪt/

  chợ đêm

  Helmet

  /ˈhɛlmət/

  mũ bảo hiểm

  City map

  /ˈsɪti mæp/

  bản đồ thành phố

  Rent

  /rɛnt/

  thuê

  Shell

  /ʃɛl/

  vỏ ốc, vỏ hến

  Unit 10: Our houses in the future (Những ngôi nhà của chúng ta trong tương lai)

  Các em có tò mò ngôi nhà hiện tại chúng ta đang ở tương lai sẽ như thế nào không? Cùng Apollo khám phá qua bộ từ vựng dưới đây nhé:

  Từ vựng thiết bị nhà cửa

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 10

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề nhà thông minh

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Television

  /ˈtɛlɪvɪʒən/

  Truyền hình

  Refrigerator

  /rɪˈfrɪdʒəreɪtə/

  Tủ lạnh

  Washing machine

  /ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn/

  Máy giặt

  Microwave

  /ˈmaɪkrəweɪv/

  Lò vi sóng

  Oven

  /ˈʌvən/

  Lò nướng

  Vacuum cleaner

  /ˈvækjuːm ˈkliːnə/

  Máy hút bụi

  Dishwasher

  /ˈdɪʃˌwɒʃər/

  Máy rửa chén

  Blender

  /ˈblɛndə/

  Máy xay sinh tố

  Toaster

  /ˈtəʊstə/

  Máy nướng bánh mì

  Fan

  /fæn/

  Quạt

  Air conditioner

  /ɛə kənˈdɪʃənə/

  Máy điều hòa không khí

  Computer

  /kəmˈpjuːtə/

  Máy tính

  Lamp

  /læmp/

  Đèn

  Clock

  /klɒk/

  Đồng hồ

  Telephone

  /ˈtɛlɪfəʊn/

  Điện thoại

  Hairdryer

  /ˈhɛəˌdraɪə/

  Máy sấy tóc

  Iron

  /ˈaɪ.ən/

  Bàn là

  Heater

  /ˈhiːtə/

  Bếp sưởi

  Radio

  /ˈreɪdiəʊ/

  Radio

  Camera

  /ˈkæmərə/

  Máy ảnh

  Từ vựng thiết bị điện trong nhà

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Charge your phone

  /ʧɑrdʒ jʊr foʊn/

  Sạc điện thoại

  Boil water

  /bɔɪl ˈwɔtər/

  Đun sôi nước

  Turn on the lights

  /tɜrn ɒn ðə laɪts/

  Bật đèn

  Turn off the lights

  /tɜrn ɒf ðə laɪts/

  Tắt đèn

  Set the alarm

  /sɛt ðə əˈlɑrm/

  Đặt báo thức

  Adjust the thermostat

  /əˈdʒʌst ðə ˈθɛrməˌstæt/

  Điều chỉnh nhiệt độ

  Boil an egg

  /bɔɪl æn ɛg/

  Luộc một quả trứng

  Charge the laptop

  /ʧɑrdʒ ðə ˈlæptɑp/

  Sạc laptop

  Brew coffee

  /bru kɒfi/

  Pha cà phê

  Set the timer

  /sɛt ðə ˈtaɪmər/

  Đặt hẹn giờ

  Cook rice

  /ɛr kʊk raɪs/

  Nấu cơm

  wash and dry dishes

  /wɑʃ ænd draɪ ˈdɪʃəz/

  Rửa và sấy bát

  Từ vựng địa điểm của căn nhà

  Từ vựng

  Phiên âm

  Nghĩa tiếng Việt

  Location

  /loʊˈkeɪʃən/

  Địa điểm

  Space

  /speɪs/

  Vũ trụ, không gian

  On the mountain

  /ɔn ðə ˈmaʊntən/

  Trên núi

  Ocean

  /ˈoʊʃən/

  Đại dương

  Outside

  /ˈaʊtˈsaɪd/

  Ở bên ngoài

  On an island

  /ɔn ən ˈaɪlənd/

  Trên đảo

  Unit 11: Our greener world (Thế giới xanh của chúng ta)

  Bằng cách cho các em học sinh lớp 6 học từ vựng tiếng Anh về chủ đề môi trường, các em không chỉ biết thêm kiến thức mới, mà còn hình thành hiểu biết và ý thức về việc bảo vệ môi trường.  

  Từ vựng mang nghĩa giúp môi trường thêm xanh tươi

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 11

  Từ vựng Tiếng Anh chủ đề bảo vệ môi trường

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Plant trees and flower

  /plɑːnt tri:z ænd ˈflaʊərz/

  Trồng cây và hoa

  Pick up rubbish

  /pɪk ʌp ˈrʌb.ɪʃ/

  Nhặt rác

  Cycle

  /ˈsaɪ/kəl/

  Đạp xe

  Walk

  /wɔːk/

  Đi bộ

  Use reusable bags

  /ju:z ˌriːˈjuː.zə.bəl bæɡz/

  Dùng túi tái chế

  Write article

  /raɪt ˈɑː.tɪ.kəl/

  Viết báo

  Give old clothes to those in need

  /ɡɪv əʊld kləʊðz tuː ðəʊz ɪn ni:d/

  Tặng quần áo cũ cho ai cần

  Turn off the fan

  /tɜːn ɒf ðə fæn/

  Tắt quạt

  Exchange

  /ɪksˈtʃeɪndʒ/

  Trao đổi

  Lld items

  /əʊld ˈaɪ.təmz/

  Đồ cũ

  Recycling bins

  /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪns/

  Thùng rác tái chế

  Charity

  /ˈtʃær.ə.ti/

  Tổ chức từ thiện

  Encourage

  /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/

  Khuyến khích

  Fair

  /feər/

  Hội chợ

  To be in need

  /tuː ɪn ni:d/

  Cần (gì đó)

  Container

  /kənˈteɪ.nər/

  Đồ chứa

  Go green

  /ɡəʊ ɡri:n/

  Sống xanh, sống thân thiện với môi trường

  Instead of

  /ɪnˈsted ˌəv/

  Thay vì

  Tip

  /tɪp/

  Mẹo

  Wrap

  /ræp/

  Gói

  Natural material

  /ˈnætʃ.ər.əl məˈtɪə.ri.əl/

  Chất liệu tự nhiên

  Reduce

  /rɪˈdʒuːs/

  Giảm

  Reuse

  /ˌriːˈjuːz/

  Sử dụng lại

  Từ vựng mang nghĩa làm ô nhiễm môi trường

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Rubbish

  /ˈrʌb.ɪʃ/

  Rác thải

  Noise

  /nɔɪz/

  Tiếng ồn

  Plastic bottle

  /ˈplæs.tɪk ˈbɒt.əl/

  Chai nhựa

  Plastic bag

  /ˈplæs.tɪk bæɡ/

  Túi nhựa

  Clothes

  /kləʊðz/

  Quần áo

  Glass

  /ɡlɑːs/

  Thủy tinh, kính

  Paper

  /ˈpeɪ.pər/

  Giấy

  Air conditioner

  /ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər /

  Điều hòa

  Deforestation

  /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/

  Nạn phá rừng

  Chemical

  /'kem.ɪ.kəl/

  Chất hóa học

  Unit 12: Robots (Rô bốt)

  Với sự cải tiến của công nghệ, con người đã tạo ra robot để hỗ trợ những công việc trong cuộc sống hằng ngày. Trong lĩnh vực công việc và gia đình, robots trở thành những "người giúp việc" hiệu quả,giúp giảm gánh nặng và tạo ra không gian thời gian quý báu cho con người để tận hưởng cuộc sống.

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 12

  Từ vựng Tiếng Anh chủ đề robot

  Kết thúc chương trình học từ vựng tiếng Anh lớp 6, các em sẽ làm quen với một chủ đề hết sức thú vị đó là “Rô-bốt” hay còn gọi là người máy. 

  Chủ đề này được học trong từ vựng tiếng Anh unit 12. 

  Từ vựng tên các loại rô-bốt bằng tiếng Anh 

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Domestic robot

  /dəˈmes.tɪk ˈrəʊ.bɒt/

  Người máy giúp việc

  Robotic teacher 

  /rəʊˈbɒt.ɪk ˈtiː.tʃər/

  Người máy dạy học

  Từ vựng chức năng của rô-bốt 

  Từ vựng tiếng Anh

  Phiên âm UK

  Nghĩa tiếng Việt

  Do the housework

  /du ðə ˈhaʊs.wɜːk/

  Làm việc nhà

  Do the dishes

  /du ðə ˈdɪʃəz/

  Rửa bát

  Iron clothes

  /aɪən kləʊðz/

  Là quần áo

  Put toy away

  /pʊt tɔɪ əˈweɪ/

  Cất đồ chơi

  Make meal

  /meɪk mɪəl/

  Nấu ăn

  Move heavy thing

  /muːv ˈhev.i θɪŋ/

  Di chuyển vật nặng

  Repair broken machine

  /rɪˈpeər ˈbrəʊ.kən məˈʃiːn/

  Sửa máy móc

  Help sick people

  help sɪk ˈpiː.pəl/

  Giúp người bệnh

   

  Bài viết cùng chủ đề:


  Từ vựng tiếng Anh trẻ em theo những chủ đề quen thuộc

  Tổng hợp đầy đủ từ vựng tiếng Anh tiểu học

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6

  Sau khi đã “bỏ túi” rất nhiều từ vựng bổ ích, các em hãy hoàn thành một số bài tập dưới đây để củng cố lại những gì được học. Và hãy thử xem bản thân đã ghi nhớ được bao nhiêu từ vựng nhé. 

  Bài 1: Nối cột A và cột B

  Các em hãy nối từ vựng ở cột A và nghĩa tiếng Việt ở cột B. 

  Cột A

  Cột B

  1. Rubbish 

  A. Xinh đẹp

  2. Robot 

  B. Thể dục nhịp điệu 

  3. Reuse 

  C. Rác thải

  4. Washing Machine

  D. Máy giặt

  5. Beautiful

  E. Thiết bị

  6. Take part in 

  F. Người máy

  7. Equipment

  G. Sử dụng lại

  8. Aerobics

  H. Tham gia

  9. Talent show

  I. Tiền lì xì

  10. Lucky money 

  J. Chương trình tìm kiếm tài năng 

  Đáp án: 1C - 2F - 3G - 4D - 5A - 6H - 7E - 8B - 9J - 10I 

  Bài 2: Đâu là từ vựng khác biệt với các từ còn lại?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6
  Câu 1A. CompassB. TextbookC. RubberD. Winner
  Câu 2A. KitchenB. LocalC. BedroomD. Garage
  Câu 3A. FatB. SlimC. ThinD. Tower
  Câu 4A. AmazingB. EyeC. HandD. Nose
  Câu 5A. Hard-WorkingB. CarefulC. GlassD. Shy
  Câu 6A. SeaB. TempleC. MuseumD. Factory
  Câu 7A. ForestB. RiverC. LakeD. House
  Câu 8A. ChessB. MarathonC. ChemicalD. Golf
  Câu 9A. BagB. SkyscraperC. ApartmentD. Flat
  Câu 10A. PaperB. BuildingC. PlasticD. Rubbish

  Đáp án:

  Câu hỏi

  Đáp án

  Giải thích chi tiết

  Câu 1DCác từ còn lại chỉ dụng cụ học tập, trong khi winner (người chiến thắng) chỉ về một cá nhân nào đó.
  Câu 2BLocal (địa phương) là một tính từ, các từ còn lại là danh từ chỉ phòng trong căn nhà.
  Câu 3DTower (tháp) là một danh từ, các từ còn lại đều là tính từ.
  Câu 4AAmazing (tuyệt vời) là tính từ, trong khi các từ còn lại đều là danh từ.
  Câu 5CGlass (Kính) là danh từ chỉ đồ vật, các từ còn lại đều là tính từ chỉ đặc điểm tính cách của một người.
  Câu 6ACác từ vựng còn lại đều là danh từ chỉ địa điểm nhân tạo. Riêng sea (biển) là một địa điểm tự nhiên.
  Câu 7DNgược lại với câu số 6, house (nhà) là địa điểm nhân tạo trong khi các từ khác đều chỉ địa điểm tự nhiên.
  Câu 8CChemical (có tính hóa học) là một tính từ, các từ còn lại đều là danh từ chỉ môn thể thao.
  Câu 9ANhững từ vựng khác đều là danh từ biểu thị một loại nhà nào đó, trong khi bag (cái túi) lại là một vật dụng rất quen thuộc.
  Câu 10B3 đáp án khác đều là danh từ chỉ đồ vật.

  Bài 3: Từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại 

  Câu 1A. computerB. pencil caseC. scienceD. canteen
  Câu 2A. teachB. meatC. breadD. read
  Câu 3A. parking lotB. gardenC. compassD. classroom
  Câu 4A. languageB. geographyC. gardenD. playground
  Câu 5A. hardB. mapC. mathD. badminton

  Đáp án

  Câu hỏi

  Đáp án

  Từ vựng và Phát âm

  Câu 1CA. computer /kəmˈpjuː.tər/
    B. pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/
    C. science /ˈsaɪ.əns/
    D. canteen /kænˈtiːn/
  Câu 2CA. teach /tiːtʃ/
    B. meat /miːt/
    C. bread /bred/
    D. read /riːd/
  Câu 3CA. parking lot /ˈpɑː.kɪŋ ˌlɒt/
    B. garden /ˈɡɑː.dən/
    C. compass /ˈkʌm.pəs/
    D. classroom /ˈklɑːs.ruːm/
  Câu 4BA. language /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/
    B. geography /dʒiˈɒɡ.rə.fi/
    C. garden /ˈɡɑː.dən/
    D. playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/
  Câu 5AA. hard /hɑːd/
    B. map /mæp/
    C. math /mæθ/
    D. badminton /ˈbæd.mɪn.tən/

  Bài 4: Nhìn hình và chọn đáp án phù hợp 

   

  1. Bài tập ôn tập từ vựng tiếng Anh lớp 6

   

  2.Bài tập ôn tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 ảnh 2

  A. Desert

  B. Beach

  C. Waterfall

  D. Rainforest

  A. Island

  B. Field

  C. Valley

  D. Mountain

  3. Bài tập ôn tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 ảnh 3


   

  4. Bài tập ôn tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 ảnh 4

  A. Cave

  B. Village

  C. City

  D. Forest

  A. Beach

  B. Desert

  C. Countryside

  D. Waterfall

  Đáp án:  1C - 2B - 3D - 4B 

   

  Apollo English - Địa chỉ học tiếng Anh uy tín dành cho trẻ em Việt Nam 

  Hy vọng thông qua các chủ đề học từ vựng tiếng Anh lớp 6, các em học sinh sẽ có thêm nguồn tài liệu học tập đầy hữu ích. Tuy nhiên, để kết quả học tập đạt hiệu quả như mong đợi, các em nên áp dụng các phương pháp học tập khoa học, kết hợp thực hành thường xuyên thay vì chỉ tập trung học lý thuyết. 

  Nếu bố mẹ và các em đang muốn tìm kiếm một môi trường học tiếng Anh năng động, tích cực với giáo viên người nước ngoài, Apollo English sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy khoa học cùng mô hình học tập tiên tiến, Apollo English sẽ giúp các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình một cách toàn diện.


  Tin mới nhất

  Aug 03,2024
  Các khóa học tiếng Anh ở Apollo English đạt tiêu chuẩn quốc tế với phương pháp giảng dạy mới lạ, đội ngũ giáo viên 100% người nước ngoài, cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế
  Jul 12,2024
  Học Tiếng Anh bản ngữ hay học Tiếng Anh toàn cầu?
  Jul 04,2024
  Tiếng Anh lớp 6 là môn học quan trọng giúp bé phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản, bé nắm vững từ vựng và ngữ pháp quan trọng
  Jul 01,2024
  Làm thế nào để chúng ta có thể giúp con học ngoại ngữ một cách chủ động và đạt được hiệu quả như mong muốn, hãy cùng nhau tìm hiểu trong nội dung podcast ngày hôm nay nhé!
  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.

  Quan Tâm Nhất

  Aug 03,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả
  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

  Tin liên quan

  Tiếng Anh lớp 6 là môn học quan trọng giúp bé phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản, bé nắm vững từ vựng và ngữ pháp quan trọng
  Bài viết sẽ trả lời những câu hỏi, bài tập tiếng Anh lớp 6 (có các dạng bài tương tự như Global Success 6) một cách chi tiết, dễ hiểu để các em có thể thực hành kỹ năng đọc hiểu, viết và các kiến thức Anh ngữ quan trọng như từ vựng, ngữ pháp
  Bài viết này chia sẻ đến bố mẹ 9 bài hát tiếng Anh cho học sinh lớp 1 có giai điệu vui tươi, lời ca dễ nhớ dễ thuộc để bé học từ vựng và phát âm hiệu quả