Tiếng Anh lớp 6: Tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tiếng Anh lớp 6: Tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập

TIẾNG ANH LỚP 6: TỔNG HỢP TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP, BÀI TẬP

Tác giả: Apollo English

Apollo English

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Tiếng Anh lớp 6 là môn học quan trọng giúp học sinh phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản. Do đó, Apollo English xin chia sẻ đến thầy cô và cả bố mẹ cùng các em học sinh bài viết tổng hợp kiến thức từ vựng, ngữ pháp và bài tập thực hành tiếng Anh ở lớp 6. Cùng khám phá ngay nhé!  

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 giúp các em mở rộng vốn từ thông qua việc cung cấp các từ vựng phổ biến trong các lĩnh vực khác nhau như gia đình, trường học, môi trường, thể thao,… 

  Từ vựng chủ đề trường lớp 

  Từ vựng chủ đề trường lớp
  Từ vựng tiếng AnhPhiên âmLoại từNghĩa tiếng Việt
  schoolbagˈskuːl.bæɡNounba-lô, cặp đi học
  compassˈkʌm.pəsNouncompa
  calculatorˈkæl.kjə.leɪ.tərNounmáy tính bỏ túi
  textbookˈtekst.bʊkNounsách giáo khoa
  boarding schoolˈbɔː.dɪŋ ˌskuːlNountrường nội trú
  secondary schoolˈsek.ən.der.i ˌskuːlNountrường cấp hai
  computer roomkəmˈpjuːtər ruːmNounphòng máy tính
  canteenkænˈtiːnNouncăn-tin
  laboratoryləˈbɒr.ə.tər.iNounphòng thí nghiệm
  uniformˈjuː.nɪ.fɔːmNounđồng phục

  Từ vựng lớp 6 chủ đề nhà ở

  Từ vựng lớp 6 chủ đề nhà ở
  Từ vựng tiếng AnhPhiên âmLoại từNghĩa tiếng Việt
  hallhɔːlNounsảnh, hành lang
  garageˈɡær.ɑːʒNoungara để xe
  basementˈbeɪs.məntNountầng hầm
  atticˈæt.ɪkNoungác xép
  gas stoveɡæs stəʊvNounbếp ga
  air-conditionerˈeə kənˌdɪʃ.ən.ərNounđiều hòa
  microwaveˈmaɪ.krə.weɪvNounlò vi sóng

  Từ vựng miêu tả ngoại hình 

  Từ vựng miêu tả ngoại hình
  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  fatfætAdjmập
  thinθɪnAdjốm, gầy
  slimslɪmAdjmảnh khảnh
  blondeblɒndNountóc vàng hoe 
  curlyˈkɜː.liAdjxoăn
  baldbɔːldAdjhói

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề thiên nhiên 

  Từ vựng tiếng Anh chủ đề thiên nhiên
  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm Loại từNghĩa tiếng Việt
  islandˈaɪ.ləndNounhòn đảo
  natural wonderˈnætʃ.ər.əl ˈwʌn.dərNounkỳ quan thiên nhiên
  landscapeˈlænd.skeɪpNounphong cảnh
  desertˈdez.ətNounsa mạc
  man-madeˌmænˈmeɪdAdjnhân tạo
  drydraɪAdjkhô

  Từ vựng lớp 6 về chủ đề giải trí

  Từ vựng lớp 6 về chủ đề giải trí
  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm Loại từNghĩa tiếng Việt
  programˈprəʊ.ɡræmNounchương trình
  talent showˈtæl.ənt ˌʃəʊNounchương trình tìm kiếm tài năng
  animated filmˈæn.ɪ.meɪ.tɪd fɪlmNounphim hoạt hình
  educational programˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl ˈprəʊ.ɡræmNounchương trình giáo dục
  comedyˈkɒm.ə.diNounHài kịch
  game showˈɡeɪm ˌʃəʊNountrò chơi truyền hình

  Từ mới về môi trường sống

  Từ mới về môi trường sống
  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  reducerɪˈdʒuːsVerbgiảm
  reuseˌriːˈjuːzVerbsử dụng lại
  recycleˌriːˈsaɪ.kəlVerbtái chế
  pick up rubbishpɪk.ʌp ˈrʌb.ɪʃVerb phrasenhặt rác
  old itemoʊld ˈaɪ.təmNounđồ cũ
  go greenɡəʊ ɡriːnPhrasesống xanh
  natural materialˈnætʃ.ər.əl məˈtɪə.ri.əlNounchất liệu tự nhiên

  Từ vựng cho bé lớp 6 chủ đề thể thao

  Từ vựng cho bé lớp 6 chủ đề thể thao
  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  cyclingˈsaɪ.klɪŋNounđạp xe
  aerobicseəˈrəʊ.bɪksNounthể dục nhịp điệu
  do karateduː kəˈrɑː.tiNountập võ karate
  marathonˈmær.ə.θənNounchạy ma-ra-thon
  golfɡɒlfNounđánh gôn
  skiingˈskiː.ɪŋNountrượt tuyết

  Các điểm ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

  Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 tập trung vào các điểm cơ bản như phép so sánh, cách sử dụng “Must” và “Should”,… Các em hãy cùng Apollo English khám phá các điểm ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 cơ bản ngay sau đây nhé!

  Các phép so sánh trong tiếng Anh

  Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường hay có sự so sánh giá cả của hai mặt hàng, hoặc đặc điểm, tính chất của hai vật, người, sự kiện nào đó.  Phép so sánh trong ngữ pháp tiếng Anh chia ra thành ba dạng chính: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. 

  So sánh bằng (Equal comparison)

  Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6: So sánh bằng

  So sánh bằng trong tiếng Anh là một cấu trúc được sử dụng để so sánh mức độ hoặc tính chất tương đồng giữa hai sự vật, sự việc hoặc người. Khi so sánh tương đồng, các em có thể so sánh các tính năng, đặc điểm, ngoại hình hoặc tính chất của những người, sự vật hoặc sự việc đó.

  Công thức của phép so sánh bằng:

  DạngCông thức Ví dụ 
  Khẳng địnhS + Verb + as adj/adv as + N

  1. She is as tall as her sister. [Cô ấy cao bằng chị gái của mình]

  2. He sings as beautifully as his father. [Anh ấy hát hay như bố của mình]

  S + Verb + as + much/ many/ little/ few + Noun + as

  1. Tom has as many books as Jane. [Tom có nhiều sách như Jane]

  2. He knows as little about history as his brother. [Anh ấy biết ít về lịch sử như anh trai mình]

  Phủ địnhS + Verb + not + as adj/adv as + N

  1. She isn’t as tall as her sister. [Cô ấy không cao bằng chị gái của mình]

  2. He doesn’t sing as beautifully as his father. [Anh ấy không hát hay như bố của mình]

   S + Verb + not + as + much/ many/ little/ few + Noun + as

  1. Tom doesn't have as many books as Jane. [Tom không có nhiều sách như Jane]

  2. He doesn’t know as little about history as his brother. [Anh ấy không biết ít về lịch sử như anh trai mình]

  Lưu ý: 

  • Sau Much/ Little là danh từ không đếm được;
  • Sau Many/ Few là danh từ đếm được;

  So sánh hơn (Comparative)

  So sánh hơn (comparative) trong tiếng Anh là một cách so sánh để chỉ sự khác biệt về mức độ hoặc tính chất giữa hai sự vật, sự việc hoặc người.

  Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6: So sánh hơn

  Công thức so sánh hơn như sau:

  1. Đối với tính từ, trạng từ ngắn (một âm tiết): S + V + adj/adv + -er + than + noun/pronoun.

  Đối với một số tính từ và trạng từ ngắn (short adjectives/adverbs), chúng ta thêm hậu tố "-er" vào cuối từ và thêm "than" để so sánh.

  Ví dụ: tall (cao) - taller (cao hơn), fast (nhanh) - faster (nhanh hơn).

  • She is taller than her sister. [Cô ấy cao hơn chị gái của mình]
  • Nam came later than me. [Nam đến trễ hơn tôi]
  • Sonic is faster than Nick. [Sonic thì nhanh hơn Nick] 

  2. Đối với tình từ, trạng từ dài (hai âm tiết trở lên): S + V + more + adj/adv + than + noun/pronoun.

  Đối với những tính từ và trạng từ dài (long adjectives/adverbs), chúng ta sử dụng "more" trước từ và thêm "than" để so sánh. 

  Ví dụ: beautiful [đẹp] - more beautiful [đẹp hơn], quickly [nhanh chóng] - more quickly [nhanh chóng hơn]

  • This car is more expensive than that one. [Chiếc xe này đắt hơn chiếc kia]
  • He speaks English more fluently than his friend. [Anh ấy nói tiếng Anh trôi chảy hơn bạn của mình] 

  So sánh nhất (Superlative)

  Phép so sánh còn lại trong ngữ pháp tiếng Anh đó là so sánh nhất (superlative) để chỉ sự khác biệt về mức độ hoặc tính chất nổi bật nhất trong một nhóm sự vật, sự việc hoặc người. 

  Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6: So sánh nhất

  Công thức cơ bản của so sánh nhất là:

  1. Đối với tính từ, trạng từ ngắn (một âm tiết): S + V + the + adj/adv + -est + noun/pronoun.

  Đối với một số tính từ và trạng từ ngắn (short adjectives/adverbs), chúng ta thêm hậu tố "-est" vào cuối từ và thêm "the" vào trước từ để so sánh. 

  Ví dụ: tall (cao) - the tallest (cao nhất), fast (nhanh) - the fastest (nhanh nhất).

  • She is the tallest girl in the class. [Cô ấy là cô gái cao nhất trong lớp]
  • Monie is the smartest student in the class. [Monie là học sinh thông minh nhất trong lớp]

  2. Đối với tính từ, trạng từ dài (hai âm tiết trở lên): S + V + the most + adj/adv + noun/pronoun.

  Đối với những tính từ và trạng từ dài (long adjectives/adverbs), chúng ta sử dụng "the most" trước từ để so sánh.

  Ví dụ: beautiful (đẹp) - the most beautiful (đẹp nhất), quickly (nhanh chóng) - the most quickly (nhanh chóng nhất).

  • This is the most expensive restaurant in town. [Đây là nhà hàng đắt nhất trong thành phố]
  • He speaks English the most fluently among his friends. [Anh ấy nói tiếng Anh trôi chảy nhất trong số bạn bè của mình]

  Động từ khiếm khuyết “Must

  Bên cạnh phép so sánh, chương trình tiếng Anh lớp 6 còn giúp các em làm quen với động từ khiếm khuyết mới đó là “Must”. 

  “Must” dịch ra tiếng Việt có thể là “phải” nhằm giúp người nghe hiểu rằng họ “phải” làm một điều gì đó quan trọng hoặc cần thiết. Thể phủ định của “Must” đó là “Mustn’t” mang ý nghĩa “không được phép” làm gì đó. 

  Công thức: S + must/ mustn’t + Verb (nguyên thể)

  Ví dụ: 

  • You must wear a seatbelt while driving. [Bạn phải đeo dây an toàn khi lái xe]
  • I must finish my homework before going out to play. [Tôi phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi ra ngoài chơi]
  • You mustn't smoke in this area. [Bạn không được hút thuốc ở khu vực này]
  • Students mustn't use their phones during the exam. [Học sinh không được sử dụng điện thoại trong suốt kỳ thi] 

  Cách sử dụng “Should”

  Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 "Should"

  “Should” được hiểu là “nên”, nên làm một việc gì đó nhưng không mang tính bắt buộc như khi sử dụng “Must”. Các em cũng có thể sử dụng “Should” khi muốn đưa ra lời khuyên hoặc lời đề nghị mang tính lịch sự. Thể phủ định của “Should” là “Shouldn’t” mang nghĩa “không nên”. 

  Công thức: S + should/ shouldn’t + V (nguyên thể)

  Ví dụ: 

  • You should eat more fruits and vegetables for a healthier diet. [Bạn nên ăn nhiều trái cây và rau để có một chế độ ăn lành mạnh hơn]
  • He should apologize for his rude behavior. [Anh ấy nên xin lỗi vì hành vi thô lỗ của mình]
  • You shouldn't eat too much junk food. It's not good for your health. [Bạn không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Điều đó không tốt cho sức khỏe của bạn]
  • We shouldn't waste water. It's important to conserve resources. [Chúng ta không nên lãng phí nước. Điều này quan trọng để bảo vệ tài nguyên] 

  Phương pháp học tiếng Anh cho học sinh lớp 6

  Cách luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh lớp 6

  Cách luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh lớp 6

  Phương pháp Giao tiếp, hay còn được gọi là Đường hướng Giao tiếp (Communicative Approach), là một phương pháp giảng dạy tiếng Anh tập trung vào việc phát triển khả năng giao tiếp tự nhiên, hiệu quả trong các tình huống thực tế của học sinh thay vì chỉ tập trung vào việc học ngữ pháp và từ vựng.

  Đối với học sinh lớp 6, phương pháp Đường hướng Giao tiếp giúp các em phát triển khả năng nghe và nói tiếng Anh một cách trôi chảy, chính xác và phù hợp. 

  Thông qua các hoạt động như thảo luận (nhóm hoặc bắt cặp), trò chơi vai diễn và thực hành, các em sẽ được khuyến khích tham gia vào các tình huống giao tiếp thực tế và rèn kỹ năng diễn đạt ý kiến, lắng nghe và phản hồi bằng tiếng Anh. 

  Để áp dụng phương pháp này vào trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho học sinh lớp 6, bố mẹ hoặc thầy cô có thể đưa một số hoạt động sau vào trong việc học ngôn ngữ:

  Hỏi và đáp (Questions and answers)

  Đây là quá trình mà các em cùng bạn bè, thầy cô hoặc bố mẹ sẽ thay phiên để đưa ra câu hỏi và câu trả lời. Theo giáo sư Klippel trình bày trong “Keep talking communicative fluency activities for language teaching “(1991), khi hoạt động hỏi đáp được lồng ghép dưới đa dạng hình thức như phỏng vấn, thảo luận nhóm, thuyết trình, tranh biện,... sẽ giúp tăng cường sự tương tác xã hội và giao tiếp giữa các em và những người khác. 

  Khi tham gia vào các hoạt động hỏi đáp bằng tiếng Anh, học sinh lớp 6 sẽ có cơ hội trao đổi ý kiến, chia sẻ quan điểm và thảo luận với bạn bè, thầy cô hoặc bố mẹ. Điều này góp phần xây dựng kỹ năng giao tiếp và rèn luyện khả năng diễn đạt ý kiến một cách rõ ràng và tự tin.

  “Khoảng trống thông tin” (Information gap activities)

  Theo giáo sư Richards chia sẻ trong sách “Communicative Language Teaching Today” (2006), trong giao tiếp, khoảng trống thông tin là một yếu tố quan trọng, đòi hỏi người nghe và người nói cần thêm thông tin từ đối phương. Điều này khuyến khích học sinh phải tìm cách truyền tải và hiểu rõ thông tin từ người khác.

  Có nhiều hình thức hoạt động khoảng trống thông tin như trao đổi thông tin cá nhân, phát hiện thông tin còn thiếu, xác định sự khác biệt trên tranh ảnh, đóng vai. 

  Ví dụ, các em học sinh lớp 6 có thể được yêu cầu đặt câu hỏi để tìm hiểu thông tin về một người khác, hoặc điền vào các ô trống trong câu chuyện để hoàn thiện ý nghĩa. 

  Kể chuyện (Telling stories)

  Cách luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh lớp 6

  Khi các em học sinh lớp 6 được tham gia vào hoạt động kể chuyện, các em sẽ phải xây dựng câu chuyện dựa trên các yếu tố như nơi xảy ra, thời gian, nhân vật và sự kiện. 

  Việc tạo ra các câu chuyện kể bằng tiếng Anh sẽ giúp các em rèn kỹ năng sắp xếp thông tin, phát triển khả năng tổ chức ý và cung cấp chi tiết mô tả khi giao tiếp. 

  Bởi vì khi kể chuyện, các em sẽ phải liên tưởng câu chuyện đang kể với những trải nghiệm cá nhân, điều này giúp người nghe cảm thấy thú vị và lôi cuốn. Chẳng hạn như các em sẽ kể lại trận đấu bóng đá vui nhộn vào tuần trước mà em đã tham gia bằng tiếng Anh, hoặc buổi tiệc sinh nhật đầy thú vị vào hôm qua,...

  Học phát âm tiếng Anh cho các em học sinh lớp 6 

  Học phát âm tiếng Anh cho các em học sinh lớp 6

  Trong phần này, Apollo English giới thiệu đến các em cách học phát âm thông qua phương pháp phân tách từ vựng.

  Từ vựng tiếng Anh thường được được cấu thành từ nhiều âm tiết, mỗi âm tiết lại bao gồm nguyên âm và phụ âm. Để luyện tập phát âm cho những từ dài và khó, các em có thể phân tách chúng thành các đơn vị nhỏ hơn để tập trung vào việc giải quyết vấn đề phát âm đang gặp phải.

  Ví dụ, các em hãy tưởng tượng rằng mình đang tập trung học các phát âm từ "occasionally" /əˈkeɪʒnəli/. Các em nên tập trung vào phụ âm /ʒ/ và thực hiện các bài tập để cải thiện khả năng phát âm của nó. 

  Sau khi các em cảm thấy tự tin với phụ âm này thì mới tiếp tục tập trung vào âm tiết còn lại. Khi các em đã thành công trong việc phát âm chuẩn xác các âm tiết riêng lẻ, các em có thể kết hợp chúng lại thành từ "occasionally" hoàn chỉnh cả các phát âm, nhấn trọng âm,...

  Phương pháp nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh lớp 6

  Phương pháp nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh lớp 6

  Trong cuốn sách "Reading in a Second Language: Moving from Theory to Practice" của giáo sư William Grabe, ông đã giới thiệu phương pháp luyện đọc hiểu tiếng Anh màn mang tên “Đọc chuyên sâu” (intensive reading). 

  Kỹ thuật đọc chuyên sâu là một phương pháp tập trung để hiểu chính xác ý nghĩa của văn bản mà các em đang đọc. Trái ngược với cách đọc lướt, đọc chuyên sâu yêu cầu sự tập trung vào từng chi tiết, giúp các em xác định rõ các ý, thông tin và mục đích của đoạn văn.

  Để thực hiện kỹ thuật đọc chuyên sâu, chúng ta có thể áp dụng các bước sau:

  1. Tìm hiểu nghĩa của các từ vựng mới. 
  2. Khi đọc, các em có thể che một số từ vựng để thử đoán ý nghĩa của chúng dựa trên ngữ cảnh hoặc từ vựng xung quanh. Sau đó các em hãy tra nghĩa của chúng nhé. 
  3. Sau khi đọc một đoạn văn, các em hãy viết một tóm tắt ngắn gọn về nội dung chính của đoạn văn bằng tiếng Anh. Quá trình này giúp các em củng cố kiến thức và hiểu rõ hơn về ý chính và cấu trúc của đoạn văn.

  Cũng theo chia sẻ của giáo sư William Grabe: “Muốn nâng cao kỹ năng đọc, bên cạnh việc cần có “huấn luyện viên” tốt thì cần phải chủ động thực hành, tức là phải chủ động rèn luyện một cách hệ thống nhằm làm chủ được các kiến thức và kỹ năng cụ thể.”

  Cách học kỹ năng viết tiếng Anh cho bé lớp 6

  Cách học kỹ năng viết tiếng Anh cho bé lớp 6

  Khi học tiếng Anh lớp 6, kỹ năng viết cũng là một phần quan trọng trong việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách toàn diện. Apollo English gợi ý cho các em luyện viết dựa trên các khung gợi ý có sẵn.

  Ví dụ, thầy cô hoặc bố mẹ sẽ đưa một khung văn bản gợi ý cho các em như:
  Every day/ get up/ 8:00/ school/ After/ waking up/ quickly/ freshen up/ get ready./ quick breakfast/ packing/ bag/ all/ necessary books/ stationery./ ready/ leave/ house/ head/ school./ takes/ 15 minutes/ walk/ school/ enjoy/ peaceful morning atmosphere./ arrive/ school/ in time/ first class/ feeling/ energized/ ready/ start the day.
  Bài viết hoàn chỉnh: 
  Every day, I get up at 8:00 for school. After waking up, I quickly freshen up and get ready. Then, I have a quick breakfast before packing my bag with all the necessary books and stationery. Once I'm ready, I leave the house and head to school. It takes me about 15 minutes to walk to school, and I enjoy the peaceful morning atmosphere. I arrive at school just in time for the first class, feeling energized and ready to start the day.

  Bài tập củng cố kiến thức tiếng Anh lớp 6

  Dưới đây là những dạng chính thường xuyên xuất hiện của bài tập tiếng Anh lớp 6.

  Bài tập dạng 1: Đọc đoạn văn và chọn True hoặc False

  Bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng 1: Đọc đoạn văn và chọn True hoặc False

  Các em hãy đọc đoạn văn sau và chọn True hoặc False cho các phát biểu sau. Nếu đáp án là False, hãy sửa lại câu cho chính xác. 

  Hello, my name is Mai. I want to tell you about my favorite sport, swimming. Swimming is a popular activity during the summer season. It is not only a fun way to cool off, but it also provides great health benefits. When swimming, you use almost all of your muscles, which helps to improve strength and flexibility. Additionally, swimming is a low-impact exercise that is easy on the joints. It is a fantastic way to stay fit and active.”

  1. Mai is sharing her experience with playing basketball.
  2. Swimming is a popular activity in the winter season.
  3. Swimming only benefits the arms and legs.
  4. Swimming can improve strength and flexibility.
  5. Swimming is a high-impact exercise.
  6. Swimming is not a good way to stay fit.

  Đáp án:

  1. False. Mai is sharing her experience with swimming.
  2. False. Swimming is a popular activity in the summer season.
  3. False. Swimming benefits all of your muscles
  4. True
  5. False. Swimming is a low-impact exercise. 
  6. False. It is a fantastic way to stay fit and active.

  Bài tập dạng 2: Hoàn thành câu hoàn chỉnh

  Dựa vào các điểm ngữ pháp đã được học, hãy điền từ vào chỗ trống để tạo nên câu có nghĩa:

  1. My brother is (tall)________ than me. 
  2. English is not ________ (difficult) ________ French. 
  3. This is (exciting) ________ movie I've ever seen. 
  4. You (speak) ________ loudly in the library.
  5. Jenny (be) ________ tired. She worked all day. 
  6. John (eat) ________ too much junk food. It's not healthy.
  7. This book is ________(interesting) ________ the one I read last week.
  8. You (forget) ________ to bring your passport when you travel abroad. 

  Đáp án:

  1. Taller
  2. As difficult as3. The most exciting4. Mustn’t speak
  5. Must be6. shouldn’t eat7. As interesting as8. Mustn’t forget 

  Bài tập dạng 3: Sắp xếp từ thành câu có nghĩa

  Bài tập dạng 3: Sắp xếp từ thành câu có nghĩa

  1. Tet/ a/ Vietnam/ festival/ in / traditional/isis 
  2. picture/ three/ has/ drawing/ She/ been/ this/ for/ hours
  3. students / writing / The / class / in / English / story / a / are
  4. interesting / book / is / my / reading / brother / an

  Đáp án:

  1. Tet is a traditional festival in Vietnam.
  2. She has been drawing this picture for three hours.
  3. The students are writing a story in English class.
  4. My brother is reading an interesting book.

  Apollo English - Địa điểm học tiếng Anh đáng tin cậy 

  Apollo English hy vọng rằng tài liệu học tiếng Anh lớp 6 sẽ trở thành một nguồn học hữu ích, giúp các em nắm chắc kiến thức nền tảng để có thể tiếp tục khám phá thêm nhiều bài học Anh ngữ trong suốt những năm cấp 2. 

  Tuy nhiên, phương pháp học chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt cũng như quá chú tâm vào lý thuyết ngữ pháp mà không thực hành sẽ không đem lại hiệu quả cao.  Vì vậy, bố mẹ nên tìm kiếm phương pháp dạy tiếng Anh khoa học phù hợp với các em học sinh lớp 6 để con tự tin và thành thạo ngôn ngữ này.

  Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, Apollo English đã nghiên cứu và triển khai mô hình học tập Apollo English tiên tiến, giúp khơi sáng tình yêu học tập của hàng triệu trẻ em Việt Nam nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nội dung học tập sống động, công nghệ hiện đại và sự dẫn dắt của những giáo viên nước ngoài.

  Nhờ vậy mà trong suốt hành trình gần 30 năm, Apollo English luôn trở thành cái tên nhận được nhiều sự tin tưởng và yêu quý từ các bậc phụ huynh.


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Nov 14,2023
  Trung tâm tiếng Anh quận 2 Apollo Estella cung cấp cho bé chương trình học tiếng Anh theo phương pháp hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay.
  Oct 05,2023
  Unlocked - Khơi Mở Tiềm Năng - Chương 13
  Sep 28,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 12
  Sep 22,2023
  5 lỗi phát âm tiếng Anh của bé thường xuất phát từ sự khác biệt ngữ âm với tiếng mẹ đẻ, 3 giải pháp sửa lỗi phát âm cũng được chia sẻ trong bài viết
  Sep 19,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 11

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Apr 10,2023
  Bài viết tổng hợp chương trình học tiếng Anh lớp 1 toàn diện, giúp bé học tiếng Anh hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để học các kiến thức nâng cao hơn
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Các từ vựng tiếng Anh lớp 6 được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thuộc chủ đề liên quan đến nhà ở, trường lớp, môi trường, thể thao, giải trí, rô-bốt
  Các bài tập tiếng Anh lớp 6 cung cấp cơ hội để bé thực hành kỹ năng đọc hiểu, viết và các kiến thức Anh ngữ quan trọng như từ vựng, ngữ pháp
  Bài viết này chia sẻ đến bố mẹ 9 bài hát tiếng Anh cho học sinh lớp 1 có giai điệu vui tươi, lời ca dễ nhớ dễ thuộc để bé học từ vựng và phát âm hiệu quả