LỄ RA MẮT APOLLO ACTIVE - BƯỚC NGOẶT NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP CHO TRẺ EM VIỆT!
Loading...
Close menu
Trang chủ > Tin tức và sự kiện > LỄ RA MẮT APOLLO ACTIVE - BƯỚC NGOẶT NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP CHO TRẺ EM VIỆT!

LỄ RA MẮT APOLLO ACTIVE - BƯỚC NGOẶT NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP CHO TRẺ EM VIỆT!

Giáo dục vẫn luôn cần đi trước thời đại để những gì các con học hôm nay có thể ứng dụng trong tương lai. Thông qua giáo dục, chúng ta có thể làm gì để các con có được những hành trang tốt nhất trước thế giới không ngừng thay đổi!?

Lễ ra mắt Apollo Active đã trả lời câu hỏi đó. Mời phụ huynh và các con cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng từ sự kiện!

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN KHÁC

“Nóng” cùng ngày hội Summer 2024 Where Challenges Become Adventures
Ngày hội Summer 2024
SUMMER 2024: WHERE CHALLENGES BECOME ADVENTURES