GIỚI THIỆU

Chào mừng Bố mẹ đến với bài kiểm tra khả năng tiếng Anh của bé. Kết quả bài kiểm tra sẽ giúp Bố mẹ hiểu rõ thực lực của bé và chọn cho bé những lộ trình học tiếng Anh phù hợp nhất.

Để giúp bé hào hứng trong quá trình thực hiện bài kiểm tra, cùng với những hoạt động ấn tượng của mùa lễ hội Halloween tháng 10, Apollo English sẽ đưa bé vào vùng đất phùng thuỷ đầy huyền bí. Tại đó, bé phải vượt qua những thử thách về 04 năng lực Nghe – Nói – Đọc – Viết, để tìm ra sức mạnh thực thụ và tự giải cứu mình.

Nhằm hỗ trợ bé thực hiện các tác vụ kỹ thuật (như bật loa, mic), Bố mẹ hãy theo sát bé đến cuối hành trình nhé!

Một đêm nọ, bé vô tình lạc vào một vùng đất phù thủy huyền bí. Đêm tối bao trùm cả tầm mắt. Vây quanh bé chỉ có tiếng gió và những nhành cây khúc khuỷu đang đung đưa, tựa những cánh tay chực chờ bắt lấy bé bất cứ lúc nào.

Muốn thoát khỏi vùng đất ma quái này, bé phải vượt qua các ải thử thách để tìm ra sức mạnh thực thụ và tự giải cứu mình.

Mỗi ải thử thách được cai quản bởi một đại phù thủy. Các đại phù thủy sẽ đưa ra các câu hỏi. Trả lời hoàn tất, bé sẽ vượt qua được ải thử thách.

Nào, bé hãy bắt đầu hành trình thú vị này nhé!

Listening

Bố mẹ hãy đảm bảo volume được bật, sau đó giúp bé nhấn vào nút để nghe đoạn văn và trả lời câu hỏi nhé.

Script: “Long ago there lived a man who knew many secrets. He lived in Egypt’s sacred city of Memphis and he was a priest of the goddess Isis. He had spent twenty-three years down in the tombs and catacombs beneath the city.”

1. Long ago there lived a man who knew many _____

2. How long had he spent in the tombs and catacombs beneath the city ?

Script: “During his underground life, he had learned many spells and magical rituals. His greatest trick was to ride on the back of crocodiles, using them as his personal ferry across the great River Nile.”

3. True or False: The man doesn’t know any spells and magical rituals.

4. What was the greatest trick of the man?

Script: “He was never short of work; people came to him when they had problems with money, love, health, family or farming. He performed services for both the rich and the poor, and he asked clients to pay him only what they could.”

5. People came to him when they had ____ with money, love, health, family or farming.

Reading

Bố mẹ hãy chỉ giúp bé thao tác để bé chọn câu trả lời mà bé muốn nhé.

1. What is the correct vocabulary for the image ?

2. Which word is not about Halloween?

3. Look at the picture and answer the question: What colour is the girl’s hair?

"Come now broom and stand to attention. Listen carefully to the tasks I mention. Your first job tonight is to clean the floor. But hold on a minute for there’s one more I fancy a rest in a nice hot tub Heat a bath while the floor you scrub That’s it for now you’ve heard my spell Hurry up and do it all well."

4. What is the broom's first job?

5. True or False: The broom has three jobs.

Writing

Bố mẹ hãy chỉ giúp bé thao tác để bé chọn câu trả lời mà bé muốn nhé.

1. Once upon a time, there ____ a little eight-year-old witch named Lucinda.

2. She had ___ lovely, well-mannered and caring little sister named Josephine.

3. Lucinda always liked to ____her magic to play a prank on her little sister.

Make
turn into
these
special food
regular pancakes
my
Lucinda
pancakes
her
up
gobbled

HOÀN THÀNH THỬ THÁCH

Bố mẹ vui lòng để lại thông tin để nhận đáp án đánh giá về năng lực tiềm ẩn của bé nhé!

/tieng-anh-tre-em/test/vung-dat-phu-thuy-kiem-tra-nang-luc-tieng-anh