Loading...
Close menu
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT QUA TIẾNG ANH CÙNG APOLLO ENGLISH
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT QUA TIẾNG ANH CÙNG APOLLO ENGLISH
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT QUA TIẾNG ANH CÙNG APOLLO ENGLISH

Thế giới động vật thật kỳ thú và nhiều điều mới lạ. Hãy cùng con làm bài kiểm tra trắc nghiệm nhanh về những điều thú vị của các loài động vật đáng yêu nhé.

  • Bài kiểm tra gồm 5-6 câu hỏi cho mỗi lựa chọn ban đầu của con.
  • Mỗi câu hỏi bao gồm nhiều đáp án, hãy chọn đáp án đúng nhất.
  • Khi kết thúc bài trắc nghiệm, bố mẹ và các con sẽ nhận được phân tích về khả năng Tiếng Anh và nền tảng kiến thức của con.
img
Which animal do you like most?
Which animal do you like most?
Which animal do you like most?
line
star1
star2
star3
icon
q1
bulb cup star

Question 1: Where do penguins live?

q2
bulb cup star

Question 2: What do penguins eat?

q3
bulb cup star

Question 3: Can penguins fly?

q4
bulb cup star

Question 4: Why can't penguins fly?

q2
bulb cup star

Question 5: How many legs does a penguin have?

q6
bulb cup star

Question 6: Can penguins swim?

icon
q1
bulb cup star

Question 1: Where do dolphins live?

q2
bulb cup star

Question 2: Do dolphins breathe underwater or out of water?

q3
bulb cup star

Question 3: Do dolphins give birth or lay eggs?

q4
bulb cup star

Question 4: What colour are dolphins?

q2
bulb cup star

Question 5: What do dolphins eat?

q6
bulb cup star

Question 6: Can dolphins jump?

icon
q1
bulb cup star

Question 1: What colour are butterflies?

q2
bulb cup star

Question 2: Let's arrange the life cycle of butterflies

1
2
3
4
q3
bulb cup star

Question 3: Which type of animals do butterflies belong to?

q4
bulb cup star

Question 4: Can butterfly live underwater?

q2
bulb cup star

Question 5: How many legs does a butterfly have?

icon
q1
bulb cup star

Question 1: Where do pandas come from?

q2
bulb cup star

Question 2: What do pandas mainly do during the day?

q3
bulb cup star

Question 3: What do pandas eat?

q4
bulb cup star

Question 4: How many legs does a panda have?

q5
bulb cup star

Question 5: What do pandas do in the winter?

q6
bulb cup star

Question 6: Can pandas climb trees?

Thật tuyệt vời, chúc mừng bé vì đã hoàn thành những câu hỏi trong thử thách "Khám phá thế giới động vật qua tiếng Anh cùng Apollo English". Cảm ơn bố mẹ và bé đã cùng tham gia trò chơi với Apollo English. Để xem kêt quả của bé bố/mẹ vui lòng cung cấp thông tin dưới đây nhé.

bulb
star
Kết quả
Số câu trả lời đúng:
cup
balloon