Project Manager- Quản lý dự án
Loading...
Close menu
Project Manager- Quản lý dự án
Job Description

 Quản lý dự án:

 • Tìm kiếm mặt bằng và chịu trách nhiệm thiết kế theo dự án được giao
 • Phối hợp cùng Phòng an toàn đánh giá mức độ phù hợp về các yêu cầu an toàn, phòng cháy chữa cháy của tòa nhà.
 • Lập kế hoạch quản lý dự án và giám sát đảm bảo đúng tiến độ được giao, bao gồm các dự án xây dựng mới và các dự án cải tạo trung tâm đang vận hành
 • Đàm phán với chủ nhà, nhà thầu
 • Phối hợp cùng bộ phận mua hàng để lựa chọn mua cơ sở vật chất, thiết bị theo đúng tiến độ và tiêu chuẩn thương hiệu
 • Quản lý ngân sách dự án

 Quản lý hỗ trợ vận hành

 • Quản lý, điều phối hoạt động của đội dự án 
 • Phối hợp xây dựng, cải tiến quy trình làm việc liên quan đến cơ sở vật chất trong hệ thống trung tâm

 Báo cáo, đánh giá và đề xuất đổi mới

 • Lập báo cáo và đưa ra các phân tích đánh giá định kỳ cho Ban giám đốc
 • Tham mưu Ban giám đốc các phương án đảm bảo hệ thống cơ sở vật chất của hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng
   
Job Requirements
 • Tốt nghiệp Đại học
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý điều phối dự án
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chắc chắn trong lĩnh vực xây dựng và quản lý cơ sở vật chất
 • Khả năng giao tiếp tốt
 • Khả năng làm việc theo lịch trình linh hoạt, chủ động và hiệu quả dưới áp lực cao.
 • Kỹ năng tổ chức, đàm phán và lãnh đạo xuất sắc
 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt
 • Phù hợp với văn hóa công ty: Đam mê, Trách nhiệm, Tinh thần hợp tác, Cải tiến và Cương trực.
Job Location
 • Hà Nội
APPLY NOW!