Tìm kiếm ứng viên toàn năng vị trí Compliance and HSE Manager
Loading...
Close menu
Compliance and HSE Manager
Job Description

Là Tổ chức giáo dục đào tạo 100% vốn nước ngoài lâu đời nhất tại Việt Nam, Apollo English luôn đề cao việc thực hiện theo đúng các quy định, đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng và đội ngũ nhân viên. Chúng tôi chào đón ứng viên tài năng cho vị trí Trường phòng Tuân thủ và An toàn (Compliance and HSE Manager) người sẽ xây dựng và quản lý hệ thống quy trình, tài liệu đảm bảo toàn bộ các trung tâm của Apollo vận hành an toàn, đạt đủ các tiêu chuẩn của luật về PCCC…

 • Compliance - Quản lý tuân thủ: 

        - Xây dựng, theo dõi và quản lý hệ thống giấy phép PCCC cho các trung tâm mới và hiện tại theo quy định và yêu cầu của luật

        - Đại diện làm việc một cách hiệu quả với các cơ quan chức năng về PCCC

        - Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu an toàn

        - Cập nhật các quy định về an toàn hiện hành và kế hoạch phòng ngừa rủi ro 

        - Cập nhật văn bản về An toàn 

        - Các văn bản khác liên quan đến an toàn và bảo vệ trẻ em 

        - Cập nhật quy định về PCCC

        - Các văn bản luật khác liên quan 

 • Health & Safety - Sức khỏe và an toàn
 • Xây dựng và quản lý hệ thống Health & Safety

         - Xây dựng, theo dõi và quản lý hệ thống đánh giá phòng ngừa rủi ro, an toàn lao động tại các trung tâm

         - Xây dựng, theo dõi và quản lý hệ thống đào tạo về an toàn theo yêu cầu ( first aid)

         - Xây dựng, theo dõi và quản lý hệ thống đảm bảo an toàn trẻ em tại các trung tâm bao gồm các tai nạn trẻ, đưa đón học viên, các             sự kiện outing trip trong chương trình học

 • Thực hiện kiểm soát định kỳ đối với

         - Hệ thống hồ sơ và các biện pháp thực hiện phòng chống dịch Covid tại trung tâm

        - Đánh giá việc thực hiện an toàn định kỳ tại các trung tâm theo checklist và cảnh báo rủi ro bao gồm các hệ thống PCCC; thang                  máy, phòng điện

        - Giám sát an toàn tại các sự kiện outing trip

        - Quy trình đưa đón trẻ an toàn tại các trung tâm

 • Các công việc khác:

        - Tập huấn và hướng dẫn đối với các admin center về hệ thống đánh giá phòng ngừa rủi ro, hệ thống lưu hồ sơ văn bản an toàn;                  hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn tại trung tâm 

        - Nâng cao nhận thực của các nhân viên về an toàn 

        - Các công việc được giao bởi CEO

Job Requirements
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, y tế cộng đồng, an toàn lao động hoặc có  ít nhất kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực liên quan
 • Có hiểu biết chắc chắn về luật PCCC hiện hành và có kinh nghiệm làm việc với chính quyền và các cơ quan chức năng
 • Linh hoạt, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
 • Kỹ năng Tiếng Anh (giao tiếp, viết) tốt
 • Tin học văn phòng: word, excel, powerpoint, …thành thạo 
 • Phù hợp với văn hóa công ty: Đam mê, chính trực, trách nhiệm, cải tiến và hợp tác
Job Location
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
APPLY NOW!