Chia sẻ học điều con thm5wn8d7cCu

Apollo English

Gửi
chia sẻ
Xem quà
tặng
sample.png
Phụ huynh bé Nguyễn Ngọc Phương Nhi
Con thích nói tiếng anh lắm. Nhờ thầy giáo dạy tốt mà hiện tại khả năng phát âm của con tiến bộ rất nhiều
0
0

Họ đã chia sẻ “Học điều con thích” tại đây, còn bạn thì sao?

slider.png
slider.png
slider.png
Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo cung cấp các khóa học tiếng Anh cho trẻ em và người lớn với 100% giáo viên nước ngoài. Tham khảo các lớp học tiếng Anh. Download flashcard Apollo English Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo cung cấp các khóa học tiếng Anh cho trẻ em và người lớn với 100% giáo viên nước ngoài. Tham khảo các lớp học tiếng Anh. Download flashcard Apollo English Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo cung cấp các khóa học tiếng Anh cho trẻ em và người lớn với 100% giáo viên nước ngoài. Tham khảo các lớp học tiếng Anh. Download flashcard Apollo English