Biết ngay năng lực tiếng Anh của con

Giới thiệu

Bố Mẹ luôn muốn biết khả năng Anh ngữ của con nhưng chưa có thời gian dẫn bé lên các trung tâm tiếng Anh để kiểm tra năng lực? Hiểu được điều này, Apollo English đã thiết kế riêng bài kiểm tra năng lực Anh ngữ sau đây để Bố Mẹ có thể hướng dẫn bé làm tại nhà hoặc tại bất cứ nơi đâu thuận tiện cho gia đình mình.

Hướng dẫn

Bài kiểm tra gồm 10 câu trắc nghiệm. Sau khi làm bài kiểm tra này, để hiểu toàn diện trình độ các kỹ năng của bé, đặc biệt là kỹ năng phản xạ khi giao tiếp bằng tiếng anh, Phụ huynh nên dẫn con đến Trung tâm Anh ngữ Apollo English gần nhất để được đội ngũ Giáo viên nước ngoài có uy tín tư vấn rõ hơn nhé!

q_1.png

What number is this?

Six
Seven
Eight
Nine

Which one is a dog?

a_21.png
a_21.png
a_21.png
a_21.png

Which one is a triangle?

a_21.png
a_21.png
a_21.png
a_21.png
q_1.png

What drink is this?

Milk
Orange Juice
Soda
Water

"They're frogs."

a_21.png
a_21.png
a_21.png
a_21.png
q_1.png

"Where's the cat?"

It's in the kitchen
It's in the living room
It's in the bathroom
It's in the dining room
q_1.png

Choose the correct sentence

He write a story
He has writing a story
He is writing a story
He writing a story
q_1.png

Pick the right answer

The dog is on the shopping bag and shopping basket
The dog is in front of the shopping bag and shopping basket
The dog is across from the shopping bag and shopping basket
The dog is between the shopping bag and shopping basket
q_1.png

"Is there any Coke?"

No, there aren't
No, there not
No, their coke gone
No, there isn't
q_1.png

How often does Joe play football?

He always plays football
He never plays football
He occasionally plays football
He sometimes plays football
Hoàn tất bài kiểm tra

Vui lòng cung cấp thông tin của bạn để nhận kết quả bài kiểm tra

/en/tieng-anh-tre-em/test/kiem-tra-trinh-do-tieng-anh-cho-be