Senior Educational Consultant - Apollo English
Loading...
Close menu
Senior Educational Consultant
Job Description

Nhiệm vụ và Trách nhiệm:

 • Doanh số bán hàng Cá nhân: 

Quản lý quá trình bán hàng từ việc mời khách hàng tham gia Buổi học thử/Buổi Kiểm tra thử, đến tư vấn khóa học và đăng ký lớp học.

Đảm bảo đạt đủ mọi chỉ tiêu và mục tiêu về doanh số bán hàng cá nhân.

 • Đảm bảo thành tích kinh doanh của đội nhóm:

Quản lý mọi chỉ tiêu liên quan đến bán hàng tại trung tâm, đảm bảo đạt được doanh số của đội nhóm.

Theo dõi hiệu suất của đội nhóm và đảm bảo bám sát theo kế hoạch hàng ngày và hàng tuần.

 • Quản lý Nhân sự:

Xây dựng đội ngũ Chuyên viên tư vấn

Đảm bảo nhân viên tham gia đầy đủ các khóa đào tạo và cuộc họp, đồng thời thúc đẩy việc đào tạo cho đội nhóm.

 • Các nhiệm vụ khác:

Thực hiện báo cáo chi tiết về hiệu suất bán hàng và giao tiếp một cách linh hoạt với đội nhóm và các bộ phận khác.

Job Requirements
 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực bán hàng và tư vấn giáo dục.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Trưởng nhóm/ Quản lý
 • Khả năng quản lý đội ngũ và đạt mục tiêu bán hàng.
 • Sự linh hoạt và khả năng giao tiếp xuất sắc.
 • Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.
 • Có thể làm theo ca, cuối tuần và sẽ được nghỉ bù trong tuần.
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, giao tiếp tốt là lợi thế
Job Location
 • Bắc Ninh
 • Hồ Chí Minh
 • Hải Phòng
 • Hà Nội
 • Rạch Giá - Kiên Giang
APPLY NOW!