Marketing Executive - Events
Job Description

- Chịu trách nhiệm thực hiện các sự kiện trong và ngoài trung tâm: lên kế hoạch, tìm kiếm nhà cung cấp, nhân sự phù hợp và triển khai sự kiện
- Phối hợp làm việc cùng team để xây dựng ý tưởng, nội dung, kịch bản, kế hoạch cho từng chương trình, sự kiện với chiến lược và ngân sách dưới sự giám sát và hỗ trợ của Leader. 
- Triển khai các chiến dịch toàn quốc tại trung tâm, bao gồm trưng bày, trang trí tại trung tâm, hoạt động tương tác khách hàng, sự kiện,... 
- Tìm kiếm, quản lý và đào thực tập sinh nhằm hỗ trợ công việc, xây dựng nhân sự nguồn cho phòng của phòng marketing 
- Quản lý thiết bị, công cụ tiếp thị, tài liệu tư vấn bán hàng, quà tặng khách hàng của các trung tâm phụ trách.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
 

Job Requirements

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí triển khai các hoạt động kích hoạt thương hiệu (bao gồm cả thời gian thực tập)
- Có kiến thức nền tảng về marketing, truyền thông thương hiệu.
- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích.
 

Job Location
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
APPLY NOW!