HSE Officer ( Health – Safety – Environment Officer)
Job Description

Chào đón ứng viên tài năng cho vị trí Nhân viên An toàn (HSE Officer) - người điều phối cho các hoạt động an toàn trên toàn bộ hệ thống trung tâm Apollo. Ở vai trò này bạn sẽ:

 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý an toàn nội bộ và các quy trình vận hành để đảm bảo sự an toàn 
 • Hướng dẫn và tổ chức đào tạo nội bộ cho nhân viên về HSE tại trung tâm và văn phòng làm việc
 • Tổ chức diễn tập sự cố khẩn cấp/phối hợp tổ chức diễn tập PCCC cho nhân viên
 • Kiểm soát nội bộ các quy trình, vận hành đảm bảo an toàn
 • Tổng hợp các dữ liệu báo cáo về an toàn, theo dõi việc xử lý và tổng kết đánh giá để đưa ra các cải tiến trong quy trình hướng đến mục tiêu an toàn cao nhất tại trung tâm
 • Xây dựng hệ thống quản lý và lưu trữ hồ sơ về PCCC tại trung tâm đảm bảo đúng quy định pháp luật
 • Các công việc khác được giao bởi Trưởng phòng Tuân thủ và An toàn
Job Requirements
 • Tốt nghiệp Đại học
 • Có tiêu chuẩn cao trong các vấn đề an toàn
 • Có kiến thức và khả năng đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn và rủi ro
 • Có kỹ năng sắp xếp khoa học, logic
 • Ứng viên có kiến thức về HSE, quy trình PCCC là một lợi thế
 • Linh hoạt, giao tiếp khéo léo
 • Kỹ năng Tiếng Anh (giao tiếp, viết) tốt
 • Tin học văn phòng: word, excel, powerpoint, …thành thạo 
 • Phù hợp với văn hóa công ty: Đam mê, chính trực, trách nhiệm, cải tiến và hợp tác
Job Location
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
APPLY NOW!