Customer Relationship Officer Job Description - Apollo English
Loading...
Close menu
Customer Relationship Officer
Job Description
 • Tiếp nhận phản hồi/ý kiến/yêu cầu của phụ huynh trên toàn hệ thống Apollo thông qua điện thoại/email/ứng dụng QL học tập của Apollo.
 • Xử lý/phản hồi cho phụ huynh dựa trên BỘ HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG của APOLLO.
 • Chuyển phản hồi/yêu cầu của phụ huynh về các Trung tâm trên toàn quốc (nếu cần), liên hệ chặt chẽ và theo dõi quá trình xử lý phản hồi của các trung tâm đảm bảo đúng thời gian quy định.
 • Nhập thông tin phản hồi của khách hàng lên hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng của Apollo
 • Thực hiện các báo cáo theo chỉ tiêu công việc (số lượng cuộc gọi tiếp nhận, số lượng trường hợp đã giải quyết cho Phụ huynh,…).
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý (khảo sát ý kiến của khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới của Apollo đến khách hàng...)
 • Địa điểm làm việc : Apollo Trần Bình Trọng - 204 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Job Requirements
 • Nam hoặc nữ tuổi từ 21 – 25 tuổi.
 • Giao tiếp tốt và có khả năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.
 • Có kinh nghiệm liên quan đến tư vấn, chăm sóc khách hàng là lợi thế.
 • Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.
 • Có thể làm theo ca, cuối tuần và sẽ được nghỉ bù trong tuần.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá là một lợi thế.
Job Location
 • Hồ Chí Minh
APPLY NOW!