Marketing Executive - Admin
Job Description

- Quản lí nguồn ngân sách bộ phận MKT 
- Làm việc với vendor (theo dõi tiến độ dự án, hợp đồng, payment,…) 
- Thu thập các giấy tờ hồ sơ, hợp đồng để trình ký và làm hồ sơ 
- Theo dõi các khoản thu chi, hóa đơn, chứng từ đảm bảo khớp với hợp đồng đã ký 
- Tổng hợp các khoản thu chi vào file excel để theo dõi 
- Đảm bảo hợp đồng, các điều khoản được thực hiện đúng theo điều lệ công ty 
- Lưu trữ hồ sơ, chịu trách nhiệm trả lời các chi phí Marketing (nếu có) 
- Hỗ trợ Line Manager những công việc khác theo yêu cầu

Job Requirements

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí triển khai các hoạt động kích hoạt thương hiệu (bao gồm cả thời gian thực tập)
- Có kiến thức nền tảng về marketing, truyền thông thương hiệu.
- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích.
 

Job Location
  • Hồ Chí Minh
APPLY NOW!