Senior Accountant
Loading...
Close menu
Senior Accountant
Job Description

Chịu trách nhiệm về các giao dịch kế toán hàng ngày tại miền Nam theo sự phân công;

Kiểm tra tất cả các chứng từ & báo cáo kế toán trước khi đưa cho Kế toán trưởng phê duyệt;

Tính toán doanh thu và quản lý Doanh thu thu được theo phân công

Lập chứng từ ngân hàng và chứng từ nhật ký;

Quản lý tài sản cố định: sau khi tăng hoặc giảm tài sản;

Quản lý và phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn & dài hạn;

Để lập bảng phân tích tài khoản bảng cân đối kế toán hàng tháng;

Theo dõi các khoản phải thu / phải trả nội bộ với các chi nhánh khác của Apollo - sao chép tài liệu cho các trung tâm khác nếu được yêu cầu;

Chuẩn bị thủ tục giấy tờ cho đánh giá bên ngoài và giao tiếp với đánh giá bên ngoài

Phối hợp linh hoạt với Kế toán trưởng / Tổng hợp để hỗ trợ chuyên môn / đề xuất các cải tiến và thay đổi ở bất kỳ đâu hoặc khi cần thiết.

Job Requirements

Quốc tịch Việt Nam

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính và Kế toán

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm sử dụng các phân hệ kế toán chi phí của hệ thống SUN

Tinh thần: Chủ động, đáng tin cậy, chịu khó, có trách nhiệm cao

Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Job Location
  • Hồ Chí Minh
APPLY NOW!