Marketing Executive (Events And Relationship Building)
Loading...
Close menu
Marketing Executive (Events And Relationship Building)
Job Description

- Tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ với các đối tác/trường học/chung cư/nhà sách.
- Xây dựng và duy trì hệ thống đối tác nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng thương hiệu, nhận diện thương hiệu, cơ sở dữ liệu.
- Chịu trách nhiệm trong quá trình thương lượng, đàm phán với đối tác.
- Phối hợp chặt chẽ với đối tác và các phòng ban nội bộ để triển khai kế hoạch đã đề ra.
- Phân tích dữ liệu dựa trên báo cáo, từ đó đề ra kế hoạch hợp tác, phát triển thương hiệu.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Job Requirements

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức nền tảng về marketing, truyền thông thương hiệu.
- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích.

Job Location
  • Hồ Chí Minh
APPLY NOW!