Human Resources Officer (Vietnamese Staff)
Job Description

1. Bảo hiểm xã hội cho nhân viên
 

 • Kiểm soát báo cáo bảo hiểm/ Chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc tính toán và khai báo SIMI cho nhân viên
 • Kiểm soát ngân sách bảo hiểm cho nhân viên
 • Chuẩn bị thanh toán PR cho nhóm Kế toán
 • Đảm bảo chương trình bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân được cập nhật lên PVI định kỳ hàng tháng và hỗ trợ nhân viên về thủ tục yêu cầu bồi thường hoặc truy vấn quyền lợi khi được yêu cầu


2. Giao tiếp

 • Thay mặt nhóm trả lời/giải đáp các thắc mắc của nhân viên/quản lý trực tiếp


3. Kê khai/quyết toán thuế

 • Nhóm hỗ trợ chuẩn bị tờ khai thuế


4. Sự đổi mới

 • Quản lý dự án để tăng năng suất của nhóm


5. Tuân thủ pháp luật

 • Luôn cập nhật luật lao động, luật xã hội và thuế TNCN và đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động nhân sự.
 • Các công việc khác được giao bởi Line Manager
   
Job Requirements
 • Quốc tịch Việt Nam. 
 • Người có bằng cử nhân. 
 • Chủ động, giao tiếp cá nhân, định hướng chi tiết và đam mê học hỏi. 
 • Hiểu biết và kiến thức vững chắc về luật Lao động, luật thuế TNCN, các thông lệ tốt nhất về nhân sự 
 • Tinh thần trách nhiệm cao trong các vấn đề bảo mật. 
 • Năng lực chức năng (Tính lương, Thuế, SMU) và kỹ năng Excel tốt 
 • Tư duy khách hàng tốt. 
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt để giải quyết các vấn đề phức tạp. Có thể đề xuất các giải pháp sáng tạo.
Job Location
 • Hà Nội
APPLY NOW!