Admin Project
Job Description
 • Làm việc với môi giới, chủ nhà và các bên liên quan để lựa chọn và chốt địa điểm thuê. 
 • Tập hợp dữ liệu, checklist phân tích và trình mặt bằng thuê
 • Thực hiện việc soạn thảo hợp đồng thi công với nhà thầu.
 • Thực hiện việc thanh quyết toán, kiểm tra chứng từ thanh quyết toàn theo dự và trong phạm vi công việc mình phụ trách.
 • Đánh giá nhà thầu theo quy trình; hoàn thiện và lưu trữ các biểu mẫu, form đánh giá trong quy trình đánh giá 
 • Thực hiện việc liên hệ, điều phối các nhà thầu trong quá trình thầu 
 • Thực hiện các công việc admin, lưu trữ tài liệu và xây dựng quy trình 
Job Requirements
 • Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các trường chuyên ngành kỹ thuật, kế toán; kinh tế
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.
 • Ưu tiên nữ giới có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật.
 • Có trách nhiệm với công việc, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực.
Job Location
 • Hà Nội
APPLY NOW!