Apollo Junior - Tiếng Anh Trẻ Em từ 4 đến 17 tuổi
 

Tại Apollo, chúng tôi chú trọng nuôi dưỡng sự tự tin và tiềm năng của trẻ. Thông qua chương trình Anh ngữ được thiết kế cho từng độ tuổi và nội dung phù hợp cho trẻ ở trường học và trong cuộc sống, chúng tôi xây dựng phát triển thêm những kỹ năng dành cho tương lai khác chuẩn bị cho con bạn chinh phục con đường học vấn, tiến tới thành công tương lai.

 

Chương trình Tiếng Anh Trẻ Em - Apollo Junior là chương trình dạy tiếng Anh
hiệu quả nhất dành cho trẻ em hiện nay.  Apollo Junior có 4 cấp độ:

Tiếng Anh Mẫu Giáo

(3 đến 6 tuổi)

Tiếng Anh Thiếu Nhi

(6 đến 10 tuổi)

 

Tiếng Anh Thiếu Nhi Nâng Cao

(10 đến 13 tuổi)

 

Tiếng Anh Thiếu Niên

(13 đến 17 tuổi)